Deep Learning

Phân loại văn bản tự động bằng Machine Learning như thế nào? (Phần 2)

119 2 3
4

Không biết Deep Learning vẫn làm được Deep Learning với AutoML: Bài toán phát hiện ảnh "nhạy cảm".

551 12 15
22

Trò chuyện với Lê Viết Quốc(Quoc Le), chuyên gia trí tuệ nhân tạo phía sau sự thành công của Google AutoML

358 2 2
12

Natural Language Processing with Deep Learning, Lecture 2: Word2vec

217 3 0
10

Học TensorFlow với JavaScript

314 10 0
10

Natural Language Processing with Deep Learning, Lecture 1: Introduction to NLP and Deep Learning

256 5 1
16

Tìm hiểu MTCNN và áp dụng để xác định vị trí các khuôn mặt.

163 2 5
5

Toán học và lập trình

154 2 0
5

Data Visualization với thuật toán t-SNE sử dụng Tensorflow Projector

177 1 2
4

Dự đoán kết quả game PUBG với Machine Learning? Chuyện thật cứ như đùa.

212 2 1
5

Mô phỏng hệ truy vấn hình ảnh với Machine Learning - Semantic Search (Phần 1)

212 0 0
7

Tạo Language Model để tự động sinh văn bản tiếng Việt

1.2K 10 9
20

Phân tích phản hồi khách hàng hiệu quả với Machine learning

503 5 6
17

Phân loại văn bản tự động bằng Machine Learning như thế nào?

453 8 5
18

Nhận dạng chữ Kanji và Deploy mô hình Deep Learning với Tensorflow JS

1.2K 21 5
30

Machine Learning, Deep Learning cho người bắt đầu - Python (Mảng NumPy - NumPy Array)

307 2 0
2

Cheat Sheets cho AI, Neural Networks, Machine Learning, Deep Learning và Big Data

224 10 0
7

Deep Learning quá khó? Đừng lo, đã có Keras.

908 3 2
7

Machine Learning, Deep Learning cho người bắt đầu

592 4 1
6

Sử dụng Deep Learning để vẽ tranh

219 1 0
7