Computer Vision

Giới thiệu về các pre-trained models trong lĩnh vực Computer Vision

103 1 0
7

Ứng dụng AI tự động chuyển màn hình code khi phát hiện sếp đến gần

6.7K 23 22
64

Kaggle Challenge Solution: Quick, Draw! Doodle Recognition Challenge

449 3 5
14

Deploy ứng dụng Machine learning lên Web server. Phần 7: Ứng dụng CNN trong nhận diện cảm xúc

613 4 3
7

Tranfer Learning: part 1 Introduction

223 1 1
4

Đếm số lượng trứng trong các khu công nghiệp dựa trên các phương pháp xử lý ảnh

930 2 2
15

Tìm hiểu MTCNN và áp dụng để xác định vị trí các khuôn mặt.

380 2 5
5

[Viblo Deployment Day] Computer vision and applied in Streaming Application

206 0 0
4

Thay đổi cách viết Tiếng Việt - là dân công nghệ thì không phải sợ

934 6 4
24

Computer Vision - Image Processes - Area Processes - Convolution

242 1 2
2

Facial Recognition System: Face Recognition

1.9K 0 2
4

Facial Recognition System: Face Alignment

890 0 3
0

Let's Build Facial Recognition System - part 1

540 0 0
0