Machine Learning

Machine Learning

Sort by: Newest posts

Deploy application Machine Learning into Cloud Foundry by Docker

143 0 0
4

[NLP] Cải thiện Elasticsearch trong bài toán semantic search sử dụng phương pháp Sentence Embeddings

1.0K 8 4
22

Gradient Boosting - Tất tần tật về thuật toán mạnh mẽ nhất trong Machine Learning

1.1K 7 4
19

Kỹ thuật Dropout (Bỏ học) trong Deep Learning

293 3 0
7

Học Deep Learning trên Coursera miễn phí

282 0 2
2

Image Cationing đơn giản với Tensorflow/Keras

113 1 0
6

Linear Regression

35 2 0
5

Xây dựng Collaborative Filtering RS [Recommender System cơ bản - Phần 3]

94 1 0
6

Tổng quan về Recommender System [Recommender System cơ bản - Phần 1]

249 1 1
6

Xây dựng Content-based Filtering RS [Recommender System cơ bản - Phần 2]

108 0 0
4

Pytorch - Một số tips hay, tối ưu cho quá trình huấn luyện model của bạn

284 3 5
11

Triển khai các mô hình với OpenVINO

128 2 0
5

Hướng dẫn convert Pytorch sang TF Lite

129 1 1
5

Tản mạn một chút về Pose Classification

165 0 0
8

Những vấn đề liên quan đến dữ liệu ảnh trong Computer Vision

1.1K 5 0
16

[AI From Scratch] [Basic ML] #2 - Linear Regression

147 0 1
4

[AI From Scratch] [Basic ML] #1- K Nearest Neighbor

254 0 0
4

EDA dữ liệu cuộc thi Bookingchallenge và Baseline model

247 6 6
13

Xây dựng web app cực xịn xò cho project của bạn chỉ với 10 dòng code

1.3K 5 0
12

Hành trình AI của một sinh viên tồi

6.2K 22 46
88