JavaScript: Popup

27 0 0
2

So sánh các nền tảng tìm kiếm mã nguồn mở Elasticsearch, SOLR và SPHINX

38 0 0
1

Memory Leak là gì? Một số cách để tránh Memory Leak

44 0 0
0

Tự tìm niềm vui qua ứng dụng hát karaoke bằng HTML5 Audio

830 2 13
14

JavaScript: Iterator và Generator

134 0 0
2

[Handbook CV with DL - Phần 2] Bài toán phân loại hình ảnh - Image Classification với Tensorflow và Tensorboard

520 0 0
6

Mobile First trong Web Responsive Design

410 4 2
7

Học cách Twitter ngăn người dùng View Page Source (How Twitter prevents user from View Page Source)

4.9K 31 29
64

Giới thiệu công cụ VisBug, chính chủ Google làm ra giúp cuộc đời FrontEnd Designer của bạn bớt khổ cực (cập nhật v1.1)

6.2K 46 16
65

Luận về password hashing

938 9 13
17

Zero Knowledge Proof và privacy trên Blockchain - Part 1

210 4 1
15

Hyperledger - bắt đầu với Fabric hay Composer?

304 2 1
6

3 hiểu lầm của ActiveRecord làm chậm Rails: Count, Where and Present

100 1 0
6

[Laravel]Hỏi đáp về Laravel Phần 1

796 7 6
20

[Handbook CV with DL - Phần 1] Các khái niệm cơ bản trong Computer Vision và Deep Learning

665 6 4
15

CORS

725 16 0
10

[Machine Learning] Attention, Attention, Attention, ...!

847 3 3
19

Ứng dụng AI tự động chuyển màn hình code khi phát hiện sếp đến gần

7.7K 24 22
69

Thử làm ứng dụng tô màu ảnh với mạng Deep Learning

743 6 6
22

Using Capybara with RSpec live testing in a browser

83 1 1
4