QA

QA

Sort by: Newest posts

Phân tích kết quả test JMeter với các Listener.

12 0 0
0

Kiểm thử hiệu năng với JMeter

143 2 0
3

Cấu trúc và cách tạo testcase của URL

53 2 0
2

Hướng dẫn thực hiện Protocol Testing: L2 & L3

20 1 0
1

Tìm hiểu V-Model trong Kiểm thử phần mềm

58 2 1
1

RESPONSE TIME TESTING - Kiểm thử thời gian phản hồi.

61 2 0
1

Tester To Business Analyst (BA)

350 2 0
2

Kỹ thuật kiểm thử chuyển đổi trạng thái (State Transition testing)

108 1 0
0

Những yếu tố làm nên một người kiểm thử phần mềm giỏi

70 0 0
0

Kinh nghiệm Test App (Mobile) dành cho những người mới bắt đầu!

220 2 0
0

Destructive Testing là gì? Kỹ thuật, phương pháp và ví dụ

62 1 0
1

Top 15 xu thế kiểm thử phần mềm trong năm 2021

114 0 0
1

Xử lý Table, Frame và Dynamic Element của Web trong Selenium Script – Selenium Tutorial #18

59 1 0
1

Exploratory testing - Kiểm thử thăm dò

45 1 0
0

Phân biệt các khái niệm dễ nhầm lẫn trong kiểm thử phần mềm

56 0 0
0

Kiểm tra cơ sở dữ liệu: Những thông tin bạn cần biết!

62 0 0
0

Những gì bạn cần biết về Test Data

136 0 0
1

Giới thiệu về SelectorsHub - thế hệ mới của XPath & Selectors tools

82 0 0
3

Cách kiểm thử ứng dụng dành cho thiết bị di động

175 2 0
0

10 cách đơn giản có thể giúp QA cải thiện chất lượng công việc

370 2 0
0