Viblo Code
Viblo May Fest ended. Thank everyone who contributed to the success of the event

Nhập môn CICD với Gitlab

1.3K 14 3
24

Tôi bị mất tiền rồi..., ngân hàng đền tiền tôi đi !!!

2.8K 6 16
26

Cách mà Google & Amazon quét sạch hàng ngàn JS developers xấu số chỉ bởi 1 câu interview đơn giản!

8.0K 27 15
44

Nghệ thuật xử lý background job phần 3: Push hàng triệu notification mỗi giờ

4.7K 34 10
47

Thôi xong, tui push secret key lên github rồi 😱

2.4K 31 1
64

Minify file and obfuscate CSS class names

1.0K 10 9
25

Tôi đã hack hệ thống điểm danh của trường mình như thế nào?

5.3K 12 10
34

Cíu, tui merge PR vào nhầm nhánh rồi 😱

1.5K 14 2
31

Bài toán "Super fast API" với Golang và Mongodb

3.6K 30 15
55

Một số Design Principles trong lập trình mà bạn nên biết

1.9K 25 1
44

[Deep Learning] - Thuật toán Faster-RCNN với bài toán phát hiện đường lưỡi bò - Faster-RCNN object detection algorithm for Nine-dash-line detection!

4.2K 6 9
38

Change Retrofit's Base Url at runtime.

55 0 0
0

Refactoring UI - những mẹo hay và dễ dàng để có UI web đẹp như trong mơ

2.0K 19 0
31

Tạo ảnh gif từ sticker Facebook

343 11 3
25

Giải đáp thắc mắc về Variable và bộ nhớ trong Python

978 4 5
8

Kiểm tra một số có phải số nguyên tố không bằng regex?

805 8 2
24

ECDSA - hệ mật dựa trên đường cong Elliptic và ứng dụng trong Blockchain

268 3 0
16

Một Số Lưu Ý Khi Đọc Research Paper Cho Người Mới

3.2K 15 4
35

Khi nào refactor, khi nào code ?

1.3K 4 5
11

1 ngày làm analytic: Đo lường CCU theo thời gian thực

995 9 1
20
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.