AI

AI

Sort by: Newest posts

Tìm hiểu về AI SEO để cải thiện trang Web của mình

197 2 0
2

Điều gì tạo nên siêu AI cờ vây AlphaGo Zero?

406 3 1
9

AI vs Machine Learning vs Deep Learning

134 0 0
0

Code game Chess AI bằng C++?

504 0 5
3

Hiểu về trí tuệ nhân tạo chỉ với 5 phút cuộc đời.

244 0 0
0

Phân loại người dùng spam rất là dễ ?

435 0 0
4

Đôi điều về IoT

126 1 0
0

Tìm hiểu về Latent Space

195 0 0
5

Tác động của AI đến ngành Testing

89 0 0
0

Hướng dẫn toàn diện về Trí tuệ nhân tạo với Python (Dịch.p4)

389 0 0
1

Transformers - "Người máy biến hình" biến đổi thế giới NLP

1.9K 9 6
17

Sự khác nhau giữa Linear Classification và Linear Regression? Tất cả những gì bạn cần biết về 2 mô hình cơ bản nhất ML.

1.3K 7 3
21

Tìm hiểu về class activation maping - Tại sao các mạng thần kinh lại đưa ra quyết định như vậy?

811 6 8
17

Giới thiệu về Deep Learning, thư viện Keras

798 1 0
2

Image Retrieval với thư viện FAISS

1.1K 3 4
21

Hướng dẫn toàn diện về Trí tuệ nhân tạo với Python (Dịch.p3)

1.0K 4 1
8

Phân lớp với Navie Bayes Classification - Mô hình và ứng dụng

532 2 2
3

"Học máy" trong mô hình hồi quy tuyến tính, phân loại tuyến tính.

115 0 0
3

Con đường trở thành Master Artificial Intelligence (AI)

282 2 0
2

Giới thiệu Hype Cycle - và câu chuyện chúng ta đang đứng ở đâu trong chu kỳ bong bóng

725 6 1
24