tensorflow

tensorflow

Sort by: Newest posts
Avatar

[Deeplearning-1] Giải thích Machine Learning và Deep Learning bằng ngôn ngữ đại chúng

512 2 4
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Các framework phổ biến trong công nghệ xử lý hình ảnh

236 0 0
1
Avatar

Tối ưu quá trình huấn luyện với tf.data API

227 0 2
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Graph execution và Eager execution trong Tensorflow

284 0 0
4
Avatar

Phá server tài xỉu dựa hơi tiền số

2.3K 7 4
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

ONNX và Tensorflow

1.9K 6 0
11
Avatar

Transfer Learning và bài toán Face Recognition

6.1K 7 10
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Install Tensorflow on Ubuntu

401 0 0
0
Avatar

Chia sẻ kinh nghiệm thi chứng chỉ Tensorflow Developer Certificate

5.4K 14 1
 • Avatar
25
Avatar

Đoán trọng âm tiếng Anh với machine learning - Tại sao không?

698 2 2
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

Programming Language Detection: Phát hiện ngôn ngữ lập trình dễ hay khó ???

1.5K 4 5
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Hướng dẫn convert TF Lite không vấp lỗi :D

5.0K 2 14
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Nhận diện ảnh sử dụng Tensorflow .

2.4K 3 1
 • Avatar
5
Avatar

Chuẩn bị dữ liệu với Tensorflow Dataset

6.6K 3 3
 • Avatar
 • Avatar
20
Avatar

Multitask Learning huấn luyện kết hợp nhiều bộ dữ liệu với Tensorflow

1.1K 3 0
12
Avatar

Intent Recognition với BERT sử dụng Keras và TensorFlow 2

794 0 0
1
Avatar

AI Deployment in Production _ phần 1

544 1 0
2
Avatar

Sử dụng Tensorflow API cho bài toán Object Detection

9.6K 5 11
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Tensorflow trong Ruby

161 1 0
1
Avatar

Ask Me Anything - Question Answering với Deep Learning

4.0K 1 3
 • Avatar
 • Avatar
15
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.