Have technical problems? Ask on Viblo »

[Viblo Deployment Day] Eloquent workflow: delivering data from database to client in a right way

[Viblo Deployment Day] Eloquent workflow: delivering data from database to client in a right way

Eloquent ORM là một trong những thành phần mạnh mẽ nhất, và cũng là quan trọng nhất trong Laravel. Trong hầu hết các ứng dụng, nó đảm nhận trách nhiệm tương tác với cơ sở dữ liệu.

Ngoài ra, Eloque...

149 10 0
6

[Viblo Deployment Day] Implementing AI - Challenges and Opportunities

[Viblo Deployment Day] Implementing AI - Challenges and Opportunities

Trong thời gian gần đây, cùng với sự phát triển vượt bậc của các giải thuật Deep Learning và nhất là lượng dữ liệu dồi dào, máy tính ngày càng thông minh hơn có thể áp dụng trong các vấn đề khó như...

79 0 0
2

[Viblo Deployment Day] Computer vision and applied in Streaming Application

[Viblo Deployment Day] Computer vision and applied in Streaming Application

Trong những năm gần đây, Machine Learning hay Deep Learning đang ngày càng trở nên phổ biến. Hiện nay có rất nhiều các bạn developer muốn tiếp cận công nghệ này, các doanh nghiệp cũng tìm cách ứng ...

83 0 0
4

[Viblo Deployment Day] My Journal With Functional Programming

[Viblo Deployment Day] My Journal With Functional Programming

Trong thời gian gần đây, khái niệm Lập Trình Hàm (functional programming) trở nên hết sức phổ biến, cùng với nó là sự đi lên của ngôn ngữ lập trình hàm như Elixir, Scala, Haskell... Lập trình hàm m...

191 1 0
4

Bitcoin: The Hype, The Myth, and The Truth - Part 2

Bitcoin: The Hype, The Myth, and The Truth - Part 2

Ra đời vào đầu năm 2009, từ white paper được publish dưới một cái tên bí ẩn, Nakamoto Satoshi, Bitcoin đang ngày càng trở nên nổi tiếng và thu hút rất nhiều sự chú ý của giới công nghệ và các nhà đ...

Bitcoin: The Hype, The Myth, and The Truth - Part 1

Bitcoin: The Hype, The Myth, and The Truth - Part 1

Ra đời vào đầu năm 2009, từ whitepaper được publish dưới một cái tên bí ẩn, Nakamoto Satoshi, Bitcoin đang ngày càng trở nên nổi tiếng và thu hút rất nhiều sự chú ý của giới công nghệ và các nhà đầ...

Unit testing Android

Unit testing Android

Unit Test là một kỹ thuật quan trọng góp phần nâng cao chất lượng phần mềm, nhưng có nhiều quan điểm trái ngược nhau về việc đưa Unit Test vào quy trình phát triển phần mềm. Bài viết này giới thiệu...

275 2 0
6

Development Alexa Skill for Work and Entertainment

Development Alexa Skill for Work and Entertainment

Alexa là một phần mềm được cài đặt sẵn cho Amazon Echo. Giúp cho Echo có khả năng nghe và thực hiện các mệnh lệnh mà bạn đưa ra. Khi bạn đưa ra câu hỏi cho Amazon Echo, bạn sẽ có câu trả lời giống ...

114 0 0
2

Ứng dụng Deep Learning mô phỏng thao tác chơi của Flappy Birds

Ứng dụng Deep Learning mô phỏng thao tác chơi của Flappy Birds

Như chúng ta đã biết, Flappy Bird là một game nhỏ nhưng làm nên tên tuổi của lập trình viên Việt nam nổi tiếng Nguyễn Hà Đông.
Thao tác chơi game cùng sự nhanh nhạy, khéo léo của người chơi là yếu ...

[Seminar] Amazon DynamoDB - The limitations

[Seminar] Amazon DynamoDB - The limitations

Amazon DynamoDB là một dịch vụ cơ sở dữ liệu NoSQL đầy đủ được cung cấp bởi Amazon Web Services.
Một thương hiệu nổi tiếng về điện toán đám mây liệu dịch vụ của nó có ngon như chúng ta tưởng? Khi ...

291 3 0
10

[Seminar] Functional Reactive Programing with Reactive Extension

[Seminar] Functional Reactive Programing with Reactive Extension
  • How hard applications struggles with Asyncronous processings (UI, request, ...) and how could it be solved?
  • Introduction to Functional Reactive Programming with Reactive Extension (RxJs)
  • Func...

[Seminar] Tự động tóm tắt tin tức tiếng Việt

[Seminar] Tự động tóm tắt tin tức tiếng Việt
  • Many natural language processing techniques applied
  • Special techniques used for Vietnamese Nature Language
  • Smart application for automatic summarization of Vietnamese News
  • Using result for ...