DISCUSSIONS

Hồng KiaT
commented to the post Tạo SSL Certificate Authority cho HTTPS trên local by
about 8 hours ago

Cảm ơn bạn nhiều, bữa giờ làm theo mấy cái trên mạng nhưng để localhost nên mãi ko đc, làm theo cái này mới đc 😃

0
Minh Nguyễn Thanh
commented to the post Multiple DB Connections trong Laravel by
about 12 hours ago

XIn chào, tôi muốn khi người dùng tạo 1 tài khoản thì sẽ được tạo 1 database riêng và tài khoản đó sẽ được kết nối với database đó thì làm như nào. Hướng dẫn trên là những database có sẵn và được khai báo trước. Tôi có tham khảo ở đây nhưng vẫn chưa làm được. https://stackoverflow.com/questions/31281669/how-do-i-connect-to-different-databases-at-run-time

0
Sy Dinh
commented to the post Giới thiệu ES2019 by
about 13 hours ago

Vote trước đọc sau 😄

0
Phạm Huy
commented to the post Lựa chọn Golang cho dự án tiếp theo by
about 15 hours ago

Python thì sao bác ơi?

0
Đào Huy Tuấn
commented to the post Sử dụng AWS Free Tier một cách thực sự miễn phí! by
about 15 hours ago

free tier được dùng EC2 1 năm à

0
Vo Hung
commented to the post Hướng dẫn tạo tài khoản AWS Free 1 năm by
about 16 hours ago

https://viblo.asia/p/su-dung-aws-free-tier-mot-cach-thuc-su-mien-phi-bWrZnavQKxw Mình có viết một bài về Free tier. Bạn thử đọc nhé 😉

0
Thang pham
commented to the post [Laravel] Xác thực API với Laravel 5.6 Passport Authentication (Part1) by
about 16 hours ago

chắc sai code ở đâu đó rồi bạn. mình đang xem lại

0
Thang pham
commented to the post [Laravel] Xác thực API với Laravel 5.6 Passport Authentication (Part1) by
about 16 hours ago

Cảm ơn bạn nhiều nhé ^^ . để mình xem lại code xem

0
Vũ Nguyễn
commented to the post [Laravel] Xác thực API với Laravel 5.6 Passport Authentication (Part1) by
about 16 hours ago

ặc, mình test vẫn ok cơ mà nhỉ

0
about 16 hours ago

$request->user() dùng để truy xuất ra người dùng được xác thực hiện tại, cái này nó cũng giống như bạn dùng Auth::user() ấy

0
Thang pham
commented to the post [Laravel] Xác thực API với Laravel 5.6 Passport Authentication (Part1) by
about 16 hours ago

vẫn thế bạn ơi 😦

0
Vũ Nguyễn
commented to the post [Laravel] Xác thực API với Laravel 5.6 Passport Authentication (Part1) by
about 16 hours ago

bạn tích lại cái content-type:application/json rồi test lại xem 😃

0
Thang pham
commented to the post [Laravel] Xác thực API với Laravel 5.6 Passport Authentication (Part1) by
about 16 hours ago

ok.png

được bạn ơi.

mình chỉ ko hiểu hàm này của bạn là ntn ? $request->user()

0
Manh Bui
commented to the post Laravel 5.7: Two Factor Authentication with Google2FA by
about 16 hours ago

cái hàm xử lý middleware ('2fa') nó nằm ở đâu vậy ạ

0
about 16 hours ago

Bạn thử return 1 hay return ra cái gì đấy trong function user xem đã call được vào function đấy chưa

0
Thang pham
commented to the post [Laravel] Xác thực API với Laravel 5.6 Passport Authentication (Part1) by
about 16 hours ago

get_token.png

get_user.png

Đây bạn ơi

0
Thang pham
commented to the post [Laravel] Xác thực API với Laravel 5.6 Passport Authentication (Part1) by
about 16 hours ago

Mình có lấy access token rồi bạn

0
about 16 hours ago

sịn sò đấy 😂

0
Vũ Nguyễn
commented to the post [Laravel] Xác thực API với Laravel 5.6 Passport Authentication (Part1) by
about 16 hours ago

nó hiện lên discussions, ngày nào chả check cái đó =))

0
about 16 hours ago

Bạn gửi cho mình xem cái postman bạn call api như nào

0