AI

AI

Sort by: Newest posts

Đôi nét về TF-IDF trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên

40 0 0
1

Chẩn đoán bệnh viêm phổi từ ảnh chụp X-Quang bằng Deep learning

339 4 0
6

Nhận diện biển báo giao thông

739 5 1
9

Phát hiện giả mạo khuôn mặt bằng Deep Learning

592 4 4
8

Neural Machine Translation, mô hình dịch máy và đánh giá mô hình dịch máy

117 0 3
4

KNN (K-Nearest Neighbors) #1

42 1 0
3

BERT: Mô hình ngôn ngữ hiện đại cho xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP)

141 0 2
-4

AI nhìn hình tạo công thức món ăn.

22 0 0
0

Deep Learning cơ bản, giới thiệu về Keras

163 1 0
3

Artificial Intelligence vs Machine Learning vs Deep Learning

35 0 0
0

[Object Detection Part 1] Cùng nhau tìm hiểu những thuật ngữ "khó nhằn" trong AI

189 1 8
8

Chủ đề tranh luận lớn tiếp theo: Vai trò của AI trong Software Testing

63 0 0
1

Tìm hiểu về Home Assistant - Tự động hoá ngôi nhà của bạn

402 0 1
4

Kỹ năng Trí tuệ nhân tạo của bạn không có nhiều giá trị như bạn nghĩ

1.8K 3 16
10

1. Introduction to AI - Artificial Intelligent

202 0 3
3

6. Những điểm hạn chế của Machine Learning

136 0 2
2

5. AI Company

79 0 0
0

4. AI Role

72 0 0
0

The rise of AI P1/2

74 0 0
2

Thuật toán Navie Bayes Classification, mô hình Multinomial và ứng dụng

202 0 0
6