Testing

Decision table - Bảng quyết định trong testing

60 0 0
2

NHỮNG KỸ NĂNG MỀM MÀ NGƯỜI KIỂM THỬ TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG CẦN CÓ???

48 0 0
0

[Kiến thức về Test (2)]Test tồn tại như thế nào trong vòng đời phát triển phần mềm?

58 0 0
0

[Kiến thức về Test (1)] Kiến thức cơ bản về test

168 1 0
2

Kiểm thử các tính năng thống kê trên phần mềm

45 1 0
2

Một số ví dụ của kỹ thuật kiểm thử Cause & Effect Graphing - Đồ thị nguyên nhân kết quả

20 0 0
0

Accessibility Testing

23 0 1
1

Tìm hiểu về Database testing

62 1 0
0

Phone model mới nhất vs OS version mới nhất: cái gì nên được kiểm thử trước đây???

13 0 0
0

Web Application Testing: 8 bước kiểm để test Web App

38 0 0
0

Usability Testing - Kiểm tra khả dụng: Là gì? Tại sao? & Như thế nào?

27 1 0
0

Tự học kiểm thử tự động với Appium- Giới thiệu Appium và hướng dẫn cài đặt (Phần 2)

48 0 2
2

What is Difference Between Test Plan, Test Strategy, Test Case, Test Script, Test Scenario and Test Condition?

44 1 0
0

Interface Testing là gì? Phân loại, chiến lược và công cụ?

59 0 0
0

Hai lỗi cơ bản mà Tester thường hay gặp phải.

81 1 0
-1

Giới thiệu cơ bản- Big Data Testing

92 1 0
8

4 Wh-question cơ bản trong Testing.

31 0 0
0

Kiểm thử UI/UX: Tổng hợp những điều cần lưu ý (Phần 1)

90 2 0
2

Code Refactoring : Tại sao lại quan trọng đối với Software Tester

40 0 0
2

Kiểm tra tự động Robotium cho Android - Phần I

99 2 1
3