QA

QA

Sort by: Newest posts

Bạn là một TESTER ? Vậy bạn nên có những chứng chỉ nào?

1 0 0
0

Cách định vị các thành phần trong trình duyệt Chrome và IE để xây dựng tập lệnh Selenium

10 1 0
0

Quản lý rủi ro trong phát triển phần mềm và dự án kĩ thuật phần mềm

20 0 0
0

Severity (Mức độ nghiêm trọng) & Priority (Mức độ ưu tiên) trong Testing: Sự khác biệt và ví dụ

9 0 0
1

Kiểm thử bảo mật (Security Testing)

8 0 0
0

Selenium WebDriver - Tương tác người dùng (I)

19 0 0
0

Kiểm thử thăm dò cùng với Google Extensions

21 0 0
1

Các kỹ thuật ước lượng thời gian cho kiểm thử phần mềm

17 0 0
0

10 thách thức tiêu biểu mà các Tester phải đối mặt ở nơi làm việc và cách để vượt qua chúng

25 1 4
2

Risks and Testing - Rủi ro và Kiểm thử

14 0 0
0

Một số kĩ năng quản lý team test để trở nên hiệu quả và happy hơn

24 0 0
1

Sử dụng Firebase cho việc gửi nhanh bản test của ứng dụng đến đội ngũ kiểm tra chất lượng

57 0 0
2

Kỹ năng mềm cho QA - Kiểm soát thời gian của bạn

38 0 0
1

Hướng dẫn kiểm thử ứng dụng: Công cụ, Cách thức?

21 0 0
0

Lỡ nâng version của máy Android thì phải làm sao ?

93 0 4
3

Hướng dẫn kiểm tra khả năng sử dụng (Usability Testing): Hướng dẫn bắt đầu hoàn chỉnh

48 2 0
0

Các công cụ test tự động tốt nhất dành cho ứng dụng Android

27 0 0
0

Tìm hiểu về Performance Testing trong kiểm thử tự động

29 0 0
1

Làm thế nào để tích hợp UFT (QTP) với ALM (HP ALM Quality Center) (Phần 5)

4 0 0
0

Selenium Webdriver P-01- Locator

17 0 0
0