Big Data

Big Data

Sort by: Newest posts
Avatar

Spark - Distributed ML model with Pandas UDFs

293 1 0
6
Avatar

Tổng hợp bài viết giới thiệu về Hadoop và Spark thông qua khái niệm cơ bản và thực hành

397 3 0
6
Avatar

[Phần 1] Aerospike bạn đã biết gì chưa?

899 3 1
  • Avatar
4
Avatar

Apache Kafka - Producer - Gửi message đến Kafka bằng kafka-python

514 0 0
1
Avatar

Airflow và ETL/ELT sinh ra là để cho nhau

1.0K 0 1
  • Avatar
1
Avatar

Cassandra - Data Mode

134 0 0
1
Avatar

Khám phá từng ngõ ngách Apache Druid - Phần 1

803 2 2
  • Avatar
  • Avatar
3
Avatar

Apache Presto và những connectors thông dụng

114 0 0
2
Avatar

Apache Presto - MySQL Connector

111 0 0
2
Avatar

Apache Presto - Hướng dẫn cài đặt

295 0 0
2
Avatar

Apache Presto - Giới thiệu tổng quan và kiến trúc của Apache Presto

1.0K 1 0
3
Avatar

Một số câu lệnh cmd HDFS trong ngôn ngữ Hive

695 1 0
6
Avatar

Các câu quiz, test về Hive

136 0 0
2
Avatar

Các câu hỏi phỏng vấn Hive (part 2)

255 0 0
0
Avatar

Các câu hỏi phỏng vấn Hive (part 1)

323 1 0
0
Avatar

Phân loại người dùng spam rất là dễ ?

649 0 0
4
Avatar

HiveQL trong Hive (phần 1)

458 0 0
2
Avatar

Data Warehouse - hạt nhân trong khai thác dữ liệu kỷ nguyên 4.0

816 0 0
2
Avatar

View và Index trong Hive

390 0 0
2
Avatar

Các hàm tích hợp trong Hive (Built-in Functions)

272 0 1
  • Avatar
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.