QA

QA

Sort by: Newest posts

Kiểm tra bảng quyết định: Tìm hiểu với ví dụ

22 2 0
1

Một số Test Case tham khảo cho cổng thanh toán điện tử

28 0 0
0

Test Management

25 1 0
0

7 mục tiêu quan trọng hàng đầu của một người kiểm thử phần mềm

22 0 0
2

Game Testing: Cách test các ứng dụng Game/Desktop (Phần 2)

31 1 0
0

What is Data Flow Testing?

9 0 0
1

Sự khác nhau giữa thiết bị thật (real Device) và trình giả lập (Emulator) và trình mô phỏng (Simulator)

30 0 0
0

Một số command trong Selenium IDE (Phần 2)

14 0 0
0

Kiểm thử bảo mật và một số công cụ trong kiểm thử bảo mật

25 0 0
1

Integrating Security and Testing Practices

13 0 0
0

Test nhanh hơn: Cách giảm một nửa thời gian test trong một vòng đời

54 0 1
0

TÌM HIỂU VỀ THỬ NGHIỆM SAP (SAP TESTING)

14 0 0
0

CÁC CÔNG CỤ HỮU ÍCH HỖ TRỢ TRONG VIỆC TẠO TESTDATA

16 0 0
0

Các câu hỏi thường gặp khi đi phỏng vấn Tester/QA

54 2 0
3

BUG - kẻ thù chung của Dev và QA

35 1 0
1

Kiểm thử dựa trên rủi ro: Cách tiếp cận, ma trận, quy trình và ví dụ (P2)

18 0 0
0

Các loại kiểm thử phần mềm phổ biến

22 1 0
1

Tự học kiểm thử tự động với Jmeter - Ep1: Giới thiệu tổng quan về JMeter

112 2 0
2

7 nguyên lý kiểm thử phần mềm

137 0 0
2

TESTING PROCESS (tiếp)

46 1 0
0