Machine Learning

Machine Learning

Sort by: Newest posts

[Deep Learning] Visual Saliency Prediction with Contextual Encoder-Decoder Network!

288 0 0
7

Dự đoán giá cổ phiếu và phân tích tình hình cổ phiếu trong mùa Ghen Cô Vy

189 1 2
6

[Paper explain] - YOLACT - Real-time Instance Segmentation

830 0 1
6

[Deep Learning]: Break 1 hệ thống captcha dễ hay khó?

888 6 5
13

[MaskRCNN] Các bước triển khai Mask R-CNN cho bài toán Image Segmentation

830 0 0
9

Hướng dẫn làm chatbot đơn giản

730 1 2
0

Những câu hỏi trong phỏng vấn Deep Learning - P2

640 2 0
8

Những câu hỏi trong phỏng vấn Deep Learning - P1

634 2 1
8

Trí tuệ nhân tạo đánh đánh giá độ đẹp trai, xinh gái của bạn ra sao...??? - Xây dựng Model Deep Learning cho bài toán Beauty Evaluate

2.7K 6 23
25

Tại sao mạng tích chập lại hoạt động hiệu quả?

3.5K 12 12
42

Recommendation System: Từ con số 0 đến hoàn chỉnh có gì?

583 12 8
20

[Word embedding] Giới thiệu ý tưởng mô hình nhúng từ mới

1.0K 3 0
12

Tìm hiểu về class activation maping - Tại sao các mạng thần kinh lại đưa ra quyết định như vậy?

634 6 8
16

Giới thiệu về Deep Learning, thư viện Keras

299 0 0
2

[Deep Learning] Thiết kế module OCR cho bài toán nhận diện chữ cổ Nhật Bản - Building OCR module for Kuzushiji recognition

2.3K 9 6
20

Tăng cường dữ liệu trong deep learning

356 1 0
5

Introduction to Recommender Systems

131 0 1
0

Image Retrieval với thư viện Facebook AI Similarity Search

654 2 4
18

OK google - Hey Siri - Sunnie ơi

109 0 1
8

Lựa chọn những thuộc tính quan trọng nhất trong một tập dữ liệu

129 4 4
9