QA

QA

Sort by: Newest posts

Chat bot testing - Part 1

29 0 0
0

MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN MYSQL MÀ TESTER/QA NÊN BIẾT (Phần 2)

38 0 0
0

Robotic Process Automation (RPA)

24 0 0
0

Xử lý Alert/Popup trong Selenium WebDriver – Selenium Tutorial #16

15 0 0
0

Giới thiệu về Security Testing

30 0 0
1

Kiểm thử website là gì? – Tầm quan trong của quy trình kiểm thử website bạn không thể bỏ qua

23 0 0
0

Component Testing - Kiểm thử thành phần

20 1 0
1

Software Testing as a Career Path (Skills, Salary, Growth)

40 0 0
0

Tìm hiểu về Kiểm thử tích hợp hệ thống (SIT)

111 1 0
1

5 mẹo đơn giản để việc kiểm thử của bạn trở lên đơn giản

94 0 0
0

Smoke Testing Vs Sanity Testing: Sự khác biệt và các ví dụ minh họa (Phần 2)

27 0 0
0

Thử nghiệm thăm dò - Exploratory trong Agile

26 0 0
0

Những kiến thức cần nắm được để được promote lên vị trí Test Leader / Test Manager (P1)

34 1 0
1

Một số các câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn về Agile ? (Phần III)

77 0 0
0

Giới thiệu về Katalon Studio - Công cụ kiểm thử tự động đến từ Việt Nam

53 0 0
0

Data migration testing tutorial

53 0 0
0

Tìm hiểu về White box Testing

30 0 0
0

Tìm hiểu về Game Testing

35 0 0
0

Integration Testing -Kiểm thử tích hợp

35 0 0
1

Kiểm thử hiệu suất của ứng dụng trên thiết bị di động: CheckList, Tools (Andriod & iOS)

81 0 0
0