Machine Learning

Machine Learning

Sort by: Newest posts
Avatar

Đôi dòng về Pseudo Labeling trong Machine Learning

101 0 0
5
Avatar

Tìm hiểu thuật toán phân cụm Spectral Clustering

237 2 0
6
Avatar

Tìm hiểu về Autoencoder

358 1 0
4
Avatar

Tổng quan Trí tuệ nhân tạo. Phân biệt AI - Machine Learning - Deep Learning

339 2 0
5
Avatar

Knowledge Distillation – Chắt lọc tri thức từ những mô hình thành công

350 4 0
12
Avatar

[Paper Explain] EFFICIENT MASKED FACE RECOGNITION METHOD DURING THECOVID-19 PANDEMIC

309 1 3
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

8 chiến thuật chống lại vấn đề mất cân bằng dữ liệu trong học máy

553 2 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

7 Tips to Help You Get Started With Machine Learning

80 0 0
1
Avatar

Tìm hiểu về Machine learning Model Serving với BentoML

475 1 0
11
Avatar

TSM: 2D-CNN mang hiệu suất của 3D-CNN trong bài toán action recognition

220 3 0
10
Avatar

Scaling vs Normalization

398 2 0
10
Avatar

3 cách để tạo một Keras model với TensorFlow 2.x

307 2 0
10
Avatar

Machine Learning Roadmap (2020)

805 6 0
15
Avatar

Đánh giá các mô hình học máy

1.4K 5 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Nhận diện hành động người qua Detectron2 và LSTM

303 0 1
 • Avatar
6
Avatar

Confusion Matrix / Ma trận nhầm lẫn / Ma trận lỗi

1.4K 0 0
3
Avatar

Thử sử dụng Support Vector Machine để phân loại hạt thóc

707 4 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

[Machinelearning ] PHÁT HIỆN VÀ NHẬN DẠNG HÀNH ĐỘNG BẠO LỰC BẰNG FIGHTNET

315 0 0
4
Avatar

Làm chủ Stacking Ensemble Learning

654 1 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Muốn trở thành chuyên gia trong lĩnh vực Machine Learning? Đây là một số điều cần biết

518 0 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.