optimize

optimize

Sort by: Newest posts
Avatar

API NodeJS của tôi đã handle peak traffic như thế nào?

2.4K 36 16
Avatar

Tôi, NuxtJS và trang livestream vạn CCU

2.0K 31 14
Avatar

Consistent Hashing - Chìa khóa để tối ưu các hệ thống lưu trữ phân tán

664 1 0
3
Avatar

Optimize TTI và FID cho Nextjs một cách super đơn giản

303 4 0
4
Avatar

Chuyện anh thợ xây P2: batch operation và công nghệ bê gạch

2.7K 26 17
Avatar

Performance Optimization 106: Caching - con đường lắm chông gai

2.4K 16 6
Avatar

013: Thực hành Vacuum với PostgreSQL

1.9K 0 0
11
Avatar

010: Exclusive lock và Shared lock

3.2K 6 0
25
Avatar

009: Optimistic lock và Pessimistic lock

3.9K 5 2
  • Avatar
  • Avatar
27
Avatar

Tối Ưu Ảnh Với Laravel Cực Đơn Giản ( Có Demo )

1.0K 0 1
  • Avatar
1
Avatar

001: Có những cách nào để tối ưu SQL Query?

7.5K 50 14
Avatar

Performance Optimization 103: Nghệ thuật tìm kiếm bottleneck

4.1K 60 5
158
Avatar

Programming Language Detection: Phát hiện ngôn ngữ lập trình dễ hay khó ???

1.2K 4 5
Avatar

Một số mẹo tối ưu hóa website cho các trình duyệt và thiết bị khác nhau

300 0 0
0
Avatar

Kỳ án tốc độ: Nỗi oan của chàng Redis

3.4K 27 10
Avatar

Một số cách tối ưu hóa query Elasticsearch

678 2 0
3
Avatar

Tối ưu thời gian phản hồi đầu tiên của máy chủ (TTFB)

1.2K 2 0
0
Avatar

Tìm hiểu các cách để tối ưu hoá truy vấn SQL

6.5K 18 2
  • Avatar
  • Avatar
10
Avatar

Nghệ thuật index mongodb: 5 kế sách có thể các hạ chưa biết

2.1K 18 7
Avatar

Tối ưu render Component React với React-lazyload

476 2 0
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.