Viblo CTF

Sự khác nhau giữa Linear Classification và Linear Regression? Tất cả những gì bạn cần biết về 2 mô hình cơ bản nhất ML.

190 4 2
17

Leo thang đặc quyền trong Linux - Linux Privilege Escalation #0: Using Sudo Rights

679 8 6
12

[Deep Learning] Thiết kế module OCR cho bài toán nhận diện chữ cổ Nhật Bản - Building OCR module for Kuzushiji recognition

1.1K 7 6
17

HTTP/3 là gì?

1.2K 6 0
21

Giải trí mùa corona - Ứng dụng Deep Learning tự động chơi game oản tù tì với deeplearn.js

811 6 6
22

React - Một vài điều mình học được sau khi thử clone giao diện trang Tripadvisor

1.5K 11 4
22

Rubber Ducking – Kỹ thuật Debug thượng thừa

2.4K 7 4
16

HTTP Common Method Properties

322 6 2
20

Tạo chatbot trên Chatwork tự động giải đáp thông tin về dịch COVID-2020

1.6K 20 8
60

Nhật ký làm hệ thống getLink vip Fshare trong 48h

5.0K 39 18
57

Tạo Extension Get Tất Cả Profile Của Các Members Trong Một Group Facebook Ra File Excel

2.0K 20 15
44

Leo thang đặc quyền trong Linux - Linux Privilege Escalation #1: Using SUID bit

476 10 1
14

MySQL Performance Tuning: A Real World Example

1.1K 43 10
74

Giới thiệu Hype Cycle - và câu chuyện chúng ta đang đứng ở đâu trong chu kỳ bong bóng

497 6 1
24

Viết một ứng dụng Chat Bot nhắc lịch học chưa bao giờ dễ dàng đến thế với Google Script

4.5K 34 42
40

Xây dựng biểu đồ phân tích chứng khoán sử dụng Python (P1)

826 10 8
15

Thuật toán xếp hạng bài viết đang hot, thịnh hành như Reddit và Hacker News hoạt động thế nào?

3.4K 34 18
65

Lí do tôi yêu Docker

2.2K 19 17
49

Cách phân tích độ phức tạp thời gian: Đếm bước thuật toán

522 8 0
15

Cách mình từng ngày cải thiện kĩ năng code Javascript

4.9K 55 34
92