QA

QA

Sort by: Newest posts

Quản lý công việc hiệu quả

164 0 0
1

Các quan điểm test khi thực hiện kiểm thử biểu đồ và đồ thị

11 0 1
1

4 giải pháp năng suất cho các nhóm vào năm 2021

12 0 0
0

Kỹ thuật phân tích yêu cầu sử dụng công cụ Mindmup

48 0 0
1

4 yếu tố chiến lược của kiểm thử liên tục (continuous testing) mang lại hiệu quả cao

47 1 0
0

Sự khác nhau giữa Automation Testing với Manual Testing

133 1 1
2

Những quan điểm sai lầm khiến bạn không trở thành một Tester chuyên nghiệp

28 0 0
0

Chat bot testing - Part 2

98 0 0
0

7 kỹ năng kiểm thử phần mềm hiệu quả bạn cần biết

64 0 0
0

Top 25 Selenium WebDriver Command nên biết

113 0 0
0

Phân loại website và những điều cần nhớ khi kiểm thử - (Phần 1)

40 0 0
0

5 câu hỏi cơ bản có thể đặt ra khi kiểm thử khả năng sử dụng

22 1 0
0

Các bước cơ bản để lập Test Plan một cách dễ dàng

43 0 0
0

Sanity Testing và Smoke Testing: Giới thiệu và sự khác biệt

29 0 0
0

Chat bot testing - Part 1

82 0 0
0

MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN MYSQL MÀ TESTER/QA NÊN BIẾT (Phần 2)

102 0 0
0

Robotic Process Automation (RPA)

100 0 0
0

Xử lý Alert/Popup trong Selenium WebDriver – Selenium Tutorial #16

121 0 0
0

Kiểm thử website là gì? – Tầm quan trong của quy trình kiểm thử website bạn không thể bỏ qua

41 0 0
0

Component Testing - Kiểm thử thành phần

73 1 0
1