Deep Learning

Deep Learning

Sort by: Newest posts

Compression model: Áp dụng các kỹ thuật nén để tăng hiệu năng sử dụng các mô hình deep learning(Phần 1)

162 0 1
9

Feature Engineering (Phần 5): Phương pháp nâng cao để xử lý dữ liệu dạng văn bản, phi cấu trúc (2/2)

32 1 0
2

Language Model là chi rứa?

37 0 0
0

[GAN series-3] Tự sinh nhân vật Anime với Deep learning - GAN

212 0 1
5

[GAN series - 4] Những khó khăn khi train GAN và những kĩ thuật cải tiến train.

137 1 1
4

[GAN series-2] Tự sinh chữ viết tay với GAN

184 1 3
3

[GAN series-1] Cơ bản về GAN trong Deep learning

687 0 1
3

[AI Interview] 12 câu hỏi phỏng vấn Deep Learning siêu hay không thể bỏ qua

854 7 1
20

Tách lời khỏi nhạc: công cụ không thể thiếu cho các producer phòng ngủ

878 7 4
16

Feature Engineering (Phần 5): Phương pháp nâng cao để xử lý dữ liệu dạng văn bản, phi cấu trúc (1/2)

99 1 0
7

CTC và bài toán sequence to sequence

57 0 0
6

Sử dụng Tensorflow API cho bài toán Object Detection

640 1 0
6

Giới thiệu về Connectionist Temporal Classification (CTC) (Phần 1)

85 0 0
1

Modern Recommendation Systems in Real Application

305 2 3
7

Chẩn đoán bệnh viêm phổi từ ảnh chụp X-Quang bằng Deep learning

398 4 0
6

Nhận diện biển báo giao thông

822 6 1
9

Cách xây dựng một mạng Nơ-ron đơn giản chỉ bằng Python

683 5 2
6

Phát hiện giả mạo khuôn mặt bằng Deep Learning

698 5 6
10

Neural Machine Translation, mô hình dịch máy và đánh giá mô hình dịch máy

181 0 3
4

[Deep Learning] Chẩn đoán bệnh võng mạc đái tháo đường với Deep Learning - Diabetic Retinopathy Kaggle Competition

405 3 5
14