QA

Làm thế nào để chuyển sang nghề kiểm thử phần mềm ngay cả khi bạn đã già hoặc không có nền tảng IT?

267 1 0
1

Kiểm thử các tính năng thống kê trên phần mềm

45 1 0
2

Một số ví dụ của kỹ thuật kiểm thử Cause & Effect Graphing - Đồ thị nguyên nhân kết quả

20 0 0
0

GIT dành cho QA (P2)

64 1 0
2

Những công cụ test Security của ứng dụng - Phần 1

49 0 0
2

Làm thế nào để tạo Requirements Traceability Matrix (RTM) - Phần 1

31 0 0
1

Giới thiệu về Selenium Webdriver - Selenium Tutorial #8

89 0 0
1

Tự học kiểm thử tự động với Appium- Giới thiệu Appium và hướng dẫn cài đặt (Phần 2)

48 0 2
2

Giới thiệu cơ bản- Big Data Testing

92 1 0
8

In-App purchase và chiến lược test - Seminar Group - SaiGon QA Team

57 0 0
1

GIT dành cho QA (P1)

228 3 1
2

Software Quality Assurance(SQA): Lập kế hoạch, kiểm toán và đánh giá

97 0 0
1

Code Refactor: Tại sao QA cần biết về nó

69 0 0
1

Những Script Selenium WebDriver đầu tiên (P3) - Handling Keyboard & Mouse Event using Action Class

29 0 0
2

Testing API đơn giản với Katalon Studio

118 1 0
2

Agile Testing - Methods & Techniques

34 0 0
1

Tự học kiểm thử tự động với Appium- Giới thiệu Appium và hướng dẫn cài đặt (Phần 1)

112 2 0
4

Split Testing - Hướng dẫn để trở thành chuyên gia kiểm thử phân tách

23 1 0
0

Sự khác nhau giữa "Mức độ nghiêm trọng" và "Mức độ ưu tiên" trong kiểm thử

80 1 1
4

Ad-hoc Testing - Kiểm thử Ad-hoc

83 0 0
3