Machine Learning

Machine Learning

Sort by: Newest posts

Phần 3: Deep Learning cho Chatbot - Thiết kế generative Chatbot

922 3 1
2

Phần 2: Deep Learning cho Chatbot - Tạo một retrieval-based model Chatbot

1.2K 1 5
3

Phần 1: Deep learning cho Chatbot – Giới thiệu

2.1K 2 2
6

Hiểu hơn về BERT: Bước nhảy lớn của Google

3.4K 7 10
23

Deploy ứng dụng Machine learning lên Web server. Phần 6: Dự báo đa bước, đa biến với LSTM - Keras - Python

541 2 0
1

Hệ thống nhận diện gương mặt hoạt động như thế nào?

9.2K 8 12
25

Bắt đầu với ML cho một mobile dev - Part 1

210 0 0
0

Machine Learning, Deep Learning cho người bắt đầu: Thư viện Numpy và TensorFlow

461 2 0
4

Ai cũng có thể hiểu được Machine Learning 🤖👶Phần 1: Tại sao Machine Learning lại được quan tâm hơn bao giờ hết.

228 2 2
2

Data visualization trong Machine Learning - Phần 1

1.8K 3 3
9

[Question] Làm thế nào để luôn cập nhật kiến thức trong lĩnh vực Machine Learning?

4.3K 22 6
26

Lý thuyết về mạng Bayes và ứng dụng vào bài toán lọc thư rác

3.5K 16 17
24

[Paper Explained] Product Quantization for Approximate Nearest Neighbor Search

397 2 6
8

Xây dựng mạng Unet cho bài toán Segmentation

1.0K 1 3
2

Cloud API: Detect objects from any image

244 2 0
3

Iris Data Analysis và Machine Learning (Python)

506 0 0
2

Deploy ứng dụng Machine learning lên Web server. Phần 4: Dự báo giá coin với LSTM - Keras - Python

1.3K 5 7
5

Phân loại văn bản tự động bằng Machine Learning như thế nào? (Phần 2)

2.4K 5 4
7

Không biết Deep Learning vẫn làm được Deep Learning với AutoML: Bài toán phát hiện ảnh "nhạy cảm".

1.6K 14 31
25

Trò chuyện với Lê Viết Quốc(Quoc Le), chuyên gia trí tuệ nhân tạo phía sau sự thành công của Google AutoML

794 3 2
17