Uiza

Xây dựng ứng dụng Video Live Streaming chỉ với 30 dòng code

54 3 0
3

Kotlin Delegates trong Android: Tận dụng sức mạnh của delegated properties trong phát triển Android

8 0 0
0

Kiểm thử dựa trên rủi ro: Cách tiếp cận, ma trận, quy trình và ví dụ (P2)

5 0 0
0

Rails 6 và ReactJS

6 0 0
1

Tìm hiểu Ignition - trình báo lỗi mới của laravel (phần 2)

20 0 0
1

Những lỗi cơ bản khi lập trình Rails

8 1 0
3

Tìm hiểu về Non-functional testing (Phần 2)

11 0 0
1

NoSQL là gì? có ăn được không ;)

56 0 4
4

Viết ứng dụng Flutter đầu tiên (Phần 1)

30 1 0
2

Single Page Applications (SPA) điều hướng thế nào ?

60 0 0
2

Black Hat SEO

23 1 0
0

Giao tiếp giữa các container trong Docker - Docker Compose

54 0 9
2

Slot trong VueJS là gì nhỉ? Để cho con 1 slot mẹ nhé...

31 0 0
1

Sử dụng combine để hỗ trợ delegate với Publishers

4 0 0
0

regular expression

19 0 0
1

Một số khái niệm tăng kỹ năng JavaScript của bạn

57 1 0
5

Một số chú ý khi code với iOS 13 (Phần 1)

24 0 0
1

Các loại kiểm thử phần mềm phổ biến

8 0 0
0

Viết style (sạch) cho front-end như thế nào?

46 0 0
4

Giới thiệu lại về phép gán phân rã (Destructuring Assignment)

18 1 0
1