Quang Phạm

@QuangPH

Report

Hiểu hơn về BERT: Bước nhảy lớn của Google

1.9K 5 5
13

BERT- bước đột phá mới trong công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên của Google

870 8 5
28

Không biết Deep Learning vẫn làm được Deep Learning với AutoML: Bài toán phát hiện ảnh "nhạy cảm".

859 12 29
22

Hiểu về Regular expression: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên đơn giản hơn với Python

851 4 4
11

Trò chuyện với Lê Viết Quốc(Quoc Le), chuyên gia trí tuệ nhân tạo phía sau sự thành công của Google AutoML

522 2 2
14

Lecture 2: Simple Word Vector representations: Word2vec

345 3 0
10

Lecture 1: Introduction to NLP and Deep Learning

434 7 3
16

Phân tích phản hồi khách hàng hiệu quả với Machine learning

1.1K 7 11
18

Xây dựng mô hình không gian vector cho Tiếng Việt

1.7K 3 17
15