Deep Leanring

Deep Leanring

Sort by: Newest posts

Tìm hiểu về YOLO trong bài toán real-time object detection

255 0 1
3

Một số hàm kích hoạt trong các mô hình Deep learning, tại sao chúng lại quan trọng đến vậy ? - Part 1: Hàm Sigmoid

97 1 0
2

Shallow Neural Networks

105 1 0
2

Có thể hay Không thể thực hành photoshop với Deep Learning?

46 0 0
2

Xây dựng ứng dụng realtime tự động nhận diện khuôn mặt

222 2 3
7

Giới thiệu về Connectionist Temporal Classification (CTC) (Phần 2)

86 0 0
0

Basic of Neural Network programing

232 1 1
1

Giới thiệu về Deep Learning

355 0 0
3

Generative adversarial networks(GAN) và ứng dụng của nó trong deepfakes

281 1 0
4

Ông Toằn Vi Lốc - Ứng dụng Deep Learning tự động tạo kho nhạc beat karaoke siêu to khổng lồ

2.8K 17 12
44