AI

AI

Sort by: Newest posts
Avatar

Jittor Framework - Cứu cánh giúp tối ưu tốc độ cho các mô hình Deep Learning

349 2 0
4
Avatar

[Machinelearning ] PHÁT HIỆN VÀ NHẬN DẠNG HÀNH ĐỘNG BẠO LỰC BẰNG FIGHTNET

237 0 0
4
Avatar

Viết fake news wikipedia bằng AI chưa bao giờ dễ như thế.

903 0 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Tìm hiểu về Convolutional Neural Networks (CNN)

195 0 0
3
Avatar

Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh

49 0 0
1
Avatar

GitHub Copilot thay đổi cách bạn code

498 0 1
 • Avatar
4
Avatar

[Machinlearning] Nhận diện hành động với Temporal Segment Networks(TSN)

114 0 1
 • Avatar
2
Avatar

Một số phương pháp khử nhiễu ảnh: Các phương pháp cổ điển

377 0 1
 • Avatar
5
Avatar

Kỹ thuật Dropout (Bỏ học) trong Deep Learning

509 7 0
11
Avatar

Autify - Công cụ kiểm thử tự động bằng AI

144 0 0
2
Avatar

Con đường AI của tôi

7.2K 32 10
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
99
Avatar

[ChatterBot] Thư viện chatbot hay ho dành cho Python| phần 3

224 2 0
1
Avatar

Tìm hiểu về AI SEO để cải thiện trang Web của mình

281 2 0
2
Avatar

Điều gì tạo nên siêu AI cờ vây AlphaGo Zero?

1.1K 3 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

AI vs Machine Learning vs Deep Learning

586 0 0
-2
Avatar

Code game Chess AI bằng C++?

2.7K 1 7
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Hiểu về trí tuệ nhân tạo chỉ với 5 phút cuộc đời.

439 1 0
0
Avatar

Phân loại người dùng spam rất là dễ ?

576 0 0
4
Avatar

Đôi điều về IoT

179 1 0
0
Avatar

Tìm hiểu về Latent Space

756 2 0
9
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.