Deep Learning

Tìm niềm cảm hứng để bắt đầu học Deep Learning

73 0 0
4

[Machine Learning] Attention, Attention, Attention, ...!

279 1 3
16

Giới thiệu về các pre-trained models trong lĩnh vực Computer Vision

45 1 0
6

Thử làm ứng dụng tô màu ảnh với mạng Deep Learning

284 4 6
16

Xây dựng hệ thống gợi ý đơn giản với Keras

95 2 0
5

Dăm ba phép tính cơ bản với Computational Graphs trong TensorFlow

45 0 0
3

Deep Learning quá khó? Đừng lo, đã có Keras (part 2)

396 0 0
3

Kaggle Challenge Solution: Quick, Draw! Doodle Recognition Challenge

406 3 4
13

Xây dựng hệ thống kiểm soát nhận dạng khuôn mặt với OpenCV Dlib và Deep Learning

1.0K 8 18
15

Deploy ứng dụng Machine learning lên Web server. Phần 7: Ứng dụng CNN trong nhận diện cảm xúc

480 4 3
7

Phần 3: Deep Learning cho Chatbot - Thiết kế generative Chatbot

278 1 1
2

Phần 2: Deep Learning cho Chatbot - Tạo một retrieval-based model Chatbot

302 1 5
2

Phần 1: Deep learning cho Chatbot – Giới thiệu

496 2 1
6

Hiểu hơn về BERT: Bước nhảy lớn của Google

1.9K 5 5
13

BERT- bước đột phá mới trong công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên của Google

870 8 5
28

Tranfer Learning: part 1 Introduction

189 1 1
4

Machine Learning, Deep Learning cho người bắt đầu: Thư viện Numpy và TensorFlow

194 1 0
4

Getting Start with PyTorch

43 0 2
1

[Question] Làm thế nào để luôn cập nhật kiến thức trong lĩnh vực Machine Learning?

2.8K 15 4
21

Phân loại văn bản tự động bằng Machine Learning như thế nào? (Phần 2)

467 3 4
6