Machine Learning

Machine Learning

Sort by: Newest posts
Avatar

[Deep Learning]: Break 1 hệ thống captcha dễ hay khó?

1.7K 9 6
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

[MaskRCNN] Các bước triển khai Mask R-CNN cho bài toán Image Segmentation

7.7K 5 1
 • Avatar
20
Avatar

Hướng dẫn làm chatbot đơn giản

1.1K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
1
Avatar

Những câu hỏi trong phỏng vấn Deep Learning - P2

4.2K 3 1
 • Avatar
10
Avatar

Những câu hỏi trong phỏng vấn Deep Learning - P1

5.8K 5 1
 • Avatar
12
Avatar

Trí tuệ nhân tạo đánh đánh giá độ đẹp trai, xinh gái của bạn ra sao...??? - Xây dựng Model Deep Learning cho bài toán Beauty Evaluate

3.7K 7 23
 • Avatar
 • Avatar
25
Avatar

Tại sao mạng tích chập lại hoạt động hiệu quả?

7.1K 16 12
 • Avatar
 • Avatar
51
Avatar

Recommendation System: Từ con số 0 đến hoàn chỉnh có gì?

2.9K 14 8
 • Avatar
 • Avatar
25
Avatar

[Word embedding] Giới thiệu ý tưởng mô hình nhúng từ mới - một mô hình mới hỗ trợ xử lý các bài toán NLP với NodeJS

1.8K 6 1
 • Avatar
16
Avatar

Tìm hiểu về class activation maping - Tại sao các mạng thần kinh lại đưa ra quyết định như vậy?

1.9K 10 8
 • Avatar
 • Avatar
20
Avatar

Giới thiệu về Deep Learning, thư viện Keras

4.4K 3 0
4
Avatar

[Deep Learning] Thiết kế module OCR cho bài toán nhận diện chữ cổ Nhật Bản - Building OCR module for Kuzushiji recognition

9.9K 12 9
 • Avatar
 • Avatar
32
Avatar

Tăng cường dữ liệu trong deep learning

5.5K 3 3
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Introduction to Recommender Systems

3.4K 0 1
 • Avatar
3
Avatar

Image Retrieval với thư viện FAISS

3.5K 6 4
 • Avatar
 • Avatar
27
Avatar

OK google - Hey Siri - Sunnie ơi

456 2 2
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Lựa chọn những thuộc tính quan trọng nhất trong một tập dữ liệu

1.3K 7 4
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Sử dụng Rasa Custom Actions xử lý cuộc hội thoại cho chatbot

2.9K 2 10
 • Avatar
 • Avatar
21
Avatar

Machine Learning, Deep Learning cho người bắt đầu: Thư viện Numpy và TensorFlow

1.4K 3 0
6
Avatar

Phân lớp với Navie Bayes Classification - Mô hình và ứng dụng

2.3K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
3
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.