Android

RxJava cơ bản

63 0 0
2

Start Activity hoặc Fragment một các dễ dàng với Kotlin Extensions

38 0 0
2

Tổng hợp các câu hỏi liên quan đến Navigation Component Android

51 0 0
3

Thay đổi Locale và AndroidViewModel antipattern

22 0 0
2

Memory Leak là gì? Một số cách để tránh Memory Leak

65 0 0
0

Bảo mật dữ liệu trong Android -Mã hóa dữ liệu lớn

33 0 0
1

Android Fragments: Các câu hỏi và các lỗi thường gặp :))

30 0 0
2

Navigation architecture component phần I

17 0 0
1

Tìm hiểu về ngôn ngữ Dart - Phần I

23 0 0
1

Mẹo nhỏ khi thực thi màn hình Splash sử dụng Android Navigation

14 0 0
0

Testing Room migration trên Android

11 0 0
1

Cùng học Kotlin Coroutine, phần 1: Giới thiệu Kotlin Coroutine và kỹ thuật lập trình bất đồng bộ

29 0 0
3

Tạo Trò chơi đảo chữ cho Android

26 0 0
0

SAM Conversion Một Điều Thú Vị Mới Trong Kotlin

21 0 0
4

Sử dụng OkHttp Interceptor trong Retrofit 2

19 0 0
1

Android Fragments và những lỗi thường gặp (Phần 1)

35 0 0
4

Modular trong việc xây dựng ứng dụng Android

34 0 0
0

Tạo hiệu ứng gradient tương tự như Facebook Messenger

52 0 0
1

Đôi nét về lệnh ADB mà người dùng Android nên biết

36 0 0
1

Cơ bản về Android Navigation Component

28 0 0
2