AI

AI

Sort by: Newest posts

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên - phần 1

60 1 0
4

Xin Đừng Ngáo AI...

3.0K 3 9
42

[AI] [BFS] Demo code thuật toán BFS bằng Javascript

90 3 0
2

Generative adversarial networks(GAN) và ứng dụng của nó trong deepfakes

125 1 0
4

Đôi nét về TF-IDF trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên

58 0 0
2

Chẩn đoán bệnh viêm phổi từ ảnh chụp X-Quang bằng Deep learning

401 4 0
6

Nhận diện biển báo giao thông

827 6 1
9

Phát hiện giả mạo khuôn mặt bằng Deep Learning

698 5 6
10

Neural Machine Translation, mô hình dịch máy và đánh giá mô hình dịch máy

188 0 3
4

KNN (K-Nearest Neighbors) #1

75 1 0
3

BERT: Mô hình ngôn ngữ hiện đại cho xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP)

152 0 2
-4

AI nhìn hình tạo công thức món ăn.

30 0 0
0

Deep Learning cơ bản, giới thiệu về Keras

272 1 0
3

Artificial Intelligence vs Machine Learning vs Deep Learning

50 0 0
0

[Object Detection Part 1] Cùng nhau tìm hiểu những thuật ngữ "khó nhằn" trong AI

229 1 8
8

Chủ đề tranh luận lớn tiếp theo: Vai trò của AI trong Software Testing

68 0 0
1

Tìm hiểu về Home Assistant - Tự động hoá ngôi nhà của bạn

481 0 1
4

Kỹ năng Trí tuệ nhân tạo của bạn không có nhiều giá trị như bạn nghĩ

1.9K 3 16
10

1. Introduction to AI - Artificial Intelligent

215 0 3
3

6. Những điểm hạn chế của Machine Learning

150 0 2
2