Machine Learning

Machine Learning

Sort by: Newest posts

SƠ LƯỢC WORD EMBEDDING

2.9K 4 3
5

Framework Kaldi sử dụng trong nhận dạng tiếng nói.

485 2 1
2

Data visualization trong Machine Learning - Phần 3

404 0 0
1

Tìm niềm cảm hứng để bắt đầu học Deep Learning

328 0 0
4

Phát hiện ngôn ngữ lập trình cực kỳ đơn giản với Machine learning

379 0 2
7

[Machine Learning] Attention, Attention, Attention, ...!

2.1K 5 3
21

Giới thiệu về các pre-trained models trong lĩnh vực Computer Vision

4.0K 4 3
9

Ứng dụng AI tự động chuyển màn hình code khi phát hiện sếp đến gần

9.6K 29 22
72

Thử làm ứng dụng tô màu ảnh với mạng Deep Learning

1.1K 7 6
22

Xây dựng hệ thống gợi ý đơn giản với Keras

382 3 2
6

Lựa chọn giải thuật Machine Learning tốt nhất cho vấn đề hồi quy của bạn

250 1 0
3

Nhận dạng ảnh mây trên "MÂY" với AutoML Vision

428 1 4
7

Bắt đầu với ML cho một mobile dev - Part 2

175 3 0
2

Dăm ba phép tính cơ bản với Computational Graphs trong TensorFlow

423 1 0
5

Data visualization trong Machine Learning - Phần 2

622 3 1
9

Deep Learning quá khó? Đừng lo, đã có Keras (part 2)

1.7K 1 0
5

Công nghệ Matrix Factorization cho Hệ thống gợi ý

1.0K 2 1
4

Kaggle Challenge Solution: Quick, Draw! Doodle Recognition Challenge

701 3 5
17

Xây dựng hệ thống kiểm soát nhận dạng khuôn mặt với OpenCV Dlib và Deep Learning

8.1K 13 43
20

Machine Learning hoạt động như thế nào? Thần thoại và sự thật

536 2 1
4