Android

Android

Sort by: Newest posts
Avatar

Tổng hợp các câu hỏi phỏng vấn Android phần 1

70 1 0
5
Avatar

Khởi tạo ViewModel sao cho hợp thời đại

708 6 6
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
15
Avatar

Saved State module for ViewModel

167 0 0
2
Avatar

Ionic - Ứng viên bị underrated trong làng Mobile framework

875 1 3
  • Avatar
  • Avatar
2
Avatar

Những ứng dụng chụp ảnh tốt nhất cho android là gì?

115 0 0
1
Avatar

Chia sẻ Vị trí với Tệp đính kèm Tùy chỉnh trên Android

129 1 0
5
Avatar

[Android] Launch Mode trong Android

263 2 0
5
Avatar

Học Android trong 1000 từ - Bước 1: Kotlin cơ bản

290 1 1
  • Avatar
5
Avatar

Tìm hiểu về Reverse Engineering trong Android (Dịch ngược mã nguồn từ file APK)

695 3 1
  • Avatar
6
Avatar

Tìm hiểu về Clean Architecture trong Android

228 0 0
3
Avatar

Cập nhật widget để tương thích với Android 12

188 0 0
1
Avatar

FragmentContainerView là gì? Lợi ích của nó so với FrameLayout

131 0 0
2
Avatar

Cùng khám phá bộ thư viện chuẩn Kotlin 1.5

107 1 0
4
Avatar

7 cách tránh null crash trong Android Kotlin mà không sử dụng !!

199 2 0
5
Avatar

Picture-in-picture support - Android

137 1 0
4
Avatar

Sharing files với NFC

47 1 0
2
Avatar

[ Android ] All about Notification P.2: Create a Notification

109 1 0
2
Avatar

Migrating from LiveData to Kotlin’s Flow

89 0 0
3
Avatar

Hilt đã ổn định - DI dễ dàng hơn trong Android

110 1 0
1
Avatar

Kiểm thử mobile app với đa dạng hệ điều hành

76 0 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.