Machine Learning

Machine Learning

Sort by: Newest posts

Chạy biến môi trường localJupyter(và JupyterLab) với Docker

91 1 1
2

Làm thế nào để dùng một model cho nhiều công chuyện?

523 10 4
15

Xin Đừng Ngáo AI...

4.6K 9 11
63

Một số hàm kích hoạt trong các mô hình Deep learning, tại sao chúng lại quan trọng đến vậy ? - Part 1: Hàm Sigmoid

224 1 0
2

Viết hệ thống nhận diện gương mặt bằng face-api-js

466 5 3
10

Tự làm bot dự đoán tỉ giá ngoại hối

171 2 0
5

10 sự thật thú vị về Machine Learning mà bạn nên biết

173 0 0
2

Giới thiệu Principal Component Analysis

69 0 0
0

Compression model: Áp dụng các kỹ thuật nén để tăng hiệu năng sử dụng các mô hình deep learning(Phần 1)

318 1 4
11

Xây dựng ứng dụng realtime tự động nhận diện khuôn mặt

329 2 3
7

Feature Engineering (Phần 5): Phương pháp nâng cao để xử lý dữ liệu dạng văn bản, phi cấu trúc (2/2)

127 1 0
2

Giới thiệu về Connectionist Temporal Classification (CTC) (Phần 2)

160 0 0
0

Tách lời khỏi nhạc: công cụ không thể thiếu cho các producer phòng ngủ

1.1K 8 4
19

Generative adversarial networks(GAN) và ứng dụng của nó trong deepfakes

447 1 0
4

Feature Engineering (Phần 5): Phương pháp nâng cao để xử lý dữ liệu dạng văn bản, phi cấu trúc (1/2)

178 2 0
8

Mười vạn câu hỏi vì sao-Phần 1

122 1 0
3

Giới thiệu về Machine Learning

101 0 0
1

CTC và bài toán sequence to sequence

149 0 0
6

Xây dựng hệ gợi ý với Machine Learning bằng Laravel

1.0K 5 1
13

Giới thiệu về Connectionist Temporal Classification (CTC) (Phần 1)

307 0 0
1