Data engineer

Data engineer

Sắp xếp theo: Bài viết mới nhất
Avatar

ETL vs ELT không đơn giản chỉ là LT và TL?

23 0 0
2
Avatar

Thảo luận về performance của Pandas: Pandas 2.0 liệu có đột phá?

67 0 0
5
Avatar

Cùng thiết lập Multi Node Cluster trong Hadoop 2.x nào!

55 0 0
3
Avatar

Top các công cụ dành cho Data Analyst

440 0 0
3
Avatar

TOP CÁC CÔNG CỤ DATA ENGINEER CẦN HỌC

731 2 0
1
Avatar

Hướng dẫn cài đặt Pentaho

781 0 0
1
Avatar

Data Modeling là gì? Lợi ích mà data modeling?

1.7K 2 0
3
Avatar

11 quy tắc quan trọng trong thiết kế Cơ sở dữ liệu

468 6 0
5
Avatar

Tổng quát về công cụ tích hợp dữ liệu Oracle Data Integrator (ODI)

849 0 0
0
Avatar

Khái niệm cơ bản: Lakehouse là gì? So sánh giữa Lakehouse, Data Lake và Data Warehouse?

219 1 0
0
Avatar

11 bước để Triển khai kho dữ liệu (DWH)

737 0 1
  • Avatar
1
Avatar

Kho dữ liệu (Data Warehouse) là gì? Phân biệt kho dữ liệu và cơ sở dữ liệu

367 0 0
1
Avatar

Mô hình hoá dữ liệu: Data Warehouse Modeling

592 0 0
2
Avatar

Kiến thức cơ bản về kiến trúc DWH: Data Warehouse Architecture

1.4K 3 1
  • Avatar
4
Avatar

MetaData là gì? MetaData cần thiết trong Data Warehouse không ?

429 0 0
2
Avatar

Data Mart là gì? Tìm hiểu tổng quan về Data mart

409 0 0
1
Avatar

Hiểu đơn giản về Airflow Executor

364 0 0
2
Avatar

Data Warehouse và những kiến thức cơ bản nhất

588 0 0
1
Avatar

Kỹ sư dữ liệu và lộ trình trở thành data engineer (DE) với 4 bước

4.3K 5 2
  • Avatar
  • Avatar
5
Avatar

Data Warehouse là gì? Top 7 ứng dụng quan trọng của kho dữ liệu

550 1 0
2
Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí