Deep Learning

Deep Learning

Sort by: Newest posts

[Model Serving] Triển khai Machine Learning model lên production với Tensorflow Serving - Deploy Machine Learning model in production with Tensorflow Serving

118 1 1
10

Khi tất cả các phân tích học máy đều đã lỗi thời: overfitting (không) tồn tại.

56 0 1
6

Con đường từ ngành thực phẩm sang Machine Learning - phần 2

174 1 4
7

[Model Optimization] Tối ưu hóa model với OpenVINO toolkit - Model Optimization with OpenVINO toolkit

137 2 1
7

Ông Toằn Vi Lốc - Bí kíp võ công để tạo mô hình siêu siêu nhỏ li ti với độ chính xác khổng lồ

762 7 5
29

Mask R-CNN cho Image Segmentation (Code with Python)

383 1 0
1

Xin Đừng Ngáo AI...

4.6K 9 11
63

Compression model: Áp dụng các kỹ thuật nén để tăng hiệu năng sử dụng các mô hình deep learning(Phần 1)

316 1 4
11

Feature Engineering (Phần 5): Phương pháp nâng cao để xử lý dữ liệu dạng văn bản, phi cấu trúc (2/2)

126 1 0
2

Language Model là chi rứa?

127 0 0
0

[GAN series-3] Tự sinh nhân vật Anime với Deep learning - GAN

375 1 2
6

[GAN series - 4] Những khó khăn khi train GAN và những kĩ thuật cải tiến train.

236 1 1
4

[GAN series-2] Tự sinh chữ viết tay với GAN

338 1 3
3

[GAN series-1] Cơ bản về GAN trong Deep learning

913 0 1
4

[AI Interview] 12 câu hỏi phỏng vấn Deep Learning siêu hay không thể bỏ qua

2.1K 10 1
25

Tách lời khỏi nhạc: công cụ không thể thiếu cho các producer phòng ngủ

1.1K 8 4
19

Feature Engineering (Phần 5): Phương pháp nâng cao để xử lý dữ liệu dạng văn bản, phi cấu trúc (1/2)

177 2 0
8

CTC và bài toán sequence to sequence

147 0 0
6

Sử dụng Tensorflow API cho bài toán Object Detection

1.1K 1 0
8

Giới thiệu về Connectionist Temporal Classification (CTC) (Phần 1)

306 0 0
1