QA

QA

Sort by: Newest posts
Avatar

NHỮNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN QC // MANUAL TESTER // FRESHER - DDTCMT

345 1 0
1
Avatar

Software Testing Metric - Chìa khoá để giải quyết mọi bài toán của Test Leaders

518 2 1
  • Avatar
3
Avatar

Từ vựng hỗ trợ phỏng vấn tiếng anh QA/QC // DDTCTM

419 5 0
2
Avatar

MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN MYSQL MÀ TESTER/QA NÊN BIẾT (Phần 6)

396 3 0
-1
Avatar

Tìm hiểu cách kiểm thử ứng dụng ngân hàng: Các trường hợp kiểm tra

193 0 0
0
Avatar

Làm thế nào để Kiểm thử một Ứng dụng Phương tiện truyền thông mạng xã hội (Social Media)

118 0 0
1
Avatar

10 Chrome extension hữu ích cho QA

674 0 0
1
Avatar

Lộ trình học QA/Tester cho người mới bắt đầu. (P1)

3.1K 12 3
Avatar

Tìm hiểu về Work breakdown structure (WBS)

4.6K 2 0
0
Avatar

What is Static Testing? What is a Testing Review?

193 1 0
0
Avatar

Mô hình lập kế hoạch kiểm thử - Test Planning Model

311 2 0
0
Avatar

Google Lighthouse là gì? Cách sử dụng Lighthouse để tối ưu website?

2.3K 1 0
4
Avatar

Component Testing là gì? Khi nào thì thực hiện Component Testing?

710 1 0
0
Avatar

State Transition Testing - Kiểm thử chuyển đổi trạng thái là gì? Sơ đồ, Kỹ thuật, Ví dụ

4.7K 0 0
0
Avatar

Sử dụng trực tiếp cơ sở dữ liệu khi kiểm thử với JMeter

752 1 0
0
Avatar

MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN MYSQL MÀ TESTER/QA NÊN BIẾT (Phần 5)

85 0 0
0
Avatar

Cách tạo một trường hợp kiểm thử tự động cơ bản bằng Katalon Studio

229 0 0
0
Avatar

File QA Management có tầm quan trọng như thế nào đối với QA/Tester?

368 3 2
  • Avatar
  • Avatar
0
Avatar

Cost of Quality - Chi phí cho chất lượng sản phẩm là gì?

749 0 0
1
Avatar

Tổng quan về Agile - Phần 2

198 1 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.