A/B testing

A/B testing

Sort by: Newest posts
Avatar

Tại sao Mobile App Tester là vai trò quan trọng trong quá trình phát triển ứng dụng di động

88 0 0
1
Avatar

Nguyên tắc UX/UI trong phát triển phần mềm mà tất cả Testers nên biết P1

378 0 4
  • Avatar
  • Avatar
0
Avatar

[Progressive Rollouts với Iter8]: A/B Testing là gì?

151 0 0
5
Avatar

Các khái niệm cơ bản về Testing cho người bắt đầu

1.4K 6 0
6
Avatar

Tìm hiểu tổng quan về Apache JMeter

510 0 0
1
Avatar

Deploy "mô hình học máy" với Django Part 2

871 1 7
  • Avatar
  • Avatar
8
Avatar

Kiểm thử hiện năng trên máy chủ và những câu lệnh thường gặp

410 0 0
0
Avatar

Spike Testing là gì?

1.7K 2 0
1
Avatar

Top 5 Tools to Manage Manual Testing Results

547 0 0
1
Avatar

Software Testing Methods

2.3K 1 0
1
Avatar

Beta Testing - Kiểm thử chấp nhận người dùng

848 0 0
0
Avatar

Hướng dẫn test SQL Injection (Ví dụ và cách phòng ngừa các cuộc tấn công SQL Injection)

17.6K 2 1
  • Avatar
0
Avatar

Tìm hiểu về A/B Testing. Tổng hợp các công cụ phân tích về A/B testing

1.2K 1 0
0
Avatar

WHITE BOX TEST VÀ BLACK BOX TEST

449 0 0
1
Avatar

Unit testing: best practices

102 0 0
0
Avatar

Email giả mạo và cách thức phòng chống email giả mạo

2.0K 1 0
0
Avatar

Những dạng kiểm thử bảo mật mà nhân viên kiểm thử nên biết

223 0 0
3
Avatar

Các công cụ kiểm thử tự động nổi bật trong năm 2019 ( Phần 2)

443 0 0
1
Avatar

Sự khác nhau giữa A/B testing và multivariate testing

1.4K 1 4
  • Avatar
  • Avatar
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.