Deep Learning

Deep Learning

Sort by: Newest posts

Con đường từ ngành thực phẩm sang Machine Learning - phần 2

138 0 4
6

[Model Optimization] Tối ưu hóa model với OpenVINO toolkit - Model Optimization with OpenVINO toolkit

76 2 1
7

Ông Toằn Vi Lốc - Bí kíp võ công để tạo mô hình siêu siêu nhỏ li ti với độ chính xác khổng lồ

605 7 3
28

Mask R-CNN cho Image Segmentation (Code with Python)

249 1 0
1

Xin Đừng Ngáo AI...

4.4K 10 9
61

Compression model: Áp dụng các kỹ thuật nén để tăng hiệu năng sử dụng các mô hình deep learning(Phần 1)

267 1 4
11

Feature Engineering (Phần 5): Phương pháp nâng cao để xử lý dữ liệu dạng văn bản, phi cấu trúc (2/2)

104 1 0
2

Language Model là chi rứa?

70 0 0
0

[GAN series-3] Tự sinh nhân vật Anime với Deep learning - GAN

324 1 1
6

[GAN series - 4] Những khó khăn khi train GAN và những kĩ thuật cải tiến train.

210 1 1
4

[GAN series-2] Tự sinh chữ viết tay với GAN

296 1 3
3

[GAN series-1] Cơ bản về GAN trong Deep learning

845 0 1
3

[AI Interview] 12 câu hỏi phỏng vấn Deep Learning siêu hay không thể bỏ qua

1.7K 10 1
25

Tách lời khỏi nhạc: công cụ không thể thiếu cho các producer phòng ngủ

1.0K 8 4
19

Feature Engineering (Phần 5): Phương pháp nâng cao để xử lý dữ liệu dạng văn bản, phi cấu trúc (1/2)

151 2 0
8

CTC và bài toán sequence to sequence

130 0 0
6

Sử dụng Tensorflow API cho bài toán Object Detection

965 1 0
8

Giới thiệu về Connectionist Temporal Classification (CTC) (Phần 1)

225 0 0
1

Modern Recommendation Systems in Real Application

397 2 3
7

Cách xây dựng một mạng Nơ-ron đơn giản chỉ bằng Python

883 5 2
6