optimize

optimize

Sort by: Newest posts
Avatar

Optimize TTI và FID cho Nextjs một cách super đơn giản

114 1 0
1
Avatar

Chuyện anh thợ xây P2: batch operation và công nghệ bê gạch

2.2K 19 12
 • Avatar
 • Avatar
54
Avatar

Performance Optimization 106: Caching - con đường lắm chông gai

1.9K 14 4
 • Avatar
 • Avatar
41
Avatar

013: Thực hành Vacuum với PostgreSQL

1.5K 0 0
10
Avatar

010: Exclusive lock và Shared lock

2.1K 4 0
17
Avatar

009: Optimistic lock và Pessimistic lock

2.4K 3 1
 • Avatar
15
Avatar

Tối Ưu Ảnh Với Laravel Cực Đơn Giản ( Có Demo )

674 0 1
 • Avatar
1
Avatar

001: Có những cách nào để tối ưu SQL Query?

5.5K 39 13
 • Avatar
 • Avatar
60
Avatar

Performance Optimization 103: Nghệ thuật tìm kiếm bottleneck

3.6K 56 5
 • Avatar
 • Avatar
146
Avatar

Programming Language Detection: Phát hiện ngôn ngữ lập trình dễ hay khó ???

1.0K 4 5
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

Một số mẹo tối ưu hóa website cho các trình duyệt và thiết bị khác nhau

219 0 0
0
Avatar

Kỳ án tốc độ: Nỗi oan của chàng Redis

3.0K 23 9
 • Avatar
 • Avatar
68
Avatar

Một số cách tối ưu hóa query Elasticsearch

590 2 0
3
Avatar

Tối ưu thời gian phản hồi đầu tiên của máy chủ (TTFB)

1.1K 2 0
0
Avatar

Tìm hiểu các cách để tối ưu hoá truy vấn SQL

5.0K 16 2
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Nghệ thuật index mongodb: 5 kế sách có thể các hạ chưa biết

1.8K 14 7
 • Avatar
 • Avatar
21
Avatar

Tối ưu render Component React với React-lazyload

445 2 0
2
Avatar

Một số mẹo tối ưu truy vấn SQL

536 3 0
5
Avatar

Optimizing Laravel

1.9K 6 6
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

Front End – Quản Lý Và Tối Ưu Webpage Bằng CSS Sprites

288 2 0
3
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.