optimize

optimize

Sort by: Newest posts
Avatar

Chuyện anh thợ xây P2: batch operation và công nghệ bê gạch

1.6K 18 9
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
47
Avatar

Performance Optimization 106: Caching - con đường lắm chông gai

1.5K 11 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
37
Avatar

013: Thực hành Vacuum với PostgreSQL

1.2K 0 0
7
Avatar

010: Exclusive lock và Shared lock

1.2K 2 0
13
Avatar

009: Optimistic lock và Pessimistic lock

1.3K 1 0
13
Avatar

Tối Ưu Ảnh Với Laravel Cực Đơn Giản ( Có Demo )

345 0 1
 • Avatar
0
Avatar

001: Có những cách nào để tối ưu SQL Query?

4.0K 36 13
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
49
Avatar

Performance Optimization 103: Nghệ thuật tìm kiếm bottleneck

3.1K 53 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
137
Avatar

Programming Language Detection: Phát hiện ngôn ngữ lập trình dễ hay khó ???

838 4 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Một số mẹo tối ưu hóa website cho các trình duyệt và thiết bị khác nhau

162 0 0
0
Avatar

Kỳ án tốc độ: Nỗi oan của chàng Redis

2.7K 20 8
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
62
Avatar

Một số cách tối ưu hóa query Elasticsearch

500 2 0
3
Avatar

Tối ưu thời gian phản hồi đầu tiên của máy chủ (TTFB)

989 2 0
0
Avatar

Tìm hiểu các cách để tối ưu hoá truy vấn SQL

3.6K 15 2
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Nghệ thuật index mongodb: 5 kế sách có thể các hạ chưa biết

1.6K 13 7
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

Tối ưu render Component React với React-lazyload

390 2 0
2
Avatar

Một số mẹo tối ưu truy vấn SQL

452 3 0
5
Avatar

Optimizing Laravel

1.6K 6 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

Front End – Quản Lý Và Tối Ưu Webpage Bằng CSS Sprites

267 2 0
3
Avatar

Wordpress Theme – Config Webpack Trên Wordpress

488 3 1
 • Avatar
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.