QA

QA

Sort by: Newest posts

Các giai đoạn quản lý dòng đời của Dự Án (Project Management Life Cycle) (Phần 1)

37 0 0
0

What Should Be Your Expectations From The QA Team Lead?

14 0 0
0

API Testing (phần 1)

31 1 0
2

Các câu hỏi thường gặp khi thực hiện kiểm thử website.

48 0 0
0

Phân loại website và những điều cần nhớ khi kiểm thử - (Phần 2)

34 0 0
0

Interrupt Testing - Kiểm thử gián đoạn trên ứng dụng di động

32 0 0
0

MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN MYSQL MÀ TESTER/QA NÊN BIẾT (Phần 4)

37 0 0
0

Some reasons Why Your App Could Be Rejected by Apple

23 0 0
1

Tổng quan về Agile - Scrum

57 0 0
0

Meme rule the testing world - Góc nhìn khác của việc testing qua meme

59 1 0
2

Giới thiệu về Security Testing và một số điều cần lưu ý khi thực hiện kiểm thử phần mềm

48 0 0
1

Integration testing - Kiểm thử tích hợp

118 0 0
2

Project Management ( Quản Lý Dự Án) dành cho những người mới bắt đầu! (Phần 1)

125 3 0
0

Hướng dẫn kiểm thử một ứng dụng đặt xe

63 2 0
2

Function testing (Phân loại và ví dụ)

45 2 0
1

Test script là gì? Các bước chuyển test case thành test script

103 1 0
1

Static testing

32 1 0
0

Reliability Testing: Định nghĩa, phương pháp, công cụ hỗ trợ, ví dụ

62 0 0
0

ROBOT FRAMEWORK sử dụng ECLIPSE

54 0 0
0

HOW TO FIND DUPLICATE VALUES IN SQL

661 4 2
6