Deep Learning

Deep Learning

Sort by: Newest posts

[B5'] Smooth Adversarial Training

82 0 0
4

Trích xuất thông tin bảng biểu cực đơn giản với OpenCV

559 6 19
20

Tấn công và phòng thủ bậc nhất cực mạnh cho các mô hình học máy

865 0 3
11

Deep Learning với Java - Tại sao không?

168 2 1
4

Con đường AI của tôi

5.0K 16 9
79

Break Capcha bằng Deep learning

930 4 5
11

[Deep Learning] Key Information Extraction from document using Graph Convolution Network - Bài toán trích rút thông tin từ hóa đơn với Graph Convolution Network

2.2K 4 23
20

SORT - Deep SORT : Một góc nhìn về Object Tracking (phần 2)

567 1 1
14

SORT - Deep SORT : Một góc nhìn về Object Tracking (phần 1)

2.3K 10 12
27

A SOTA EEG-based Emotional Recognition with viewing and auditory stimuli

208 2 2
10

Object detection: Speed and Accuracy (Faster R-CNN, R-FCN, SSD, FPN, RetinaNet and YOLOv3)

1.0K 1 2
13

Multi Task Learning - Một Số Điều Bạn Nên Biết

610 2 3
7

Programming Language Detection: Phát hiện ngôn ngữ lập trình dễ hay khó ???

590 3 5
13

[Deep Learning][Optimization] Neural Network Compression - All essential things You Need!

581 4 3
11

Xây dựng hệ thống tìm kiếm hình ảnh

774 1 0
10

[Deep Learning] Tìm hiểu về mạng tích chập (CNN)

2.4K 0 2
1

Pytorch Learning: Intro (Part 1)

249 0 0
2

[B5'] Shake-Shake Regularization and Shake-Drop Regularization for Deep Residual Network

129 0 1
4

Logistic Regression - Bài toán cơ bản trong Machine Learning

1.6K 0 3
1

[Image Segmentation] SINet: Extreme Lightweight Portrait Segmentation - SINet Paper Explaination and Coding Implementation

813 9 2
22