Deep Learning

Deep Learning

Sort by: Newest posts

[Deep Learning] Thiết kế module OCR cho bài toán nhận diện chữ cổ Nhật Bản - Building OCR module for Kuzushiji recognition

1.2K 8 6
17

Tăng cường dữ liệu trong deep learning

52 1 0
1

Giải trí mùa corona - Ứng dụng Deep Learning tự động chơi game oản tù tì với deeplearn.js

846 7 6
23

Image Retrieval với thư viện Facebook AI Similarity Search

188 0 4
14

Sử dụng Rasa Custom Actions xử lý cuộc hội thoại cho chatbot

154 1 3
14

Machine Learning, Deep Learning cho người bắt đầu: Thư viện Numpy và TensorFlow

739 2 0
5

Tâp tành làm RASA CHATBOT

438 1 1
18

Xây dựng hệ thống nhận dạng khuôn mặt real time - Phần 1: Làm quen bài toán nhận dạng khuôn mặt với Approximate Nearest Neighbors Oh Yeah(Annoy)

527 6 3
5

Deep Learning cho những máy tính thiếu RAM

1.1K 3 4
12

[Model Serving] Triển khai Machine Learning model lên production với Tensorflow Serving - Deploy Machine Learning model in production with Tensorflow Serving

868 6 10
19

Khi tất cả các phân tích học máy đều đã lỗi thời: overfitting (không) tồn tại.

193 1 4
10

Con đường từ ngành thực phẩm sang Machine Learning - phần 2

210 1 4
7

[Model Optimization] Tối ưu hóa model với OpenVINO toolkit - Model Optimization with OpenVINO toolkit

295 2 1
8

Ông Toằn Vi Lốc - Bí kíp võ công để tạo mô hình siêu siêu nhỏ li ti với độ chính xác khổng lồ

1.0K 7 6
29

Mask R-CNN cho Image Segmentation (Code with Python)

663 1 0
2

Xin Đừng Ngáo AI...

4.8K 9 11
66

Compression model: Áp dụng các kỹ thuật nén để tăng hiệu năng sử dụng các mô hình deep learning(Phần 1)

482 1 4
12

Feature Engineering (Phần 5): Phương pháp nâng cao để xử lý dữ liệu dạng văn bản, phi cấu trúc (2/2)

173 1 0
2

Language Model là chi rứa?

187 0 0
0

[GAN series-3] Tự sinh nhân vật Anime với Deep learning - GAN

416 1 2
7