optimize

optimize

Sort by: Newest posts
Avatar

Hệ thống chậm ư? Áp dụng ngay những kỹ thuật này (Phần 2)

1.0K 14 10
 • Avatar
 • Avatar
23
Avatar

Hệ thống chậm ư? Áp dụng ngay những kỹ thuật này (Phần 1)

1.8K 23 12
 • Avatar
 • Avatar
26
Avatar

Xây dựng chức năng đếm số hiệu quả

820 8 1
 • Avatar
15
Avatar

API NodeJS của tôi đã handle peak traffic như thế nào?

3.9K 44 16
 • Avatar
 • Avatar
110
Avatar

Tôi, NuxtJS và trang livestream vạn CCU

3.0K 39 14
 • Avatar
 • Avatar
84
Avatar

Consistent Hashing - Chìa khóa để tối ưu các hệ thống lưu trữ phân tán

1.4K 1 0
4
Avatar

Optimize TTI và FID cho Nextjs một cách super đơn giản

516 4 0
5
Avatar

Chuyện anh thợ xây P2: batch operation và công nghệ bê gạch

3.7K 29 17
 • Avatar
 • Avatar
66
Avatar

Performance Optimization 106: Caching - con đường lắm chông gai

3.1K 18 8
 • Avatar
 • Avatar
50
Avatar

013: Thực hành Vacuum với PostgreSQL

2.3K 1 0
14
Avatar

010: Exclusive lock và Shared lock

5.4K 6 2
 • Avatar
 • Avatar
35
Avatar

009: Optimistic lock và Pessimistic lock

8.0K 13 3
 • Avatar
 • Avatar
48
Avatar

Tối Ưu Ảnh Với Laravel Cực Đơn Giản ( Có Demo )

1.5K 0 1
 • Avatar
1
Avatar

001: Có những cách nào để tối ưu SQL Query?

10.8K 59 14
 • Avatar
 • Avatar
92
Avatar

Performance Optimization 103: Nghệ thuật tìm kiếm bottleneck

4.9K 62 5
 • Avatar
 • Avatar
177
Avatar

Programming Language Detection: Phát hiện ngôn ngữ lập trình dễ hay khó ???

1.4K 4 5
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Một số mẹo tối ưu hóa website cho các trình duyệt và thiết bị khác nhau

404 0 0
0
Avatar

Kỳ án tốc độ: Nỗi oan của chàng Redis

4.3K 29 11
 • Avatar
 • Avatar
83
Avatar

Một số cách tối ưu hóa query Elasticsearch

928 2 0
3
Avatar

Tối ưu thời gian phản hồi đầu tiên của máy chủ (TTFB)

1.3K 3 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.