Machine Learning

Machine Learning

Sort by: Newest posts

5 bước thực hiện AI Proof of Concept (PoC)

42 0 0
1

Con đường từ ngành thực phẩm sang Machine Learning - phần 3

34 0 0
1

Trí tuệ nhân tạo : Từ dự án PoC đến giai đoạn Production

241 3 7
5

Con đường từ ngành thực phẩm sang Machine Learning - phần 2

125 0 4
6

[Model Optimization] Tối ưu hóa model với OpenVINO toolkit - Model Optimization with OpenVINO toolkit

64 2 1
7

[CNN] Tạo models ùy chỉnh cho YOLO v3 | Detect custom object with Yolo v3

41 1 0
2

Tìm hiểu về YOLO trong bài toán real-time object detection

255 0 1
3

A Baseline Model for Hit-song prediction Of Zalo AI Challenge 2019

192 1 0
3

RaLSGAN cho bài toán Motorbike Generator trong cuộc thi Zalo Challenge

49 3 0
1

Vọc vạch Machine Learning với p5.js và ml5.js

232 3 3
3

Chạy biến môi trường localJupyter(và JupyterLab) với Docker

71 1 1
2

Làm thế nào để dùng một model cho nhiều công chuyện?

431 8 4
12

Xin Đừng Ngáo AI...

4.3K 10 9
61

Một số hàm kích hoạt trong các mô hình Deep learning, tại sao chúng lại quan trọng đến vậy ? - Part 1: Hàm Sigmoid

97 1 0
2

Viết hệ thống nhận diện gương mặt bằng face-api-js

413 4 3
9

Tự làm bot dự đoán tỉ giá ngoại hối

124 2 0
5

10 sự thật thú vị về Machine Learning mà bạn nên biết

145 0 0
2

Giới thiệu Principal Component Analysis

31 0 0
0

Compression model: Áp dụng các kỹ thuật nén để tăng hiệu năng sử dụng các mô hình deep learning(Phần 1)

265 0 4
10

Xây dựng ứng dụng realtime tự động nhận diện khuôn mặt

222 2 3
7