Machine Learning

Machine Learning

Sort by: Newest posts

Tìm hiểu về Latent Space

125 0 0
5

Support Vector Machine

491 1 2
9

BERT, RoBERTa, PhoBERT, BERTweet: Ứng dụng state-of-the-art pre-trained model cho bài toán phân loại văn bản

2.1K 8 17
26

YOLOV5 - Detect lúa mì chỉ trong vài phút

1.3K 2 8
10

Deep Learning và bài toán ước lượng mức độ thiệt hại sau thảm họa dựa trên ảnh vệ tinh

415 4 0
13

Deploy "mô hình học máy" với Django Part 1

587 3 3
12

Xây dựng hệ thống nhận dạng khuôn mặt real time - Phần 2: Xây dựng hệ thống hoàn chỉnh nhận dạng khuôn mặt với Hnswlib

572 3 8
12

Triển khai Faster RCNN cho các bài toán detection

376 1 1
10

Xây dựng mô hình lọc thư rác bằng Naive Bayes

311 3 2
1

Tự xây dựng hệ thống chặn bình luận rác đơn giản

507 1 0
4

[Real-Time Emotion Detection] Xây dựng mạng nhận diện cảm xúc khuôn mặt cho người mới bắt đầu

507 1 5
5

Chuẩn bị dữ liệu với Tensorflow Dataset

660 3 2
10

[Deep Learning] - Thuật toán Faster-RCNN với bài toán phát hiện đường lưỡi bò - Faster-RCNN object detection algorithm for Nine-dash-line detection!

5.4K 7 9
41

Linear regression với Gradient Descent

483 1 0
2

Tự học Machine Learning với 4 khoá học online hoàn toàn miễn phí

1.3K 4 1
4

Quantum Machine Learning - Khi Vật Lý Lượng Tử Và Machine Learning Gặp Nhau

715 4 4
12

[MaskRCNN] Các bước triển khai training model MaskRCNN cho bài toán segmentation

554 1 15
6

Cách tiếp cận Machine Learning cho người mới bắt đầu

249 5 0
3

Một Số Lưu Ý Khi Đọc Research Paper Cho Người Mới

3.6K 15 4
38

Lược sử một số tên gọi trong Machine Learning & Deep Learning

201 0 2
6