Phạm Hoàng Anh

@hoanganhpham

Report

Thử làm ứng dụng tô màu ảnh với mạng Deep Learning

120 1 4
10

Xây dựng hệ thống kiểm soát nhận dạng khuôn mặt với OpenCV Dlib và Deep Learning

920 7 18
14

Lý thuyết về mạng Bayes và ứng dụng vào bài toán lọc thư rác

1.1K 11 6
21

Tạo Language Model để tự động sinh văn bản tiếng Việt

2.4K 14 11
26

Xây dựng chương trình tóm tắt văn bản (tiếng Việt) đơn giản với Machine Learning

2.5K 28 62
47

Chấm phiếu điền trắc nghiệm bằng OpenCV và Deep Learning

1.6K 13 9
25

Vietnam Mobile Day 2018: Sự lấn át của các công nghệ mới như AI, Blockchain

196 0 2
3

Phân biệt Router, Switch, Hub (Mạng máy tính)

6.2K 0 2
5

Cấu trúc và thuật toán Advanced Encryption Standard (Chuẩn mã hóa nâng cao)

1.2K 3 2
5

Lập trình Sockets cơ bản trong Ruby

181 0 0
7