Machine Learning

Machine Learning

Sort by: Newest posts

Tại sao mạng tích chập lại hoạt động hiệu quả?

2.4K 10 8
35

Recommendation System: Từ con số 0 đến hoàn chỉnh có gì?

292 9 8
19

[Word embedding] Giới thiệu ý tưởng mô hình nhúng từ mới

711 3 0
10

Tìm hiểu về class activation maping - Tại sao các mạng thần kinh lại đưa ra quyết định như vậy?

420 3 6
12

Giới thiệu về Deep Learning, thư viện Keras

32 0 0
1

[Deep Learning] Thiết kế module OCR cho bài toán nhận diện chữ cổ Nhật Bản - Building OCR module for Kuzushiji recognition

1.3K 8 6
17

Tăng cường dữ liệu trong deep learning

60 1 0
1

Introduction to Recommender Systems

30 0 1
0

Image Retrieval với thư viện Facebook AI Similarity Search

216 1 4
14

OK google - Hey Siri - Sunnie ơi

76 0 1
8

Lựa chọn những thuộc tính quan trọng nhất trong một tập dữ liệu

64 1 3
6

Sử dụng Rasa Custom Actions xử lý cuộc hội thoại cho chatbot

179 1 3
14

Tự học Machine Learning với 4 khoá học online hoàn toàn miễn phí

33 0 0
0

Machine Learning, Deep Learning cho người bắt đầu: Thư viện Numpy và TensorFlow

756 2 0
5

Phân lớp với Navie Bayes Classification - Mô hình và ứng dụng

145 2 2
2

Dự đoán doanh thu phim tại Box Office với Hồi quy tuyến tính

72 0 0
1

AI Deployment in Production _ phần 1

108 0 0
2

[Part-1] Các kiến trúc mạng Deep Learning trong việc giải bài toán Semantic Segment (phân vùng ngữ nghĩa ảnh)

127 0 0
3

Hierarchical clustering - Phân cụm dữ liệu

81 0 0
1

"Học máy" trong mô hình hồi quy tuyến tính, phân loại tuyến tính.

43 0 0
2