Testing

Testing

Sort by: Newest posts

5 lý do hàng đầu khiến CIO của bạn nên quan tâm đến công việc Testing.

5 0 0
0

Chỉ tiêu chất lượng của một Tester: 22 sức mạnh cốt lõi để trở thành một Good Tester - P2

6 0 0
0

Log bug gồm những thông tin gì

49 1 0
2

Sự quan trọng của kiểm thử trong phát triển phần mềm

98 0 0
0

Flow quy trình QA testing phần mềm thực tế (Từ Yêu cầu cho đến Phát hành)

122 2 2
1

8 lý do mà Tester có thể trở thành những nhà lãnh đạo tuyệt vời.

24 1 0
0

Kiểm thử chịu tải _ Load Testing là gì?

67 2 0
3

Hướng dẫn 8 bước để kiểm thử trang web (Web Application Testing)

96 0 0
0

[Slide Only] Laravel testing

16 0 0
0

Android - Testing LiveData và ViewModel hiệu quả

68 2 0
1

Kiểm tra API là gì và cách tốt nhất để kiểm tra API?

236 2 0
3

Những lý do các QA xuất phát từ developer frontend như ReactJs hay VueJs nên sử dụng công cụ kiểm thử cypress cho website thay vì selenium.

151 0 0
3

Software Testing Strategies - Part 2

27 1 0
0

Các bước để lập Test Plan (kèm ví dụ)

188 0 0
0

Giới thiệu kiểm thử tự động cho E2E acceptance testing

32 0 0
1

Test API và thực hiện test API tự động trên Jmeter

234 0 0
7

Tổng quan về kiểm thử ứng dụng iOS

45 0 0
1

Test Validation Input : LDAP injection

41 0 0
0

Con đường sự nghiệp với Kiểm thử phần mềm (Kỹ năng, Mức lương, Tăng trưởng) - Phần 1

94 0 0
0

25 câu hỏi và câu trả lời nổi bật trong phóng vấn Database Testing

92 0 0
0