Big Data

Big Data

Sort by: Newest posts

Introduction to BIG DATA: What is, Types, Characteristics & Example

28 0 0
2

Phân vùng trong Hive

21 0 0
0

Tìm hiểu về Hadoop

50 0 0
1

Cách thao tác với Database trong Hive (3)

29 0 0
1

Cách thao tác với Database trong Hive (2)

39 0 0
1

Cách thao tác với Database trong Hive

62 1 0
6

Các loại dữ liệu trong Hive

37 0 0
0

Data Mart là gì? Các kiểu (types) và ví dụ

512 0 0
0

Hướng dẫn cài đặt Hive

224 0 0
3

Giới thiệu về Hive

586 0 0
2

Apache Flink - Quick guide (Phần 1)

194 2 0
2

Hadoop và Spark Big data framework nào tốt nhất cho bạn

637 1 0
2

Data Warehousing là gì? Các kiểu (types) , định nghĩa và ví dụ

1.4K 1 0
-1

Tìm hiểu những kiến thức cơ bản về Big Data testing

392 0 0
1

Metadata Management in Big Data Systems: A Complete Guide

92 2 0
0

BigData Challegens - Part 2

475 2 0
1

Time-Series Data

2.2K 6 0
10

Hướng dẫn cài đặt Hadoop 3.1.1 trên HĐH Centos 7

557 1 0
1

Big Data challenges - Part 1

885 0 0
1

PageRank của Google

437 5 0
5