AI

AI

Sort by: Newest posts

Hiểu về trí tuệ nhân tạo chỉ với 5 phút cuộc đời.

87 0 0
0

Phân loại người dùng spam rất là dễ ?

384 0 0
4

Đôi điều về IoT

107 1 0
0

Tìm hiểu về Latent Space

91 0 0
5

Tác động của AI đến ngành Testing

63 0 0
0

Hướng dẫn toàn diện về Trí tuệ nhân tạo với Python (Dịch.p4)

280 0 0
1

Transformers - "Người máy biến hình" biến đổi thế giới NLP

1.0K 8 6
15

Sự khác nhau giữa Linear Classification và Linear Regression? Tất cả những gì bạn cần biết về 2 mô hình cơ bản nhất ML.

1.0K 7 3
21

Tìm hiểu về class activation maping - Tại sao các mạng thần kinh lại đưa ra quyết định như vậy?

703 6 8
16

Giới thiệu về Deep Learning, thư viện Keras

460 0 0
2

Image Retrieval với thư viện FAISS

811 2 4
20

Hướng dẫn toàn diện về Trí tuệ nhân tạo với Python (Dịch.p3)

834 4 1
8

Phân lớp với Navie Bayes Classification - Mô hình và ứng dụng

315 2 2
3

"Học máy" trong mô hình hồi quy tuyến tính, phân loại tuyến tính.

82 0 0
3

Con đường trở thành Master Artificial Intelligence (AI)

251 2 0
2

Giới thiệu Hype Cycle - và câu chuyện chúng ta đang đứng ở đâu trong chu kỳ bong bóng

628 6 1
24

Hướng dẫn toàn diện về Trí tuệ nhân tạo với Python (Dịch.p2)

946 3 0
7

Perceptron Learning Algorithm

817 1 0
2

Hướng dẫn toàn diện về Trí tuệ nhân tạo với Python (Dịch.p1)

2.7K 8 1
8

Con đường từ ngành thực phẩm sang Machine Learning - phần 3

133 0 0
4