A/B testing

A/B testing

Sort by: Newest posts

Tìm hiểu tổng quan về Apache JMeter

168 0 0
1

Deploy "mô hình học máy" với Django Part 2

250 0 4
8

Kiểm thử hiện năng trên máy chủ và những câu lệnh thường gặp

57 0 0
0

Spike Testing là gì?

310 1 0
1

Top 5 Tools to Manage Manual Testing Results

252 0 0
1

Software Testing Methods

132 1 0
1

Beta Testing - Kiểm thử chấp nhận người dùng

187 0 0
0

Hướng dẫn test SQL Injection (Ví dụ và cách phòng ngừa các cuộc tấn công SQL Injection)

2.7K 1 1
0

Tìm hiểu về A/B Testing. Tổng hợp các công cụ phân tích về A/B testing

160 0 0
0

WHITE BOX TEST VÀ BLACK BOX TEST

136 0 0
1

Unit testing: best practices

34 0 0
0

Email giả mạo và cách thức phòng chống email giả mạo

956 1 0
0

Những dạng kiểm thử bảo mật mà nhân viên kiểm thử nên biết

103 0 0
3

Các công cụ kiểm thử tự động nổi bật trong năm 2019 ( Phần 2)

143 0 0
1

Sự khác nhau giữa A/B testing và multivariate testing

703 1 4
2