Machine Learning

Machine Learning

Sort by: Newest posts
Avatar

Quantum Machine Learning - Khi Vật Lý Lượng Tử Và Machine Learning Gặp Nhau

2.7K 6 4
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

[MaskRCNN] Các bước triển khai training model MaskRCNN cho bài toán segmentation

2.9K 1 17
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Cách tiếp cận Machine Learning cho người mới bắt đầu

1.0K 7 0
4
Avatar

Một Số Lưu Ý Khi Đọc Research Paper Cho Người Mới

10.1K 28 4
 • Avatar
 • Avatar
68
Avatar

Lược sử một số tên gọi trong Machine Learning & Deep Learning

906 0 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

[AICrowdChallenge] Food Recognition - Nhận biết đồ ăn với Deep Learning?

2.1K 4 1
 • Avatar
10
Avatar

[Deep Learning] Visual Saliency Prediction with Contextual Encoder-Decoder Network!

1.5K 0 0
9
Avatar

Dự đoán giá cổ phiếu và phân tích tình hình cổ phiếu trong mùa Ghen Cô Vy

5.7K 3 3
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

[Paper explain] - YOLACT - Real-time Instance Segmentation

2.7K 2 1
 • Avatar
10
Avatar

[Deep Learning]: Break 1 hệ thống captcha dễ hay khó?

2.9K 9 6
 • Avatar
 • Avatar
19
Avatar

[MaskRCNN] Các bước triển khai Mask R-CNN cho bài toán Image Segmentation

11.8K 6 1
 • Avatar
22
Avatar

Hướng dẫn làm chatbot đơn giản

1.5K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
1
Avatar

Những câu hỏi trong phỏng vấn Deep Learning - P2

5.2K 4 1
 • Avatar
10
Avatar

Những câu hỏi trong phỏng vấn Deep Learning - P1

9.3K 11 1
 • Avatar
14
Avatar

Trí tuệ nhân tạo đánh đánh giá độ đẹp trai, xinh gái của bạn ra sao...??? - Xây dựng Model Deep Learning cho bài toán Beauty Evaluate

4.1K 8 23
 • Avatar
 • Avatar
25
Avatar

Tại sao mạng tích chập lại hoạt động hiệu quả?

8.6K 18 12
 • Avatar
 • Avatar
54
Avatar

Recommendation System: Từ con số 0 đến hoàn chỉnh có gì?

5.5K 17 9
 • Avatar
 • Avatar
30
Avatar

[Word embedding] Giới thiệu ý tưởng mô hình nhúng từ mới - một mô hình mới hỗ trợ xử lý các bài toán NLP với NodeJS

2.2K 7 1
 • Avatar
17
Avatar

Tìm hiểu về class activation maping - Tại sao các mạng thần kinh lại đưa ra quyết định như vậy?

3.2K 10 8
 • Avatar
 • Avatar
22
Avatar

Giới thiệu về Deep Learning, thư viện Keras

8.3K 5 0
5
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.