A/B testing

A/B testing

Sort by: Newest posts

Các khái niệm cơ bản về Testing cho người bắt đầu

148 4 0
6

Tìm hiểu tổng quan về Apache JMeter

190 0 0
1

Deploy "mô hình học máy" với Django Part 2

310 0 4
8

Kiểm thử hiện năng trên máy chủ và những câu lệnh thường gặp

69 0 0
0

Spike Testing là gì?

407 1 0
1

Top 5 Tools to Manage Manual Testing Results

268 0 0
1

Software Testing Methods

184 1 0
1

Beta Testing - Kiểm thử chấp nhận người dùng

237 0 0
0

Hướng dẫn test SQL Injection (Ví dụ và cách phòng ngừa các cuộc tấn công SQL Injection)

3.6K 1 1
0

Tìm hiểu về A/B Testing. Tổng hợp các công cụ phân tích về A/B testing

226 0 0
0

WHITE BOX TEST VÀ BLACK BOX TEST

172 0 0
1

Unit testing: best practices

36 0 0
0

Email giả mạo và cách thức phòng chống email giả mạo

1.1K 1 0
0

Những dạng kiểm thử bảo mật mà nhân viên kiểm thử nên biết

116 0 0
3

Các công cụ kiểm thử tự động nổi bật trong năm 2019 ( Phần 2)

166 0 0
1

Sự khác nhau giữa A/B testing và multivariate testing

760 1 4
2