Deep Learning

Deep Learning

Sort by: Newest posts

[B5'] Piracy Resistant Watermarks for Deep Neural Networks

77 2 0
7

[Real-Time Emotion Detection] Xây dựng mạng nhận diện cảm xúc khuôn mặt cho người mới bắt đầu

208 1 5
5

HopSkipJumpAttack: Cách tấn công một mô hình học máy khi chỉ biết dữ liệu đầu ra.

276 0 3
9

Nhận diện biển số xe Việt Nam

2.2K 11 4
25

Xây dựng chatbot Messenger cập nhật thời khóa biểu cho sinh viên (Phần 4) - Xử lí logic chatbot khi được hỏi các thông tin về học phần

349 1 5
3

Xây dựng chatbot Messenger cập nhật thời khóa biểu cho sinh viên (Phần 3) - Xử lí logic chatbot khi được hỏi về thông tin lịch học

464 1 3
3

Xây dựng chatbot Messenger cập nhật thời khóa biểu cho sinh viên (Phần 2) - Chatbot đơn giản và kết nối messenger

1.1K 4 0
6

[Deep Learning] - Thuật toán Faster-RCNN với bài toán phát hiện đường lưỡi bò - Faster-RCNN object detection algorithm for Nine-dash-line detection!

3.7K 5 6
36

Xây dựng chatbot Messenger cập nhật thời khóa biểu cho sinh viên (Phần 1) - Phân tích thiết kế hệ thống

1.6K 6 6
13

[Kaggle competition] Wheat detection - Nhận dạng lúa mì với FasterRCNN

531 1 1
6

Transformers - "Người máy biến hình" biến đổi thế giới NLP

634 4 6
12

[B5'] Simple Black-box Adversarial Attack

49 0 0
4

[Deep Learning] Visual Saliency Prediction with Contextual Encoder-Decoder Network!

263 0 0
7

[Paper explain] - YOLACT - Real-time Instance Segmentation

769 0 1
6

Những câu hỏi trong phỏng vấn Deep Learning - P2

549 1 0
7

Những câu hỏi trong phỏng vấn Deep Learning - P1

536 1 1
6

Deep Neural Networks

249 1 3
6

[Deep Learning] Thiết kế module OCR cho bài toán nhận diện chữ cổ Nhật Bản - Building OCR module for Kuzushiji recognition

2.1K 9 6
20

Tăng cường dữ liệu trong deep learning

268 1 0
5

Giải trí mùa corona - Ứng dụng Deep Learning tự động chơi game oản tù tì với deeplearn.js

1.2K 9 7
26