Deep Learning

Deep Learning

Sort by: Newest posts

Giới thiệu về Connectionist Temporal Classification (CTC)

18 0 0
1

Modern Recommendation Systems in Real Application

186 2 3
6

Chẩn đoán bệnh viêm phổi từ ảnh chụp X-Quang bằng Deep learning

312 3 0
6

Nhận diện biển báo giao thông

716 5 1
9

Cách xây dựng một mạng Nơ-ron đơn giản chỉ bằng Python

538 5 2
4

Phát hiện giả mạo khuôn mặt bằng Deep Learning

565 3 4
8

Neural Machine Translation, mô hình dịch máy và đánh giá mô hình dịch máy

101 0 3
4

[Deep Learning] Chẩn đoán bệnh võng mạc đái tháo đường với Deep Learning - Diabetic Retinopathy Kaggle Competition

291 3 4
12

Feature Engineering (Phần 4): Phương pháp xử lý truyền thống với dữ liệu dạng văn bản (Text Data)

54 0 1
2

Separable Convolutions - Toward realtime detection applications

27 0 0
2

Ông Toằn Vi Lốc - Ứng dụng Deep Learning tự động sinh ra series audio truyện ma siêu to khổng lồ

2.7K 33 56
96

Build Your Own Artificial Intelligence Assistant similar to Google Assistant

432 1 0
10

Building CNN model, Layer Patterns and Rules!

99 1 7
6

Machine Translate với Attention trong Deep Learning

830 2 1
9

Các bước cần thực hiện khi làm một sản phẩm AI trong thực tế

955 11 0
21

Artificial Intelligence vs Machine Learning vs Deep Learning

35 0 0
0

Deep Spelling: Data collection

45 2 0
1

Feature Engineering (Phần 2): Feature engineering với dữ liệu dạng số liên tục (Continuous Numeric Data)

107 1 1
5

Kỹ thuật Image Alignment sử dụng phương pháp feature-based trong bài toán nhận diện ký tự OCR

154 2 2
6

[Object Detection Part 1] Cùng nhau tìm hiểu những thuật ngữ "khó nhằn" trong AI

187 1 8
8