Android

Android

Sort by: Newest posts

Làm ứng dụng học toán đơn giản với React Native - Phần 6

121 0 0
1

20 Plugin hữu ích cho Android Studio

127 1 0
1

Design navigation trong ứng dụng android

104 1 0
0

[Android] Hiển thị Activity trên màn hình khóa - Show Activity over lock screen

679 3 0
6

Tạo Blockchain Application trên Android (Phần 4 - Tạo Contract Game Oẳn Tù Tì)

181 3 1
5

Tích hợp Google Play In-App Review API

114 1 0
2

Áp dụng DarkTheme vào ứng dụng Android

115 0 0
2

Tối ưu hóa hiệu năng trong Android - Giảm kích thước ứng dụng của bạn

143 2 0
1

GetX - Flutter - Multiple language support with GetX (Part 3)

276 2 3
7

Tìm hiểu về Context trong các ứng dụng Android

96 0 0
0

Top 25 Lib and Projects của nửa đầu năm 2020 — Summer Edition

453 7 1
9

Mã hoá dữ liệu trên Android với Jetpack Security

139 0 0
2

Android Development: 15 thư viện hữu ích mà bạn nên thử (Phần II)

216 0 0
2

Improve your app’s cryptography, from message authentication to user presence

39 0 0
2

Dependency injection với Hilt

95 0 0
2

Tìm hiểu về Dagger Hilt

184 0 0
2

Cơ bản về CameraX

185 1 2
2

Bạn có thực hiểu sự hiểu về quá trình vẽ View ?

313 2 2
5

[Android] Change language at runtime

191 0 0
3

Xin chào Kotlin Serialization, tạm biệt Gson !

711 4 4
13