AI

AI

Sắp xếp theo: Bài viết mới nhất
Avatar

2 phút để hiểu cách tính ROUGE metric

38 0 0
1
Avatar

Quản lý dự án theo Agile và Scrum bằng các công cụ AI

92 0 0
3
Avatar

[Chatbot-LLMs] Xây dựng chatbot hỏi đáp tài liệu sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn GPT3.5 và thư viện Langchain

1.4K 8 7
  • Avatar
  • Avatar
21
Avatar

Xu hướng công nghệ AI năm 2024

574 2 0
2
Avatar

[Paper Explain] DAMFormer: Enhancing Polyp Segmentation through Dual Attention Mechanism

83 0 0
8
Avatar

Using Copilot to generate Unit Test

126 2 0
2
Avatar

10 Công cụ AI tốt nhất để Marketing trong năm 2023

162 0 1
  • Avatar
2
Avatar

MLOps Lifecycle - Vòng đời của một dự án AI

292 0 0
2
Avatar

Tại sao là MLOps?

144 0 0
2
Avatar

TensorRT - Sự vượt trội với bài toán tối ưu mô hình Deep Learning

478 3 2
  • Avatar
  • Avatar
9
Avatar

Attention và sự hình thành của mô hình Transformer

594 2 0
9
Avatar

Góc nhìn tổng quan về bài toán Blind Image Super-Resolution

120 3 0
10
Avatar

Template Matching giải quyết bài toán Object Detection đơn giản

196 1 0
2
Avatar

Medium Premium series - Đừng chỉ là Frameworker, hãy trở thành Engineer

3.4K 12 6
  • Avatar
  • Avatar
34
Avatar

Tất tần tật những kĩ thuật Prompt Engineering hữu ích nhất cho chatGPT

1.3K 4 1
  • Avatar
7
Avatar

THÔNG NÃO AI #6 - 5 CÁCH CẬP NHẬT KIẾN THỨC TRONG LĨNH VỰC TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

382 3 0
9
Avatar

Tích hợp Bard AI vào ứng dụng Java

500 1 2
  • Avatar
  • Avatar
1
Avatar

Giải quyết bài toán Vision-Language với BLIP-2 và InstructBLIP

700 1 0
11
Avatar

Copilot là gì? Lý do nên sử dụng công cụ hỗ trợ lập trình này?

4.9K 3 0
3
Avatar

Natural Language Processing đã khiến cuộc sống thông minh hơn như thế nào? (Phần 2)

245 1 0
2
Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí