Viblo May Fest 2021

Hành trình AI của một sinh viên tồi

5.5K 16 45
76

Facebook và google "hiểu" chúng ta như thế nào?

1.7K 17 6
53

Caching đại pháp 1: Nấc thang lên level của developer

4.3K 63 13
130

Con đường AI của tôi

6.1K 24 9
88

Git workflow được Google và Facebook sử dụng có gì hay ho

2.0K 12 3
27

[Deep Learning] Key Information Extraction from document using Graph Convolution Network - Bài toán trích rút thông tin từ hóa đơn với Graph Convolution Network

2.8K 7 26
23

Reindex Elasticsearch data with zero downtime

225 5 0
6

Performance Optimization 102: Scalability và câu chuyện về ảo tưởng distributed

2.5K 58 6
129

Performance Optimization 101: Những câu hỏi cơ bản

3.5K 108 18
205

Con đường mình trở thành Software Engineer ở Singapore

3.3K 33 52
117

Instagram - Thiết Kế Hệ Thống có gì hay? 💻

6.2K 51 22
78

OpenCRX: XXE to RCE

251 4 0
5

Thế nào mới là 1 DevOps thật sự

2.7K 35 7
78

Sử dụng AI đánh giá sản phẩm trên Lazada(Tiki) dựa trên comment

5.5K 21 38
33

Zing MP3 - Tôi đã khai thác API như thế nào ?

6.4K 20 8
43

Những điều mình học được sau 3 năm làm CTO công ty công nghệ

3.9K 20 9
40

Implement Multi-Connections Download in Go - Part I

149 3 0
3

Semantic Versioning

745 6 1
24

FFmpeg và 20 câu lệnh cơ bản xử lý âm thanh, hình ảnh và video

13.5K 15 1
12

Nâng cao chất lượng code và hiệu quả làm việc nhóm với Husky, Lint-Staged, CommitLint

2.8K 36 10
45
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.