DISCUSSIONS

about 5 hours ago

Em cảm ơn anh ạ!

0
Aisha
commented to the post [C++] Đại số tuyến tính với Armadillo by
about 5 hours ago

Cảm ơn anh ạ!

0
about 5 hours ago

Cho e hỏi là nếu nhóm các file Laravel và thư mục vào một thư mục là lib và folder public để ngoài ngang hàng với lib thì file Procfile sẽ có nội dung gì và để ở đâu ạ Annotation 2019-04-22 233533.jpg

0
about 7 hours ago

Tác giả nghĩ xa hơn là để sau có thể hiển thị lịch sử login của user nữa ấy =))

0
about 7 hours ago

Rất mong chờ phần 3 của seri này ạ

0
about 12 hours ago

cái tên bài viết cực chất ...

0
about 13 hours ago

Cảm ơn chia sẻ của anh, em đã sửa lại 1 chút rồi ạ

0
about 13 hours ago

B sửa lại đoạn giải thích SASS đi, đọc hơi bị hack não.

0
about 13 hours ago

Cool 😀

0
huyennt
commented to the post Elasticsearch và Query DSL by
about 14 hours ago

(thankyou) anh ạ

0
Lê Vĩnh Thiện
commented to answer in the question Hỏi về redirect reset password trong gem devise by
about 14 hours ago
0
about 14 hours ago

Nếu là em, em sẽ lưu trường last_login vào bảng users. (lol)

+1
Tran Anh
commented to the post Cài đặt redmine trên Centos by
about 15 hours ago

Mình đã cài thành công redmine. Tuy nhiên, nó không hỗ trợ nội dung viết tiếng việt. báo lỗi: Internal error An error occurred on the page you were trying to access. If you continue to experience problems please contact your Redmine administrator for assistance.

If you are the Redmine administrator, check your log files for details about the error.

Nếu nội dung wiki hoặc Issues viết bằng tiếng anh thì ok. Ai biết fix lỗi này xin chỉ giúp. Thanks

0
about 15 hours ago

Anh thấy bài viết này có một số điểm chưa được.

 • Tên bảng không phải lúc nào cũng là "model + s". Cơ bản, framework chuyển tên model sang dạng snake case và dùng plural helper để lấy số nhiều nhưng có những trường hợp khác. Ví dụ, nếu danh từ đặt tên model là dạng không đếm được hoặc bất quy tắc thì nó sẽ được giữ nguyên. Model "Feedback" sẽ được ngầm định bảng có tên "feedback".
 • Lấy ra địa chỉ IP người dùng trong Laravel. Nếu sử dụng facade Request::ip() thì em phải use Illuminate\Support\Facades\Request.
 • Laravel 5.6 hoặc 5.7 đã xóa bỏ hàm dd. dd thực chất được khai báo tại Symfony v4. Nhìn chung, từ Laravel 5.8, nói dd chỉ trong những Laravel là không đúng nguồn gốc. https://github.com/symfony/symfony/blob/master/src/Symfony/Component/VarDumper/Resources/functions/dump.php ... (Anh không đọc kỹ hết).
+1
Nam
commented to answer in the question Hỏi về redirect reset password trong gem devise by
about 15 hours ago

@le.vinh.thien Cảm ơn bạn nhé, mình tìm được nguyên nhân rồi. Do mình để kế thừa sai lớp cha của devise thôi (nguong)

+1
about 17 hours ago

@longnk1301 <View style={[itemCss.row,this.state.your_county === item.item.index ? itemCss.highlight : itemCss.row]} > thanks anh nhiều ạ

0
paintmylove
commented to the post Những cái mới trong Angular 7 by
about 17 hours ago

Mới hồi nào mò mẫm với Angular 1, rồi bỡ ngỡ lẫn vui mừng khi qua Angular 2, bẵng đi năm giờ nó lên tận Angular 7, hết hồn thật chứ. Nhiều khi update nhiều phiên bản quá cũng không phải là cái hay.

0
about 17 hours ago

Nãy mình nhìn nhầm :v, bạn xem lại đoạn code này nhá, bởi vì renderItem chỉ render 1 lần lúc mới render, nên nó sẽ chỉ có state ban đầu và không thay đổi, bạn hãy truyền cho nó 1 props nhá

export default class Country extends Component {
 constructor(props) {
  super(props)
  this.state = {
   your_county: 2
  }
 }

 _onClick = (index) => () => {
  this.setState({your_county: index})
 }

 render() {
   return (
     <View style={ViewCss.container}>
       <View style={ViewCss.header} >
         <Text style={ViewCss.h3text}>
           Choose your country {this.state.your_county}
         </Text>
       </View>
       <FlatList
         data={data}
         style={ViewCss.flatList}
         itemSelected={this.state.your_county}
         numColumns={2}
         renderItem={this.renderItem()}
       />
     </View>
   );
 }

 renderItem = () => (item) => {
   return (
     <View style={itemCss.item}>
       <TouchableHighlight onPress={this._onClick(item.item.index)} underlayColor="white">
      <View style={[itemCss.row, this.state.your_county == item.item.index ? itemCss.highlight : itemCss.row]} >
           <Text style={itemCss.text}>{item.item.key}</Text>
         </View>
       </TouchableHighlight>
     </View>
   );
 };
}

0
about 18 hours ago

"click vào item nào thì item đó opacity sẽ thành 1" đúng rồi anh ạ em thử các của anh rồi nhưng nó vẫn vậy ạ , vấn đề của em là State đã thay đổi nhưng style k đổi ạ

0
commented to the post Kotlin Control Flow by
about 18 hours ago

okey anh 🤗

0