A/B testing

A/B testing

Sort by: Newest posts

Spike Testing là gì?

21 1 0
1

Top 5 Tools to Manage Manual Testing Results

126 0 0
1

Software Testing Methods

21 1 0
1

Beta Testing - Kiểm thử chấp nhận người dùng

37 0 0
0

Hướng dẫn test SQL Injection (Ví dụ và cách phòng ngừa các cuộc tấn công SQL Injection)

157 1 0
0

Tìm hiểu về A/B Testing. Tổng hợp các công cụ phân tích về A/B testing

19 0 0
0

WHITE BOX TEST VÀ BLACK BOX TEST

37 0 0
0

Unit testing: best practices

12 0 0
0

Email giả mạo và cách thức phòng chống email giả mạo

145 1 0
0

Những dạng kiểm thử bảo mật mà nhân viên kiểm thử nên biết

46 0 0
3

Các công cụ kiểm thử tự động nổi bật trong năm 2019 ( Phần 2)

71 0 0
1

Sự khác nhau giữa A/B testing và multivariate testing

517 1 4
2