Avatar

Distributed transaction - Transactional outbox pattern

1.8K 53 18
 • Avatar
 • Avatar
86
Avatar

Kết nối với nhau bằng Pair Programming

689 6 0
14
Avatar

Terraform Series - Bài 9 - CI/CD with Terraform Cloud and Zero-downtime deployments

1.4K 20 1
 • Avatar
57
Avatar

Pet project - những lợi ích và câu chuyện bản thân

1.5K 7 0
27
Avatar

API Gateway là gì? Có thật sự cần API Gateway không?

3.6K 82 10
 • Avatar
 • Avatar
117
Avatar

Những sai lầm mình gặp phải khi làm Dev

2.7K 22 22
 • Avatar
 • Avatar
101
Avatar

Chuyện nhảy việc cuối năm 2021

3.0K 56 21
 • Avatar
 • Avatar
86
Avatar

Tăng tốc website: Sử dụng Page Cache - Lời mở đầu

2.0K 29 3
 • Avatar
 • Avatar
38
Avatar

Chuyện anh thợ xây P1: BUILD a write-heavy application

2.7K 27 13
 • Avatar
 • Avatar
83
Avatar

Tăng tốc độ build và tối giản Docker image

3.8K 40 14
 • Avatar
 • Avatar
62
Avatar

Service Mesh là gì, đóng vai trò như thế nào trong Microservices Architecture?

3.0K 22 4
 • Avatar
 • Avatar
37
Avatar

Tăng tốc website Nuxt.js với page-level caching module

1.6K 17 31
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Cách viết code HTML để tối ưu SEO

2.7K 14 0
22
Avatar

Chat chit và bức tranh về realtime communication

3.2K 47 13
 • Avatar
 • Avatar
111
Avatar

Yếu tố nào để trở thành Global Software Engineer?

3.2K 24 5
 • Avatar
 • Avatar
85
Avatar

Performance Optimization 106: Caching - con đường lắm chông gai

2.0K 15 4
 • Avatar
 • Avatar
41
Avatar

005: Hiểu về Join để tăng performance với PostgreSQL

4.4K 34 4
 • Avatar
 • Avatar
62
Avatar

CenterNet - CenterTrack - TraDeS: Từ object detection đến multiple object tracking

1.5K 11 9
 • Avatar
 • Avatar
34
Avatar

010: Nhầm tưởng về Data race và Race condition?

2.9K 23 0
40
Avatar

Cùng ôn lại các khái niệm về Cấu trúc dữ liệu, Giải thuật, Độ phức tạp thuật toán.

2.9K 32 1
 • Avatar
55
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.