QA

QA

Sort by: Newest posts

Software Testing Metrics & KPIs - phần 2

6 0 0
1

Tìm hiểu về Regression Testing

13 1 0
1

Bí kíp luyện Dev (dưới góc nhìn của một QA)

19 0 0
1

Kiểm tra "ngắt" (interrupt) trong ứng dụng di động

14 0 0
1

Testing Process

12 0 0
1

Test Prioritization or Test Case Prioritization

3 0 0
0

Những dịch vụ và công cụ A/B Testing cho di động hàng đầu hiện nay

14 0 0
0

Security Testing - Tiếp cận, công cụ và kĩ thuật kiểm thử bảo mật (Part 1)

18 0 0
1

How to Write Test Cases ( Hướng dẫn cách viết Testcases)

9 0 0
0

Game testing: Kiểm thử trò chơi di động có khó hay không? (Phần 2)

12 0 0
0

Những trường hợp mà tester kiểm thử phần mềm cần phải tránh

6 0 0
0

Tìm hiểu Kiểm thử tự động

12 0 0
1

Các chú ý quan trọng khi kiểm thử ứng dụng trên điện thoại di động

2 0 0
0

Làm sao để giữ chân được các tester giỏi ?

9 0 0
0

Tìm hiểu Amazon Web Services (AWS)

35 1 0
2

Làm thế nào để tích hợp UFT (QTP) với ALM (HP ALM Quality Center) (Phần 3)

4 0 0
1

Tìm hiểu vai trò, trách nhiệm của Test leader trong dự án

10 0 0
0

Kiểm thử hộp xám là gì?

24 0 0
0

Viết Testcase check email

22 0 0
0

Log bug gồm những thông tin gì

48 1 0
2