Deep Learning

Deep Learning

Sort by: Newest posts
Avatar

Mình và quá trình khi code một thuật toán Deep Learning

962 1 8
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Tổng quan Trí tuệ nhân tạo. Phân biệt AI - Machine Learning - Deep Learning

326 2 0
5
Avatar

Tổng quan về Face Anti-Spoofing - Bài toán chống giả mạo khuôn mặt

887 7 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
26
Avatar

Phát hiện và xóa con dấu trong ảnh tài liệu bằng thư viện Stamp Processing

517 2 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Thư viện Table Reconstruction và bài toán tái cấu trúc bảng

833 2 8
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
21
Avatar

Sơ lược về Deformable Convolution Networks

351 1 1
 • Avatar
11
Avatar

[Paper Explained] - mixup: BEYOND EMPIRICAL RISK MINIMIZATION

260 2 1
 • Avatar
4
Avatar

TSM: 2D-CNN mang hiệu suất của 3D-CNN trong bài toán action recognition

211 2 0
9
Avatar

[Paper Explaination] V-Net: Fully Convolutional Neural Networks for Volumetric Medical Image Segmentation

170 3 0
4
Avatar

[Paper Explaination] A survey of loss functions for semantic segmentation

231 8 0
9
Avatar

[CNN Architecture series #1] MobileNets - Mô hình gọn nhẹ cho mobile applications

892 3 0
10
Avatar

Upscale ảnh với một mạng CNN đơn giản

256 2 0
6
Avatar

Segment hình ảnh máy bay từ vệ tinh sử dụng Unet

297 6 0
9
Avatar

Tìm hiểu về Word Embedding

287 1 0
6
Avatar

Video Understanding: Tổng quan

482 5 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

[Paper explained] Some Face Recognition Approaches: Facenet, ArcFace, CosFace

1.4K 3 7
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Tìm hiểu về Convolutional Neural Networks (CNN)

614 1 0
4
Avatar

Noisy training cho Adversarial Defense

195 1 0
6
Avatar

Phân loại cảm xúc người trong ảnh qua khuôn mặt và bối cảnh

283 0 0
3
Avatar

XÂY DỰNG MÔ HÌNH 1 PHA PHÁT HIỆN VÀ NHẬN DẠNG VĂN BẢN NHIỀU DÒNG

412 0 0
6
Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí