Have technical problems? Ask on Viblo »

Unit testing Android

Unit testing Android

Unit Test là một kỹ thuật quan trọng góp phần nâng cao chất lượng phần mềm, nhưng có nhiều quan điểm trái ngược nhau về việc đưa Unit Test vào quy trình phát triển phần mềm. Bài viết này giới thiệu...

186 2 0
6

Development Alexa Skill for Work and Entertainment

Development Alexa Skill for Work and Entertainment

Alexa là một phần mềm được cài đặt sẵn cho Amazon Echo. Giúp cho Echo có khả năng nghe và thực hiện các mệnh lệnh mà bạn đưa ra. Khi bạn đưa ra câu hỏi cho Amazon Echo, bạn sẽ có câu trả lời giống ...

97 0 0
2

Ứng dụng Deep Learning mô phỏng thao tác chơi của Flappy Birds

Ứng dụng Deep Learning mô phỏng thao tác chơi của Flappy Birds

Như chúng ta đã biết, Flappy Bird là một game nhỏ nhưng làm nên tên tuổi của lập trình viên Việt nam nổi tiếng Nguyễn Hà Đông.
Thao tác chơi game cùng sự nhanh nhạy, khéo léo của người chơi là yếu ...

[Seminar] Amazon DynamoDB - The limitations

[Seminar] Amazon DynamoDB - The limitations

Amazon DynamoDB là một dịch vụ cơ sở dữ liệu NoSQL đầy đủ được cung cấp bởi Amazon Web Services.
Một thương hiệu nổi tiếng về điện toán đám mây liệu dịch vụ của nó có ngon như chúng ta tưởng? Khi ...

264 3 0
10

[Seminar] Functional Reactive Programing with Reactive Extension

[Seminar] Functional Reactive Programing with Reactive Extension
  • How hard applications struggles with Asyncronous processings (UI, request, ...) and how could it be solved?
  • Introduction to Functional Reactive Programming with Reactive Extension (RxJs)
  • Func...

[Seminar] Tự động tóm tắt tin tức tiếng Việt

[Seminar] Tự động tóm tắt tin tức tiếng Việt
  • Many natural language processing techniques applied
  • Special techniques used for Vietnamese Nature Language
  • Smart application for automatic summarization of Vietnamese News
  • Using result for ...