Viblo CV - New resume templates

FFmpeg và 20 câu lệnh cơ bản xử lý âm thanh, hình ảnh và video

9.5K 7 1
8

Nâng cao chất lượng code và hiệu quả làm việc nhóm với Husky, Lint-Staged, CommitLint

1.1K 21 8
28

Closures.

257 2 0
12

How Shopee improving SEO with React Single Page App

973 2 2
5

Cải thiện tốc độ chạy RSpec với TestProf và RubyProf

112 2 1
6

Phân tích mã gen SARS-CoV-2 bằng một số thư viện Python

420 3 0
5

Giám sát ứng dụng Docker với cAdvisor, Prometheus và Grafana

917 9 14
16

Tại sao nên chạy ứng dụng container với Non-Root User

1.3K 12 12
24

Automation Test với Docker và Gitlab CI

1.4K 10 0
19

Software Architect: Bad practices

2.3K 11 5
56

Kỳ án tốc độ: Nỗi oan của chàng Redis

1.8K 9 5
36

[Deep Learning] Graph Neural Network - A literature review and applications

4.7K 9 10
75

Tin tức CSS tháng 8, 2020 có gì mới

1.5K 7 2
12

Nhập môn CICD với Gitlab

2.9K 24 4
36

Tôi bị mất tiền rồi..., ngân hàng đền tiền tôi đi !!!

3.9K 7 20
30

Cách mà Google & Amazon quét sạch hàng ngàn JS developers xấu số chỉ bởi 1 câu interview đơn giản!

8.5K 31 15
48

Nghệ thuật xử lý background job phần 3: Push hàng triệu notification mỗi giờ

5.3K 40 10
49

Thôi xong, tui push secret key lên github rồi 😱

2.7K 32 1
68

Minify file and obfuscate CSS class names

1.1K 12 9
26

Tôi đã hack hệ thống điểm danh của trường mình như thế nào?

5.8K 13 10
39
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.