Machine Learning

Machine Learning

Sort by: Newest posts

Các bước cần thực hiện khi làm một sản phẩm AI trong thực tế

2.9K 14 1
30

Artificial Intelligence vs Machine Learning vs Deep Learning

74 0 0
0

[Machine Learning] Tổng quan về mạng Neural nhân tạo

408 0 2
4

Bắt Đầu Học Python cho Việc Học Máy

788 3 0
5

A Tutorial on EDA and Feature Engineering

741 1 0
2

Feature Engineering (Phần 2): Feature engineering với dữ liệu dạng số liên tục (Continuous Numeric Data)

772 1 1
7

Kỹ thuật Image Alignment sử dụng phương pháp feature-based trong bài toán nhận diện ký tự OCR

899 3 2
9

[Object Detection Part 1] Cùng nhau tìm hiểu những thuật ngữ "khó nhằn" trong AI

592 1 8
8

[Machine Learning] Sử dụng sóng não EEG để nhận biết và kiểm soát giấc ngủ của con người!

957 4 2
8

Ask Me Anything - Question Answering với Deep Learning

964 1 0
9

VN-celeb: Dữ liệu khuôn mặt người nổi tiếng Việt Nam và bài toán Face recognition

3.7K 11 4
25

Nhận dạng ảnh cơ bản với Python

2.8K 3 2
4

Ứng dụng Machine translation vào bài toán thêm dấu cho Tiếng Việt không dấu (AIVIVN challenge 3)

2.7K 6 31
20

Những câu hỏi mình thường hỏi ứng viên khi phỏng vấn AI - Phần 1 - Lý thuyết toán cơ bản

3.9K 16 8
20

Sentence Vectors: Các phương pháp mô hình hóa câu văn lên không gian vector

969 5 2
11

Tản mạn về Machine Learning

466 1 0
10

Introduce with Machine Learning

298 0 0
1

Các Thuật toán trong học máy (Machine learning)

502 1 0
1

Có thể áp Artificial Intelligence vàoTrading không?

426 3 1
2

[Machine Learning] - Ứng dụng mô hình Word2vec cho bài toán session-based Recommender System?!

1.5K 6 0
15