optimize

optimize

Sort by: Newest posts
Avatar

Tư duy tối ưu

2.0K 17 5
 • Avatar
 • Avatar
36
Avatar

GitlabCI và tuyệt thế võ học tối ưu pipeline

2.7K 27 8
 • Avatar
 • Avatar
66
Avatar

[Non-alloc C#] #1 Struct với Class khác nhau thế nào? Optimize code với Value type và Span trong C#

970 4 0
6
Avatar

Hệ thống chậm ư? Áp dụng ngay những kỹ thuật này (Phần 2)

1.3K 15 10
 • Avatar
 • Avatar
25
Avatar

Hệ thống chậm ư? Áp dụng ngay những kỹ thuật này (Phần 1)

2.4K 26 12
 • Avatar
 • Avatar
31
Avatar

Xây dựng chức năng đếm số hiệu quả

887 9 1
 • Avatar
15
Avatar

API NodeJS của tôi đã handle peak traffic như thế nào?

4.9K 49 16
 • Avatar
 • Avatar
122
Avatar

Tôi, NuxtJS và trang livestream vạn CCU

3.7K 40 14
 • Avatar
 • Avatar
91
Avatar

Consistent Hashing - Chìa khóa để tối ưu các hệ thống lưu trữ phân tán

2.3K 2 0
5
Avatar

Optimize TTI và FID cho Nextjs một cách super đơn giản

607 5 0
5
Avatar

Chuyện anh thợ xây P2: batch operation và công nghệ bê gạch

4.4K 31 17
 • Avatar
 • Avatar
71
Avatar

Performance Optimization 106: Caching - con đường lắm chông gai

3.8K 20 11
 • Avatar
 • Avatar
55
Avatar

013: Thực hành Vacuum với PostgreSQL

2.8K 1 1
 • Avatar
17
Avatar

010: Exclusive lock và Shared lock

7.5K 6 2
 • Avatar
 • Avatar
43
Avatar

009: Optimistic lock và Pessimistic lock

13.7K 20 3
 • Avatar
 • Avatar
65
Avatar

Tối Ưu Ảnh Với Laravel Cực Đơn Giản ( Có Demo )

1.8K 0 1
 • Avatar
1
Avatar

001: Có những cách nào để tối ưu SQL Query?

14.6K 71 16
 • Avatar
 • Avatar
118
Avatar

Performance Optimization 103: Nghệ thuật tìm kiếm bottleneck

5.7K 68 5
 • Avatar
 • Avatar
192
Avatar

Programming Language Detection: Phát hiện ngôn ngữ lập trình dễ hay khó ???

1.5K 4 5
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Một số mẹo tối ưu hóa website cho các trình duyệt và thiết bị khác nhau

450 0 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.