Deep Leanring

Deep Leanring

Sort by: Newest posts

Giới thiệu về Deep Learning, thư viện Keras

27 0 0
1

[Part-1] Các kiến trúc mạng Deep Learning trong việc giải bài toán Semantic Segment (phân vùng ngữ nghĩa ảnh)

127 0 0
3

Xview2 challenge và bài toán segmentation

40 0 0
4

U-net : Kiến trúc mạnh mẽ cho Segmentation

467 0 1
6

Giới thiệu mạng ResNet

265 0 0
2

Xử lý ảnh : Erosion, Dilation, Opening, Closing

213 1 0
10

Tìm hiểu về YOLO trong bài toán real-time object detection

1.3K 0 1
10

Một số hàm kích hoạt trong các mô hình Deep learning, tại sao chúng lại quan trọng đến vậy ? - Part 1: Hàm Sigmoid

450 1 0
2

Shallow Neural Networks

144 1 0
3

Có thể hay Không thể thực hành photoshop với Deep Learning?

95 1 0
3

Xây dựng ứng dụng realtime tự động nhận diện khuôn mặt

608 2 3
8

Giới thiệu về Connectionist Temporal Classification (CTC) (Phần 2)

266 0 0
0

Basic of Neural Network programing

330 1 1
1

Giới thiệu về Deep Learning

434 0 0
4

Generative adversarial networks(GAN) và ứng dụng của nó trong deepfakes

581 1 0
4

Ông Toằn Vi Lốc - Ứng dụng Deep Learning tự động tạo kho nhạc beat karaoke siêu to khổng lồ

3.5K 17 12
48