Machine Learning

Machine Learning

Sort by: Newest posts
Avatar

Xây dựng Collaborative Filtering RS [Recommender System cơ bản - Phần 3]

9.3K 4 1
 • Avatar
13
Avatar

Tổng quan về Recommender System [Recommender System cơ bản - Phần 1]

9.2K 6 1
 • Avatar
14
Avatar

Xây dựng Content-based Filtering RS [Recommender System cơ bản - Phần 2]

5.9K 2 0
9
Avatar

Pytorch - Một số tips hay, tối ưu cho quá trình huấn luyện model của bạn

3.5K 15 5
 • Avatar
 • Avatar
28
Avatar

Triển khai các mô hình với OpenVINO

1.0K 2 0
9
Avatar

Hướng dẫn convert Pytorch sang TF Lite

2.5K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Tản mạn một chút về Pose Classification

2.4K 1 0
13
Avatar

Những vấn đề liên quan đến dữ liệu ảnh trong Computer Vision

2.2K 5 0
18
Avatar

[AI From Scratch] [Basic ML] #2 - Linear Regression

646 0 1
 • Avatar
5
Avatar

[AI From Scratch] [Basic ML] #1- K Nearest Neighbor

1.0K 0 0
6
Avatar

EDA dữ liệu cuộc thi Bookingchallenge và Baseline model

593 5 6
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

Xây dựng web app cực xịn xò cho project của bạn chỉ với 10 dòng code

6.7K 14 1
 • Avatar
26
Avatar

Hành trình AI của một sinh viên tồi

9.3K 30 54
 • Avatar
 • Avatar
116
Avatar

Encoding categorical features in Machine learning

3.3K 4 0
7
Avatar

TF Lite with Android Mobile

3.6K 1 4
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Xây dựng hệ thống Real-time Multi-person Tracking với YOLOv3 và DeepSORT

3.4K 6 5
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

The Bias-Variance Decomposition

4.7K 4 2
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

[Deep Learning] Key Information Extraction from document using Graph Convolution Network - Bài toán trích rút thông tin từ hóa đơn với Graph Convolution Network

12.9K 23 34
 • Avatar
 • Avatar
52
Avatar

[ChatterBot] Thư viện chatbot hay ho dành cho Python| phần 4

798 1 0
2
Avatar

TorchServe, công cụ hỗ trợ triển khai mô hình PyTorch

2.9K 4 0
11
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.