EDA

EDA

Sort by: Newest posts
Avatar

Explore dữ liệu với các thư viện chỉ bằng những dòng code đơn giản.

181 1 0
8
Avatar

Làm sao để trích xuất tính năng từ Dates bằng Python?

403 4 6
  • Avatar
  • Avatar
10
Avatar

EDA With Python Library

288 3 0
7
Avatar

EDA dữ liệu cuộc thi Bookingchallenge và Baseline model

391 6 6
  • Avatar
  • Avatar
15
Avatar

Tạo Dashboard đầu tiên với Tableau có khó không?

847 0 0
7
Avatar

Tableau chập chững bước đầu (p3)

1.1K 1 0
5
Avatar

Tableau chập chững bước đầu (p2)

1.2K 2 0
4
Avatar

Tableau chập chững bước đầu =)))

4.2K 5 3
  • Avatar
  • Avatar
5
Avatar

Data Visualize Cheatsheet for EDA

496 3 1
  • Avatar
12
Avatar

A Tutorial on EDA and Feature Engineering

3.6K 1 0
5
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.