AI

Sort by: Newest posts

[Object Detection Part 1] Cùng nhau tìm hiểu những thuật ngữ "khó nhằn" trong AI

108 1 8
7

Chủ đề tranh luận lớn tiếp theo: Vai trò của AI trong Software Testing

51 0 0
1

Tìm hiểu về Home Assistant - Tự động hoá ngôi nhà của bạn

189 0 1
4

Kỹ năng Trí tuệ nhân tạo của bạn không có nhiều giá trị như bạn nghĩ

1.7K 3 15
9

1. Introduction to AI - Artificial Intelligent

193 0 3
3

6. Limitation of Machine Learning

123 0 2
1

5. AI Company

68 0 0
0

4. AI Role

64 0 0
0

The rise of AI P1/2

68 0 0
2

Thuật toán Navie Bayes Classification, mô hình Multinomial và ứng dụng

135 0 0
6

Xe tự hành, chọn ai để không đâm vào?

67 0 0
0

Chat bot ở khắp nơi

158 0 0
2

20+ Resources To Learn and Start Your Career In Artificial Intelligence (AI)

67 0 0
1

Tìm niềm cảm hứng để bắt đầu học Deep Learning

201 0 0
4

Các thuật toán cơ bản trong AI - Phân biệt Best First Search và Uniform Cost Search (UCS)

552 3 0
9

Bắt đầu với ML cho một mobile dev - Part 2

152 3 0
2

What Are Chatbots? Benefits of Chatbot in Business Solutions.

25 0 0
0

Bắt đầu với ML cho một mobile dev - Part 1

156 0 0
0

Ai cũng có thể hiểu được Machine Learning 🤖👶Phần 1: Tại sao Machine Learning lại được quan tâm hơn bao giờ hết.

179 2 2
2