optimize

optimize

Sort by: Newest posts
Avatar

Performance Optimization 106: Caching - con đường lắm chông gai

1.0K 7 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
31
Avatar

013: Thực hành Vacuum với PostgreSQL

650 0 0
5
Avatar

010: Exclusive lock và Shared lock

642 2 0
10
Avatar

009: Optimistic lock và Pessimistic lock

812 1 0
9
Avatar

Tối Ưu Ảnh Với Laravel Cực Đơn Giản ( Có Demo )

213 0 1
 • Avatar
0
Avatar

001: Có những cách nào để tối ưu SQL Query?

2.9K 35 13
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
42
Avatar

Performance Optimization 103: Nghệ thuật tìm kiếm bottleneck

2.8K 52 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
130
Avatar

Programming Language Detection: Phát hiện ngôn ngữ lập trình dễ hay khó ???

725 4 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Một số mẹo tối ưu hóa website cho các trình duyệt và thiết bị khác nhau

125 0 0
0
Avatar

Kỳ án tốc độ: Nỗi oan của chàng Redis

2.6K 20 8
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
62
Avatar

Một số cách tối ưu hóa query Elasticsearch

417 2 0
2
Avatar

Tối ưu thời gian phản hồi đầu tiên của máy chủ (TTFB)

826 2 0
0
Avatar

Tìm hiểu các cách để tối ưu hoá truy vấn SQL

2.8K 15 2
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Nghệ thuật index mongodb: 5 kế sách có thể các hạ chưa biết

1.4K 10 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Tối ưu render Component React với React-lazyload

337 2 0
2
Avatar

Một số mẹo tối ưu truy vấn SQL

423 3 0
5
Avatar

Optimizing Laravel

1.4K 6 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Front End – Quản Lý Và Tối Ưu Webpage Bằng CSS Sprites

256 2 0
3
Avatar

Wordpress Theme – Config Webpack Trên Wordpress

451 3 1
 • Avatar
1
Avatar

Optimize Performance React Native

2.2K 1 0
4
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.