Avatar

Giới thiệu về Microservices Architecture

145 12 22
Avatar

[Nodejs thực chiến] Dockerize, Containerize nodejs app thật chuẩn

1.3K 19 4
Avatar

Bài 7: Dùng Kong Gateway để triển khai API Gateway cho hệ thống Microservices trên Microk8s

27.1K 19 16
Avatar

Hikari: Connection is not available, request timeout after 30000ms

13.3K 9 2
  • Avatar
  • Avatar
32
Avatar

Những điều không ai dạy bạn về ngành Phần mềm P1

5.8K 21 17
Avatar

🧧 Tự động generate thumbnail cool ngầu khi share website lên facebook

3.6K 13 3
Avatar

Phân biệt: modal, popup, tooltip, popover, alert, …

1.4K 3 2
  • Avatar
  • Avatar
5
Avatar

Micro frontend, architect design mới hay gánh nặng

1.7K 7 2
  • Avatar
  • Avatar
18
Avatar

ChatGPT có thay thế được Google không - Can chatGPT kill Google?

1.9K 8 0
16
Avatar

Một nền tảng nữa giúp bạn triển khai trang web miễn phí!

1.6K 11 4
Avatar

Phần 1: Nhật ký xây dựng hệ thống thi lập trình trực tuyến

1.3K 12 4
  • Avatar
  • Avatar
21
Avatar

Sherlock Mon và vụ án 25 website wordpress bị hack

873 9 3
Avatar

Chuyện học ngôn ngữ của chàng trai 28 tuổi thông thạo 10 thứ tiếng

1.4K 12 16
Avatar

Kí sự Freelancer ở Upwork

3.2K 48 38
Avatar

Khoá học Active Learning - Bài 1 - Tổng quan về Active Learning

801 6 0
13
Avatar

Khoá học WanDB: Chương 1 - Giới thiệu về MLOps và WanDB

380 1 1
  • Avatar
12
Avatar

API NodeJS của tôi đã handle peak traffic như thế nào?

2.4K 36 16
Avatar

Tôi, NuxtJS và trang livestream vạn CCU

2.0K 31 14
Avatar

Kỹ thuật Persistence trong Red Teaming (Phần 1)

4.7K 2 0
17
Avatar

HTTPS là gì? Giải thích chi tiết SSL/TLS bằng chuyện tình Chó và Mèo

1.8K 19 4
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.