Machine Learning

Machine Learning

Sort by: Newest posts
Avatar

Phân loại người dùng spam rất là dễ ?

912 0 2
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

[Deep Learning] Graph Neural Network - A literature review and applications

32.0K 51 12
 • Avatar
 • Avatar
187
Avatar

Data Visualize Cheatsheet for EDA

718 3 1
 • Avatar
12
Avatar

Giới thiệu về Support Vector Machine (SVM)

42.4K 5 0
6
Avatar

Nhận diện text trong hình ảnh với CRNN+CTC

12.5K 12 7
 • Avatar
 • Avatar
34
Avatar

Tìm hiểu về Latent Space

3.1K 3 1
 • Avatar
14
Avatar

Support Vector Machine

1.8K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

BERT, RoBERTa, PhoBERT, BERTweet: Ứng dụng state-of-the-art pre-trained model cho bài toán phân loại văn bản

28.2K 31 25
 • Avatar
 • Avatar
85
Avatar

YOLOV5 - Detect lúa mì chỉ trong vài phút

19.2K 3 12
 • Avatar
 • Avatar
23
Avatar

Deep Learning và bài toán ước lượng mức độ thiệt hại sau thảm họa dựa trên ảnh vệ tinh

1.7K 6 2
 • Avatar
 • Avatar
20
Avatar

Deploy "mô hình học máy" với Django Part 1

3.1K 8 4
 • Avatar
 • Avatar
19
Avatar

Xây dựng hệ thống nhận dạng khuôn mặt real time - Phần 2: Xây dựng hệ thống hoàn chỉnh nhận dạng khuôn mặt với Hnswlib

2.7K 6 15
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

Triển khai Faster RCNN cho các bài toán detection

6.4K 3 5
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Xây dựng mô hình lọc thư rác bằng Naive Bayes

5.9K 5 6
 • Avatar
 • Avatar
2
Avatar

Tự xây dựng hệ thống chặn bình luận rác đơn giản

956 1 0
4
Avatar

[Real-Time Emotion Detection] Xây dựng mạng nhận diện cảm xúc khuôn mặt cho người mới bắt đầu

4.8K 3 7
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Chuẩn bị dữ liệu với Tensorflow Dataset

6.5K 3 3
 • Avatar
 • Avatar
20
Avatar

[Deep Learning] - Thuật toán Faster-RCNN với bài toán phát hiện đường lưỡi bò - Faster-RCNN object detection algorithm for Nine-dash-line detection!

22.2K 27 12
 • Avatar
 • Avatar
78
Avatar

Linear regression với Gradient Descent

4.7K 3 1
 • Avatar
4
Avatar

Tự học Machine Learning với 4 khoá học online hoàn toàn miễn phí

4.9K 6 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.