Testing

Testing

Sort by: Newest posts

Tìm hiểu V-Model trong Kiểm thử phần mềm

50 1 0
0

Mô hình phát triển phần mềm: Agile

310 3 0
3

Bắt đầu trở thành một Tester như thế nào?

40 0 0
1

Integration Testing

22 0 0
0

Testing trong Javascript với Jest (Phần 1)

296 2 1
5

Làm sao để lựa chọn kỹ thuật test hiệu quả nhất cho từng dự án?

86 0 0
1

Cách kiểm thử ứng dụng dành cho thiết bị di động

145 2 0
0

The Road Map - Software Testing

289 2 0
1

Mức độ nghiêm trọng và độ ưu tiên trong kiểm thử phần mềm

162 0 3
3

Nghệ thuật báo cáo lỗi

106 0 0
1

Thủ thuật tạo dữ liệu kiểm thử

70 0 0
0

MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN MYSQL MÀ TESTER/QA NÊN BIẾT (Phần 3)

95 1 0
1

Sự khác nhau giữa Retesting vs Regression testing

110 0 1
0

Accessibility Testing

96 0 0
0

Sự khác nhau giữa Automation Testing với Manual Testing

228 1 1
2

Chat bot testing - Part 2

156 0 0
0

[Security Testing] Penetration Testing (Kiểm thử thâm nhập) và Vulnerability Assessment (Đánh giá các lỗ hổng bảo mật)

125 1 0
0

QA/Tester vẫn sẽ yêu bền lâu với SQL.

119 0 0
0

Tìm hiểu về User Acceptance Testing (UAT)

229 1 0
1

Hướng dẫn kiểm tra ứng dụng iOS: Thủ công & Tự động hóa

139 0 2
0