Machine Learning

Machine Learning

Sort by: Newest posts
Avatar

Deep Learning và bài toán ước lượng mức độ thiệt hại sau thảm họa dựa trên ảnh vệ tinh

1.1K 5 0
17
Avatar

Deploy "mô hình học máy" với Django Part 1

2.0K 4 4
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Xây dựng hệ thống nhận dạng khuôn mặt real time - Phần 2: Xây dựng hệ thống hoàn chỉnh nhận dạng khuôn mặt với Hnswlib

1.9K 5 15
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

Triển khai Faster RCNN cho các bài toán detection

3.3K 1 1
 • Avatar
14
Avatar

Xây dựng mô hình lọc thư rác bằng Naive Bayes

2.8K 4 3
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Tự xây dựng hệ thống chặn bình luận rác đơn giản

779 1 0
4
Avatar

[Real-Time Emotion Detection] Xây dựng mạng nhận diện cảm xúc khuôn mặt cho người mới bắt đầu

3.2K 2 6
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Chuẩn bị dữ liệu với Tensorflow Dataset

4.2K 3 3
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

[Deep Learning] - Thuật toán Faster-RCNN với bài toán phát hiện đường lưỡi bò - Faster-RCNN object detection algorithm for Nine-dash-line detection!

17.8K 20 11
 • Avatar
 • Avatar
66
Avatar

Linear regression với Gradient Descent

2.9K 2 1
 • Avatar
3
Avatar

Tự học Machine Learning với 4 khoá học online hoàn toàn miễn phí

4.1K 6 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Quantum Machine Learning - Khi Vật Lý Lượng Tử Và Machine Learning Gặp Nhau

1.7K 4 4
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

[MaskRCNN] Các bước triển khai training model MaskRCNN cho bài toán segmentation

2.1K 1 17
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Cách tiếp cận Machine Learning cho người mới bắt đầu

698 6 0
4
Avatar

Một Số Lưu Ý Khi Đọc Research Paper Cho Người Mới

7.2K 25 4
 • Avatar
 • Avatar
57
Avatar

Lược sử một số tên gọi trong Machine Learning & Deep Learning

607 0 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

[AICrowdChallenge] Food Recognition - Nhận biết đồ ăn với Deep Learning?

1.2K 4 1
 • Avatar
10
Avatar

[Deep Learning] Visual Saliency Prediction with Contextual Encoder-Decoder Network!

1.1K 0 0
9
Avatar

Dự đoán giá cổ phiếu và phân tích tình hình cổ phiếu trong mùa Ghen Cô Vy

2.4K 2 3
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

[Paper explain] - YOLACT - Real-time Instance Segmentation

2.1K 2 1
 • Avatar
9
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.