Deep Learning

Deep Learning

Sort by: Newest posts
Avatar

P4. (Lại là) Machine Learning with Graphs

67 0 0
3
Avatar

[Paper Explain] MetaFormer: Khi Attention is NOT all you need cho bài toán phân loại ảnh

200 3 5
Avatar

Những sự thật thú vị về PT4AL: một SOTA Active Learning

94 0 0
8
Avatar

3 Cấp độ hiểu về Batch Normalization (Bài dịch - Johann Huber)

177 2 0
7
Avatar

P3. Nấu món Graphs cùng NetworkX

114 0 0
2
Avatar

Phân loại hình ảnh với Vision Transformer

88 1 0
3
Avatar

Tổng quan Super-resolution và các bài toán về Object Detection

214 1 2
  • Avatar
  • Avatar
14
Avatar

P2. Machine Learning with Graphs

261 0 0
4
Avatar

Machine Learning Cơ bản || Lesson 01: Sơ lược về Machine Learning

107 1 0
3
Avatar

Điểm tin AI tuần qua: số thứ 5: 19/12/2022 - 24/12/2022

272 0 0
3
Avatar

[paper explain] Scaling Up Your Kernels to 31x31: Sự trở lại mạnh mẽ của CNN trên đường đua ImageNet

366 1 7
Avatar

[Điểm Tin AI Tuần Qua] Số thứ nhất: 20/11/2022 - 27/11/2022

199 0 0
5
Avatar

[Điểm Tin AI Tuần Qua] Số thứ hai: 28/11/2022 - 03/12/2022

111 0 0
4
Avatar

[Paper Explained] Real-Time Single Image and Video Super-Resolution Using an Efficient Sub-Pixel Convolutional Neural Network

134 1 0
5
Avatar

[Paper Explain]:Spatial Dual-Modality Graph Reasoning - Bài toán trích xuất thông tin với mô hình Graph

206 0 0
7
Avatar

YOLOv3 - tinh chỉnh để trở nên tốt hơn

388 2 0
8
Avatar

Thiết kế mạng Quantum Neural Network với Pytorch và Qiskit

364 1 0
12
Avatar

SAM: Giải thuật tối ưu đang dần được ứng dụng rộng rãi

698 3 3
Avatar

DINO: SOTA của Object Detection có gì hay ho

482 2 0
14
Avatar

[paper explain] RCNet: Kiến trúc FPN đỉnh cao cho object detection ?

429 1 0
12
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.