QA

Software Quality Assurance(SQA): Lập kế hoạch, kiểm toán và đánh giá

6 0 0
1

Code Refactor: Tại sao QA cần biết về nó

19 0 0
1

Những Script Selenium WebDriver đầu tiên (P3) - Handling Keyboard & Mouse Event using Action Class

11 0 0
1

Testing API đơn giản với Katalon Studio

24 0 0
1

Agile Testing - Methods & Techniques

17 0 0
1

Tự học kiểm thử tự động với Appium- Giới thiệu Appium và hướng dẫn cài đặt (Phần 1)

29 0 0
2

Split Testing - Hướng dẫn để trở thành chuyên gia kiểm thử phân tách

9 1 0
0

Sự khác nhau giữa "Mức độ nghiêm trọng" và "Mức độ ưu tiên" trong kiểm thử

29 1 1
3

Ad-hoc Testing - Kiểm thử Ad-hoc

42 0 0
2

HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG JIRA ĐƠN GIẢN NHẤT CHO DEVELOPER

215 3 1
5

Cách sử dụng Jmeter cho performance và load testing

61 2 0
3

Phân tích những công cụ test phần mềm tốt nhất (Phần 6)

43 1 0
1

Orthogonal Array testing. (P2)

8 0 0
1

Manual Testing và Automation Testing

78 0 0
3

Một số mẹo tạo dữ liệu test

83 0 0
0

TÌM HIỂU VỀ THỬ NGHIỆM BẢO MẬT (SECURITY TESTING)

31 0 0
0

Quy trình lập kế hoạch kiểm thử

26 0 0
0

7 Kỹ năng mềm mà mọi QA cần có

72 1 0
3

Các giai đoạn kiểm thử phần mềm - Testing Levels

162 2 0
0

Kiểm thử ứng dụng dành cho thiết bị di động khác với Kiểm thử ứng dụng web như thế nào?

65 1 0
3