QA

Quy trình phát triển phần mềm - Software Development Life Cycle (SDLC)

55 0 3
0

Quy trình kiểm thử phần mềm - Software testing life cycle( STLC)

102 0 4
6

Sample Data for Testing Sending Email Function

53 0 0
0

Thực tế ảo VR và thực tế ảo tăng cường AR

171 1 0
0

Lại bàn về Whitebox Testing và lí do nó không thực sự được ưa chuộng

60 0 0
2

Phân tích những công cụ test phần mềm tốt nhất (Phần 4)

40 0 0
0

Sự khác nhau giữa Agile và DevOps

69 2 0
2

Http cơ bản cho tester

46 1 0
1

Cách xác định các Phần tử Web bằng Using Selenium Xpath và Other Locators – Selenium Tutorial #5

80 0 0
1

Con đường sự nghiệp của một Tester

133 2 0
1

Những thế mạnh để trở thành một Tester giỏi

46 0 0
0

Database Testing

68 0 0
1

Kiểm tra ứng dụng với Charles proxy

30 1 0
0

Kiểm thử hiệu năng và các bước thực hiện

33 0 0
0

Ngộ nhận quan điểm “Ai cũng có thể làm kiểm thử phần mềm”

18 0 0
0

Tổng hợp Thử nghiệm ứng dụng: Phương pháp, công cụ, kế hoạch thử nghiệm

45 0 0
0

Các kỹ thuật kiểm thử hộp đen (Black Box Testing)

88 0 0
0

Một số Automation Test Tool cho ứng dụng desktop

96 0 0
0

Những hiểu lầm tai hại về nghề QA ở Việt Nam

232 2 1
14

Những điểm khác nhau chính giữa thiết bị thật và thiết bị giả lập/ mô phỏng trong kiểm thử phần mềm

143 0 0
4