Uiza

DISCUSSIONS

about 9 hours ago

Bạn có thể làm thêm một ví dụ về việc gợi ý các bộ phim cho một user cụ thể dựa trên mô hình tìm được được ko ?

0
about 10 hours ago

jsdhfsjdfhjdsf

0
about 11 hours ago

bai viet hay qua

0
about 12 hours ago

Cho mình xin bộ source code với nha bạn, email mình [email protected] Thank nhiều!

0
about 14 hours ago

Bạn sẽ không phải dừng lặp forEach nếu bạn không dùng forEach 😒 But+speeding+is+good+youre+_f5ca33e11b160068bb02e4540f4020e6.jpg

0
about 15 hours ago

Tại sếp mình muốn vậy á. Chứ mà kiểu JSON kia thì đã xong từ bao giờ rồi 😪😔😔😔

0
about 15 hours ago

@pinpolygons thông thường nội dung đa ngôn ngữ tiêu đề, header, footer, button được lưu dạng Json, nội dung bài viết cũng đa ngôn ngữ mới chơi kiểu lôi ra từ DB mà

0
about 15 hours ago

à... tại mình đang làm web đa ngôn ngữ bản dịch ngôn ngữ mình load từ database mình lưu trong sessionStorage bây giờ mình chỉ cần console log ra dữ liệu thì web mình mới có data của 2 ngôn ngữ

0
about 15 hours ago

@pinpolygons công ty nghiêm cấm cài teamview bạn ạ =))

0
about 15 hours ago

bạn có muốn xem thử app không teamView đi

0
about 15 hours ago

nó báo null

0
about 15 hours ago

@pinpolygons vậy bạn bỏ beforeCreate() đi nhét 2 cái dòng bên trong nó xuống created() và sử dung

 async created () {
await ...
await ...

console.log( chỗ này nó báo gì )
}
0
about 15 hours ago

Great insight! Agree with you fully that reading the documentation and actually learning to understand it is extremely useful! Thanks for the breakdown! you might be check with blog its more helpful to you https://blog.mirrorfly.com/how-to-build-successful-consultation-app/

0
about 15 hours ago

Good stuff as always! Bookmarked this for later. i agreed your paint because healthcare organizations use in-app messaging to reach patients anytime and anywhere so they can achieve better patient outcomes.https://www.mirrorfly.com/healthcare-messaging-solution.php

0
about 15 hours ago

Jupyter cũng đã build sẵn hàng loạt các image để phục vụ nhiều mục đích (trong đó có cả image riêng cho tensorflow): https://hub.docker.com/u/jupyter (github: https://github.com/jupyter/docker-stacks). Theo ý kiến cá nhân mình nếu chỉ cần dùng tensorflow, numpy thì chỉ cần dùng image jupyter/tensorflow-notebook. Image jupyter/all-spark-notebook cài đặt đầy đủ spark nên trong trường hợp này hơi thừa thãi.

+1
about 15 hours ago

Đúng rồi bạn hàm beforceCreate sẽ run trước nên mình console.log ra xem thử thằng thì nó báo null

0
about 15 hours ago

@pinpolygons báo chỗ nào null phần console.log(sess....) trong created ấy hả

0
about 15 hours ago

mình thử hết rồi vẫn báo null

0