QA

QA

Sort by: Newest posts

Top 15 xu thế kiểm thử phần mềm trong năm 2021

35 0 0
1

Xử lý Table, Frame và Dynamic Element của Web trong Selenium Script – Selenium Tutorial #18

17 0 0
1

Exploratory testing - Kiểm thử thăm dò

13 0 0
0

Phân biệt các khái niệm dễ nhầm lẫn trong kiểm thử phần mềm

20 0 0
0

Kiểm tra cơ sở dữ liệu: Những thông tin bạn cần biết!

36 0 0
0

Những gì bạn cần biết về Test Data

42 0 0
0

Giới thiệu về SelectorsHub - thế hệ mới của XPath & Selectors tools

42 0 0
1

Cách kiểm thử ứng dụng dành cho thiết bị di động

78 2 0
0

10 cách đơn giản có thể giúp QA cải thiện chất lượng công việc

131 0 0
0

Giới thiệu phần mềm Snagit để Quay video Chụp ảnh màn hình

44 0 0
0

Agile Scrum là gì? Và nó mang lại lợi ích như thế nào với dự án phần mềm? (P1)

82 4 0
1

Audio Testing - from ZERO to HERO

107 1 1
8

Điều gì sẽ xảy ra nếu khách hàng không thể tái tạo lỗi của bạn?

81 1 0
1

Giới thiệu về Test Scenario

65 0 0
0

Cách kiểm tra trang web thương mại điện tử

355 2 0
5

Cách quản lí ticket trên tool (Redmine/Backlog)

63 0 0
0

Làm thế nào để kiểm tra một ứng dụng định vị

38 0 0
1

Hou-ren-sou có tầm quan trọng như thế nào trong dự án phần mềm?

143 0 0
3

Jenkins Basic trong Automation Testing

110 1 0
1

Tester To Business Analyst (BA)

91 0 0
0