Zero-downtime với Kubernetes P1: Truly stateless application

276 1 8
5

Các bước cần thực hiện khi làm một sản phẩm AI trong thực tế

176 4 0
11

Zalo đã mã hóa Web API của họ như thế nào?

3.0K 10 14
16

Tôi đã hack 40 website trong 7 phút như thế nào

9.0K 18 2
20

Docker image in production - câu chuyện 1GB hay 100MB

2.1K 21 6
37

Elasticsearch: Giới thiệu

364 12 3
12

VN-celeb: Dữ liệu khuôn mặt người nổi tiếng Việt Nam và bài toán Face recognition

2.0K 6 0
17

Thiết kế hệ thống URL Shortening giống Bit.ly chịu tải 6 tỷ click 1 tháng

805 10 4
21

Hệ gợi ý bằng thuật toán Sørensen–Dice trong Rails với gem Predictor

182 2 0
4

Ứng dụng Machine translation vào bài toán thêm dấu cho Tiếng Việt không dấu (AIVIVN challenge 3)

830 1 12
15

Sentence Vectors: Các phương pháp mô hình hóa câu văn lên không gian vector

300 2 0
7

Docker API

147 1 1
6

Bàn về các nguyên lý lập trình

541 2 1
5

JavaScript: Popup

174 1 0
5

Xây dựng giao diện Android với FlexBox

372 3 0
5

So sánh các nền tảng tìm kiếm mã nguồn mở Elasticsearch, SOLR và SPHINX

447 4 1
4

Memory Leak là gì? Một số cách để tránh Memory Leak

691 2 2
4

Tự tìm niềm vui qua ứng dụng hát karaoke bằng HTML5 Audio

917 3 13
16

JavaScript: Iterator và Generator

176 0 0
2

[Handbook CV with DL - Phần 2] Bài toán phân loại hình ảnh - Image Classification với Tensorflow và Tensorboard

848 0 0
7