AI

AI

Sort by: Newest posts
Avatar

[Python] Làm AI dự đoán size quần áo trong 10 dòng code

87 0 0
0
Avatar

Phân loại hình ảnh với Vision Transformer

63 1 0
3
Avatar

P2. Machine Learning with Graphs

191 0 0
4
Avatar

Dự đoán giá tiền điện tử với Machine Learning

151 0 0
3
Avatar

Điểm tin AI tuần qua số thứ 7: 01/06/2022 - 01/15/2023

92 0 0
2
Avatar

Machine Learning Cơ bản || Lesson 01: Sơ lược về Machine Learning

97 1 0
3
Avatar

Trực quan hóa thuật toán Machine Leaning bằng Python

144 1 0
0
Avatar

Điểm tin AI tuần qua số thứ 6: 25/12/2022 - 01/01/2023

181 0 0
4
Avatar

ChatGPT có thay thế được Google không - Can chatGPT kill Google?

1.7K 8 0
16
Avatar

Điểm tin AI tuần qua: số thứ 5: 19/12/2022 - 24/12/2022

264 0 0
3
Avatar

Trí Tuệ Nhân Tạo - Khái Quát Về Trí Tuệ Nhân Tạo, Lịch Sử Hình Thành và Ứng Dụng

261 1 1
  • Avatar
1
Avatar

[Paper Explain] EfficientFormer: Vision Transformers at MobileNet Speed

270 0 0
6
Avatar

[Điểm tin AI tuần qua] Số thứ tư: 12/12/2022 - 18/12/2022

135 0 0
2
Avatar

[Điểm tin AI tuần qua] Số thứ ba: 04/12/2022 - 10/12/2022

227 0 0
5
Avatar

[Điểm Tin AI Tuần Qua] Số thứ nhất: 20/11/2022 - 27/11/2022

195 0 0
5
Avatar

[Điểm Tin AI Tuần Qua] Số thứ hai: 28/11/2022 - 03/12/2022

109 0 0
4
Avatar

ML From Scratch: Thuật toán giảm chiều dữ liệu PCA

723 1 0
5
Avatar

ML From Scratch: Thuật toán phân loại Naive Bayes - Viblo

148 1 0
5
Avatar

AI

57 0 0
1
Avatar

CÁC MÔ HÌNH TRONG BÀI TOÁN SPEECH TO TEXT (S2T)

820 0 0
4
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.