QA

Sort by: Newest posts

10 công cụ kiểm thử tự động nổi bật trong năm 2019 ( Phần 1)

27 0 0
0

Kiểm thử hiệu năng chuyên nghiệp với JMeter

41 0 0
2

QUẢN LÝ KHIẾM KHUYẾT PHẦN MỀM

85 2 0
1

Nâng cao, Phát triển sự nghiệp của bạn trong kiểm thử phần mềm

72 0 1
1

Cookies Testing - How to Test Cookies on Websites

35 0 0
0

Tạo và trích xuất data hàng loạt vào file CSV bằng ApacheJMeter

39 0 0
1

Những yếu tố cần thiết để trở thành kỹ sư kiểm thử phần mềm giỏi

24 0 0
0

Sự khác nhau giữa kiểm thử ứng dụng trên iOS và Android

29 0 0
4

1000 Vấn đề với Task Management (v1)

34 0 0
1

Những kỹ thuật test game thông dụng

29 0 0
0

QA’s Roles Vs Goals: How to Balance Both to Achieve Your Goals

18 0 0
1

Test Monitoring & Test Control trong kiểm thử phần mềm

23 0 0
0

Tìm hiểu năm loại kiểm thử xâm nhập

31 0 0
2

Một số câu lệnh SQL tester nên biết

55 0 0
0

Tại sao kiểm thử ứng dụng trên các thiết bị cấu hình thấp lại quan trọng?

31 0 0
0

Resiliency Testing Guide

11 0 0
1

Tìm hiểu về nghề Tester cho người mới bắt đầu

23 0 1
0

Cách tạo tài liệu chiến lược kiểm thử (Test Strategy Document)

43 1 0
0

Các loại kiểm thử phần mềm (phần 1)

59 0 0
0

[ISTQB] Hỏi trả lời 10 câu tiếp theo (phần 2)

36 0 0
1