Deep Learning

Nhận dạng chữ Kanji và Deploy mô hình Deep Learning với Tensorflow JS

180 8 4
18

Machine Learning, Deep Learning cho người bắt đầu - Python (Mảng NumPy - NumPy Array)

58 2 0
2

Cheat Sheets cho AI, Neural Networks, Machine Learning, Deep Learning và Big Data

121 8 0
5

Deep Learning quá khó? Đừng lo, đã có Keras.

284 3 2
6

Machine Learning, Deep Learning cho người bắt đầu

155 2 1
4

Sử dụng Deep Learning để vẽ tranh

156 1 0
7

Recurrent Neural Network(Phần 1): Tổng quan và ứng dụng

259 0 0
4

Tò mò về Deep learning ?

66 0 0
4

Natural Language Processing techniques for control Internet of Things devices

110 0 0
7

Deploy mô hình Deep Learning lên production một cách đơn giản

465 9 0
12

[Computer Vision] Object Detection (nhận diện vật thể) chỉ với 10 dòng code sử dụng ImageAI

553 8 1
13

Machine Learning cho người mới bắt đầu (Part 3)

239 0 0
4

Chấm phiếu điền trắc nghiệm bằng OpenCV và Deep Learning

959 13 7
23

Hệ thống truy vấn hình ảnh Thời trang sử dụng Deep Learning trên nền tảng Mobile và Cloud Computing

1.2K 10 1
12

Machine Learning với Javascript.

1K 7 0
18

Machine Learning cho người mới bắt đầu (Part 2)

430 1 0
4

Machine Learning cho người mới bắt đầu (Part 1)

1.3K 0 0
4

Mời góp ý new project face verification 12 singer việt nam

334 0 2
3

Mời các bạn góp ý project multi digit recognition với CNN

86 0 1
2

Mời góp ý project Shape Recognition sử dụng CNN trong deep learning

179 0 5
6