AI

AI

Sort by: Newest posts
Avatar

CÁC MÔ HÌNH TRONG BÀI TOÁN SPEECH TO TEXT (S2T)

318 0 0
2
Avatar

XỬ LÝ DỮ LIỆU ÂM THANH

1.1K 4 0
4
Avatar

ĐẶC TRƯNG ÂM THANH

416 2 3
  • Avatar
  • Avatar
4
Avatar

[Paper Explain][End-to-End Dense Video Captioning with Parallel Decoding] PDVC - Hướng tiếp cận end-to-end với giải mã song song cho bài toán Dense Video Captioning

139 2 0
3
Avatar

Các chỉ số đánh giá được sử dụng cho bài toán Image Generation: IS, FID, PSNR, SSIM,...

49 4 0
6
Avatar

Pytorch Fundamentals

208 3 4
  • Avatar
  • Avatar
6
Avatar

Amazon Rekognition -Tự động hóa phân tích hình ảnh và video với máy học

180 0 0
3
Avatar

Dùng AI để viết code không còn là viễn tưởng

1.1K 0 0
3
Avatar

Tổng quan Trí tuệ nhân tạo. Phân biệt AI - Machine Learning - Deep Learning

701 2 0
6
Avatar

AI là gì và nó hoạt động như thế nào?

382 1 0
7
Avatar

Jittor Framework - Cứu cánh giúp tối ưu tốc độ cho các mô hình Deep Learning

478 2 0
4
Avatar

[Machinelearning ] PHÁT HIỆN VÀ NHẬN DẠNG HÀNH ĐỘNG BẠO LỰC BẰNG FIGHTNET

577 0 0
4
Avatar

Viết fake news wikipedia bằng AI chưa bao giờ dễ như thế.

1.0K 0 4
  • Avatar
  • Avatar
4
Avatar

Tìm hiểu về Convolutional Neural Networks (CNN)

1.7K 2 0
4
Avatar

Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh

69 0 0
1
Avatar

GitHub Copilot thay đổi cách bạn code

3.7K 0 1
  • Avatar
5
Avatar

[Machinlearning] Nhận diện hành động với Temporal Segment Networks(TSN)

390 0 1
  • Avatar
3
Avatar

Một số phương pháp khử nhiễu ảnh: Các phương pháp cổ điển

2.6K 0 1
  • Avatar
5
Avatar

Kỹ thuật Dropout (Bỏ học) trong Deep Learning

2.7K 9 0
16
Avatar

Autify - Công cụ kiểm thử tự động bằng AI

321 0 0
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.