AI

AI

Sort by: Newest posts

Con đường AI của tôi

3.9K 15 7
69

[ChatterBot] Thư viện chatbot hay ho dành cho Python| phần 3

119 1 0
1

[Deep Learning] Kỹ thuật Dropout (Bỏ học) trong Deep Learning

212 0 0
1

Tìm hiểu về AI SEO để cải thiện trang Web của mình

241 2 0
2

Điều gì tạo nên siêu AI cờ vây AlphaGo Zero?

658 3 3
9

AI vs Machine Learning vs Deep Learning

216 0 0
0

Code game Chess AI bằng C++?

1.0K 1 5
3

Hiểu về trí tuệ nhân tạo chỉ với 5 phút cuộc đời.

296 1 0
0

Phân loại người dùng spam rất là dễ ?

474 0 0
4

Đôi điều về IoT

141 1 0
0

Tìm hiểu về Latent Space

321 2 0
7

Tác động của AI đến ngành Testing

107 0 0
0

Hướng dẫn toàn diện về Trí tuệ nhân tạo với Python (Dịch.p4)

512 0 1
1

Transformers - "Người máy biến hình" biến đổi thế giới NLP

2.7K 9 6
19

Sự khác nhau giữa Linear Classification và Linear Regression? Tất cả những gì bạn cần biết về 2 mô hình cơ bản nhất ML.

1.5K 7 3
21

Tìm hiểu về class activation maping - Tại sao các mạng thần kinh lại đưa ra quyết định như vậy?

947 6 8
17

Giới thiệu về Deep Learning, thư viện Keras

1.2K 1 0
3

Image Retrieval với thư viện FAISS

1.4K 3 4
22

Hướng dẫn toàn diện về Trí tuệ nhân tạo với Python (Dịch.p3)

1.2K 4 1
8

Phân lớp với Navie Bayes Classification - Mô hình và ứng dụng

795 2 2
3