Machine Learning

Một số kỹ thuật trong nhận dạng biển số xe trong Machine Learning

296 1 0
3

Tạo bot chơi T-Rex trong Chrome (phần 1) - Hardcode version

Cách tiếp cận trong bài toán khai phá và phân tích dữ liệu trong Machine Learning

143 1 0
3

Dùng thử xem Machine Learning có gì ghê gớm ?!?

Core ML : Xây dựng ứng dụng xác định vật thể

57 0 0
1

Deep Learning: Faceswap model

88 2 0
4

Hướng dẫn sử dụng GPU trên Google Collaboratory

HADOOP - CÀI ĐẶT HADOOP TRÊN UBUNTU (PHẦN 2)

159 0 0
0

HADOOP - CÀI ĐẶT HADOOP TRÊN UBUNTU (PHẦN 1)

304 0 0
0

Một vài hiểu nhầm khi mới học Machine Learning

495 2 0
8

Where do I find datasets for my machine learning research?

39 3 0
0

Tất cả những gì bạn cần biết về chatbot

462 2 0
2

Giải thích Machine Learning với các bạn "mù" công nghệ thế nào?!!

[Unity+Machine Learning] Tập 2: Training model cho sample của Unity.

191 0 0
2

Machine Learning - Thử làm Nhà Thiên Văn Dự Báo Thời Tiết

Làm thế nào để xây dựng một Recommender System (RS) - Phần 3

625 2 0
2

Neural Network Fundamental 5: Back Propagation Proof

41 0 0
0

Build Face ID for Web with Keras

210 2 0
3

Machine Learning thật thú vị (8): Đánh lừa hệ thống mạng nơron trong Machine Learning

Machine Learning thật thú vị (7): Tại sao Machine Learning vẫn chưa thể so sánh với bộ não con người? - mô hình DCGANs

953 2 0
9