Android

Android

Sort by: Newest posts
Avatar

[Android] Launch Mode trong Android

23 1 0
1
Avatar

Học Android trong 1000 từ - Bước 1: Kotlin cơ bản

123 1 0
2
Avatar

Tìm hiểu về Reverse Engineering trong Android (Dịch ngược mã nguồn từ file APK)

516 1 1
  • Avatar
6
Avatar

Tìm hiểu về Clean Architecture trong Android

80 0 0
3
Avatar

Cập nhật widget để tương thích với Android 12

96 0 0
1
Avatar

FragmentContainerView là gì? Lợi ích của nó so với FrameLayout

76 0 0
1
Avatar

Cùng khám phá bộ thư viện chuẩn Kotlin 1.5

61 1 0
4
Avatar

7 cách tránh null crash trong Android Kotlin mà không sử dụng !!

85 1 0
4
Avatar

Picture-in-picture support - Android

72 1 0
4
Avatar

Sharing files với NFC

33 1 0
1
Avatar

[ Android ] All about Notification P.2: Create a Notification

56 1 0
2
Avatar

Migrating from LiveData to Kotlin’s Flow

41 0 0
2
Avatar

Hilt đã ổn định - DI dễ dàng hơn trong Android

56 1 0
1
Avatar

Kiểm thử mobile app với đa dạng hệ điều hành

46 0 0
1
Avatar

Jetpack Compose cho người mới bắt đầu - Phần 1

59 0 0
0
Avatar

Splash screen trên Android 12

63 1 0
2
Avatar

Làm quen với Coroutine trong lập trình Android

324 1 3
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
10
Avatar

Hiểu Navigation cơ bản trong Android thông qua Demo App !!!

69 0 2
  • Avatar
  • Avatar
3
Avatar

SHIFT JIS và Rank MS932

182 2 0
1
Avatar

Tản mạn về Jetpack Compose

90 1 0
4
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.