tensorflow

tensorflow

Sắp xếp theo: Bài viết mới nhất
Avatar

[Deeplearning-1] Giải thích Machine Learning và Deep Learning bằng ngôn ngữ đại chúng

396 2 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Các framework phổ biến trong công nghệ xử lý hình ảnh

140 0 0
1
Avatar

Tối ưu quá trình huấn luyện với tf.data API

169 0 2
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Graph execution và Eager execution trong Tensorflow

182 0 0
3
Avatar

Phá server tài xỉu dựa hơi tiền số

2.1K 6 4
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

ONNX và Tensorflow

1.4K 5 0
11
Avatar

Transfer Learning và bài toán Face Recognition

5.1K 7 10
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Install Tensorflow on Ubuntu

356 0 0
0
Avatar

Chia sẻ kinh nghiệm thi chứng chỉ Tensorflow Developer Certificate

4.2K 12 1
 • Avatar
25
Avatar

Đoán trọng âm tiếng Anh với machine learning - Tại sao không?

669 2 2
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

Programming Language Detection: Phát hiện ngôn ngữ lập trình dễ hay khó ???

1.4K 4 5
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Hướng dẫn convert TF Lite không vấp lỗi :D

4.2K 2 14
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Nhận diện ảnh sử dụng Tensorflow .

2.1K 3 1
 • Avatar
5
Avatar

Chuẩn bị dữ liệu với Tensorflow Dataset

6.1K 3 3
 • Avatar
 • Avatar
20
Avatar

Multitask Learning huấn luyện kết hợp nhiều bộ dữ liệu với Tensorflow

1.0K 3 0
12
Avatar

Intent Recognition với BERT sử dụng Keras và TensorFlow 2

736 0 0
1
Avatar

AI Deployment in Production _ phần 1

426 1 0
2
Avatar

Sử dụng Tensorflow API cho bài toán Object Detection

9.0K 5 11
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Tensorflow trong Ruby

154 1 0
1
Avatar

Ask Me Anything - Question Answering với Deep Learning

3.6K 1 3
 • Avatar
 • Avatar
15
Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí