Machine Learning

Machine Learning

Sort by: Newest posts

Tự xây dựng hệ thống chặn bình luận rác đơn giản

139 2 0
4

[Real-Time Emotion Detection] Xây dựng mạng nhận diện cảm xúc khuôn mặt cho người mới bắt đầu

198 1 4
4

Chuẩn bị dữ liệu với Tensorflow Dataset

296 3 2
8

[Deep Learning] - Thuật toán Faster-RCNN với bài toán phát hiện đường lưỡi bò - Faster-RCNN object detection algorithm for Nine-dash-line detection!

3.7K 5 5
36

Linear regression với Gradient Descent

193 1 0
2

Tự học Machine Learning với 4 khoá học online hoàn toàn miễn phí

729 3 1
4

Quantum Machine Learning - Khi Vật Lý Lượng Tử Và Machine Learning Gặp Nhau

515 3 4
9

[MaskRCNN] Các bước triển khai training model MaskRCNN cho bài toán segmentation

356 0 15
6

Cách tiếp cận Machine Learning cho người mới bắt đầu

172 3 0
3

Một Số Lưu Ý Khi Đọc Research Paper Cho Người Mới

3.0K 14 4
33

Lược sử một số tên gọi trong Machine Learning & Deep Learning

144 0 2
6

[AICrowdChallenge] Food Recognition - Nhận biết đồ ăn với Deep Learning?

272 4 0
6

[Deep Learning] Visual Saliency Prediction with Contextual Encoder-Decoder Network!

262 0 0
7

Dự đoán giá cổ phiếu và phân tích tình hình cổ phiếu trong mùa Ghen Cô Vy

157 1 2
4

[Paper explain] - YOLACT - Real-time Instance Segmentation

767 0 1
6

[Deep Learning]: Break 1 hệ thống captcha dễ hay khó?

868 6 5
13

[MaskRCNN] Các bước triển khai Mask R-CNN cho bài toán Image Segmentation

650 0 0
8

Hướng dẫn làm chatbot đơn giản

718 1 2
0

Những câu hỏi trong phỏng vấn Deep Learning - P2

548 1 0
7

Những câu hỏi trong phỏng vấn Deep Learning - P1

535 1 1
6