Machine Learning

Lý thuyết về mạng Bayes và ứng dụng vào bài toán lọc thư rác

213 7 4
16

[Paper Explained] Product Quantization for Approximate Nearest Neighbor Search

72 1 2
5

Xây dựng mạng Unet cho bài toán Segmentation

51 0 3
2

Cloud API: Detect objects from any image

72 2 0
3

Iris Data Analysis và Machine Learning (Python)

48 0 0
0

Deploy ứng dụng Machine learning lên Web server. Phần 4: Dự báo giá coin với LSTM - Keras - Python

167 2 5
3

Phân loại văn bản tự động bằng Machine Learning như thế nào? (Phần 2)

119 2 3
4

Không biết Deep Learning vẫn làm được Deep Learning với AutoML: Bài toán phát hiện ảnh "nhạy cảm".

551 12 15
22

Trò chuyện với Lê Viết Quốc(Quoc Le), chuyên gia trí tuệ nhân tạo phía sau sự thành công của Google AutoML

358 2 2
12

Học TensorFlow với JavaScript

314 10 0
10

Toán học và lập trình

154 2 0
5

OpenCV With Python Part 13 ( Interactive Foreground Extraction using GrabCut Algorithm )

123 0 0
1

Handwritten digit detection with CoreML

23 0 0
0

Data Visualization với thuật toán t-SNE sử dụng Tensorflow Projector

177 1 2
4

Dự đoán kết quả game PUBG với Machine Learning? Chuyện thật cứ như đùa.

212 2 1
5

Mô phỏng hệ truy vấn hình ảnh với Machine Learning - Semantic Search (Phần 1)

212 0 0
7

Tạo Language Model để tự động sinh văn bản tiếng Việt

1.2K 10 9
20

Từng bước triển khai một mô hình Deep Learning lên "server"

290 4 2
2

Phân tích phản hồi khách hàng hiệu quả với Machine learning

503 5 6
17

Phân loại văn bản tự động bằng Machine Learning như thế nào?

453 8 5
18