Deep Learning

Deep Learning

Sort by: Newest posts

Hướng dẫn convert Pytorch sang TF Lite

36 0 1
4

[YOLO series] p1. Lý thuyết YOLO và YOLOv2

197 0 0
9

Augmented Reality in Android Mobile

56 0 1
7

FOTS: Fast Oriented Text Spotting with a Unified Network

88 2 3
6

Style Transfer - explain and code

169 1 0
7

Tản mạn về Self Attention

867 4 2
18

CycleGAN cho bài toán image-to-image translation

136 0 2
7

[B5'] Smooth Adversarial Training

134 0 0
4

Trích xuất thông tin bảng biểu cực đơn giản với OpenCV

865 9 19
26

Tấn công và phòng thủ bậc nhất cực mạnh cho các mô hình học máy

1.2K 0 3
13

Deep Learning với Java - Tại sao không?

211 2 1
6

Con đường AI của tôi

6.4K 26 9
91

Break Capcha bằng Deep learning

1.0K 4 5
12

[Deep Learning] Key Information Extraction from document using Graph Convolution Network - Bài toán trích rút thông tin từ hóa đơn với Graph Convolution Network

3.0K 7 27
24

SORT - Deep SORT : Một góc nhìn về Object Tracking (phần 2)

983 2 3
18

SORT - Deep SORT : Một góc nhìn về Object Tracking (phần 1)

3.1K 10 12
29

A SOTA EEG-based Emotional Recognition with viewing and auditory stimuli

227 2 2
10

Object detection: Speed and Accuracy (Faster R-CNN, R-FCN, SSD, FPN, RetinaNet and YOLOv3)

1.4K 1 2
15

Multi Task Learning - Một Số Điều Bạn Nên Biết

702 2 3
7

Programming Language Detection: Phát hiện ngôn ngữ lập trình dễ hay khó ???

635 3 5
13