AI

AI

Sort by: Newest posts

Autify - Công cụ kiểm thử tự động bằng AI

59 0 0
2

Con đường AI của tôi

6.5K 26 9
92

[ChatterBot] Thư viện chatbot hay ho dành cho Python| phần 3

150 2 0
1

[Deep Learning] Kỹ thuật Dropout (Bỏ học) trong Deep Learning

489 0 0
1

Tìm hiểu về AI SEO để cải thiện trang Web của mình

265 2 0
2

Điều gì tạo nên siêu AI cờ vây AlphaGo Zero?

772 3 3
9

AI vs Machine Learning vs Deep Learning

319 0 0
-1

Code game Chess AI bằng C++?

1.4K 1 5
3

Hiểu về trí tuệ nhân tạo chỉ với 5 phút cuộc đời.

362 1 0
0

Phân loại người dùng spam rất là dễ ?

500 0 0
4

Đôi điều về IoT

156 1 0
0

Tìm hiểu về Latent Space

438 2 0
8

Tác động của AI đến ngành Testing

120 0 0
0

Hướng dẫn toàn diện về Trí tuệ nhân tạo với Python (Dịch.p4)

617 0 1
1

Transformers - "Người máy biến hình" biến đổi thế giới NLP

3.5K 10 6
21

Sự khác nhau giữa Linear Classification và Linear Regression? Tất cả những gì bạn cần biết về 2 mô hình cơ bản nhất ML.

1.8K 7 3
21

Tìm hiểu về class activation maping - Tại sao các mạng thần kinh lại đưa ra quyết định như vậy?

1.0K 6 8
17

Giới thiệu về Deep Learning, thư viện Keras

1.6K 1 0
3

Image Retrieval với thư viện FAISS

1.6K 3 4
22

Hướng dẫn toàn diện về Trí tuệ nhân tạo với Python (Dịch.p3)

1.5K 4 1
8