A/B testing

A/B testing

Sort by: Newest posts
Avatar

Các khái niệm cơ bản về Testing cho người bắt đầu

684 5 0
6
Avatar

Tìm hiểu tổng quan về Apache JMeter

369 0 0
1
Avatar

Deploy "mô hình học máy" với Django Part 2

580 0 7
Avatar

Kiểm thử hiện năng trên máy chủ và những câu lệnh thường gặp

235 0 0
0
Avatar

Spike Testing là gì?

1.1K 2 0
1
Avatar

Top 5 Tools to Manage Manual Testing Results

422 0 0
1
Avatar

Software Testing Methods

1.2K 1 0
1
Avatar

Beta Testing - Kiểm thử chấp nhận người dùng

629 0 0
0
Avatar

Hướng dẫn test SQL Injection (Ví dụ và cách phòng ngừa các cuộc tấn công SQL Injection)

9.8K 1 1
  • Avatar
0
Avatar

Tìm hiểu về A/B Testing. Tổng hợp các công cụ phân tích về A/B testing

633 0 0
0
Avatar

WHITE BOX TEST VÀ BLACK BOX TEST

307 0 0
1
Avatar

Unit testing: best practices

54 0 0
0
Avatar

Email giả mạo và cách thức phòng chống email giả mạo

1.7K 1 0
0
Avatar

Những dạng kiểm thử bảo mật mà nhân viên kiểm thử nên biết

144 0 0
3
Avatar

Các công cụ kiểm thử tự động nổi bật trong năm 2019 ( Phần 2)

338 0 0
1
Avatar

Sự khác nhau giữa A/B testing và multivariate testing

1.1K 1 4
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.