Machine Learning

Machine Learning

Sort by: Newest posts

Cùng đi học Machine Learning - Phần 1 - Machine Learning là cái gì ?

1.3K 5 0
3

Vanishing & Exploding Gradients Problems in Deep Neural Networks (Part 2)

3.1K 6 1
9

Vanishing & Exploding Gradients Problems in Deep Neural Networks (Part 1)

3.7K 7 1
8

Ứng dụng Machine Learning để phân loại spam SMS

2.6K 5 3
6

Facial Recognition System: Face Recognition

2.5K 0 2
4

Neural Network Fundamental 2: Representation and Forward Propagation

418 0 0
1

Trích chọn thuộc tính trong đoạn văn bản với TF-IDF

3.7K 1 1
6

Lý thuyết xác suất cơ bản sử dụng trong Machine Learning

2.9K 4 5
10

Neural Network Fundamental 1: Intuition and Notation

521 0 0
2

Từ sự diệt vong của nhân loại (Mark Zuckerberg vs Elon Musk) tới trí thông minh nhân tạo

569 0 0
3

Facial Recognition System: Face Alignment

1.4K 0 3
0

Classification with Machine Learning

161 0 0
0

Beginning Machine Learning Series: Roadmap

701 3 0
2

Understanding Convolutional Neural Networks for Natural Language processing

1.4K 0 3
1

Let's Build Facial Recognition System - part 1

729 0 0
0

Ứng dụng thuật toán Naive Bayes trong giải quyết bài toán chuẩn đoán bệnh tiểu đường

14.0K 19 3
16

10 thuật toán học máy mà các kỹ sư cần biết

9.1K 10 1
7

Breaking a Captcha by Machine Learning

2.9K 25 8
24

Xây dựng hệ thống tự động chấm bài thi trắc nghiệm với OpenCV - Phần 1

3.6K 7 4
10

Multinomial Naive Bayes áp dụng trong classification

933 0 0
0