A/B testing

A/B testing

Sort by: Newest posts

Tìm hiểu tổng quan về Apache JMeter

139 0 0
1

Deploy "mô hình học máy" với Django Part 2

178 0 4
8

Kiểm thử hiện năng trên máy chủ và những câu lệnh thường gặp

35 0 0
0

Một số cách kiểm thử bảo mật - Security

55 0 0
1

Spike Testing là gì?

178 1 0
1

Top 5 Tools to Manage Manual Testing Results

219 0 0
1

Software Testing Methods

88 1 0
1

Beta Testing - Kiểm thử chấp nhận người dùng

113 0 0
0

Hướng dẫn test SQL Injection (Ví dụ và cách phòng ngừa các cuộc tấn công SQL Injection)

1.5K 1 0
0

Tìm hiểu về A/B Testing. Tổng hợp các công cụ phân tích về A/B testing

103 0 0
0

WHITE BOX TEST VÀ BLACK BOX TEST

100 0 0
0

Unit testing: best practices

29 0 0
0

Email giả mạo và cách thức phòng chống email giả mạo

694 1 0
0

Những dạng kiểm thử bảo mật mà nhân viên kiểm thử nên biết

83 0 0
3

Các công cụ kiểm thử tự động nổi bật trong năm 2019 ( Phần 2)

117 0 0
1

Sự khác nhau giữa A/B testing và multivariate testing

653 1 4
2