Machine Learning

Machine Learning

Sắp xếp theo: Bài viết mới nhất
Avatar

Dự báo chuỗi thời gian là gì? Các loại dự báo và phương pháp thực hiện

287 0 0
3
Avatar

Tìm hiểu về lập trình dự báo theo chuỗi thời gian từ tổng quát đến chi tiết

103 0 0
2
Avatar

Ảnh của bạn đã đẹp nay sẽ còn đẹp hơn với CodeFormer

685 2 2
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

Paper reading | ZipIt! Merging Models from Different Tasks without Training

22 1 0
2
Avatar

[Paper Reading] Hydra Attention: Efficient Attention with Many Heads

58 0 0
3
Avatar

INPAINT KHUÔN MẶT SỬ DỤNG HÌNH ẢNH THAM CHIẾU: KHI KHOA HỌC KẾT HỢP NGHỆ THUẬT

148 0 0
11
Avatar

Paper reading | NEURAL TOPIC MODEL VIA OPTIMAL TRANSPORT

46 0 0
3
Avatar

Medium Premium series - Đừng chỉ là Frameworker, hãy trở thành Engineer

3.4K 12 6
 • Avatar
 • Avatar
34
Avatar

Paper Reading | Hydra Attention: Efficient Attention with Many Heads

58 0 0
3
Avatar

Giải quyết bài toán Vision-Language với BLIP-2 và InstructBLIP

717 1 0
11
Avatar

Paper Reading | DIT: SELF-SUPERVISED PRE-TRAINING FOR DOCUMENT IMAGE TRANSFORMER

98 0 0
4
Avatar

[Deeplearning-1] Giải thích Machine Learning và Deep Learning bằng ngôn ngữ đại chúng

397 2 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Paper Reading | ViLT: Vision-and-Language Transformer Without Convolution or Region Supervision

149 0 0
2
Avatar

SVM, Soft Margin SVM, Kernel SVM, Multi-class SVM

344 0 0
1
Avatar

Paper reading | MOBILEVIT: LIGHT-WEIGHT, GENERAL-PURPOSE, AND MOBILE-FRIENDLY VISION TRANSFORMER

99 0 0
1
Avatar

Trả lời một số câu hỏi interview Machine Learning & Deep Learning

229 1 0
0
Avatar

Training thêm data cho GPT-2 model, version thử nghiệm thực tế :smile

936 0 2
 • Avatar
 • Avatar
2
Avatar

Khám phá các công nghệ source phổ biến trong AI

138 0 1
 • Avatar
0
Avatar

Evaluating and Testing models - có vẻ phức tạp hơn bạn nghĩ

297 1 0
3
Avatar

Zero-shot Object Detection with Detic

1.4K 2 4
 • Avatar
 • Avatar
19
Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí