Machine Learning

Machine Learning

Sort by: Newest posts

Deep Learning: Faceswap model

1.0K 2 0
5

Hướng dẫn sử dụng GPU trên Google Collaboratory

9.6K 8 3
6

HADOOP - CÀI ĐẶT HADOOP TRÊN UBUNTU (PHẦN 2)

2.4K 0 0
0

HADOOP - CÀI ĐẶT HADOOP TRÊN UBUNTU (PHẦN 1)

4.9K 0 1
1

Một vài hiểu nhầm khi mới học Machine Learning

9.8K 12 3
28

Where do I find datasets for my machine learning research?

158 4 0
0

Tất cả những gì bạn cần biết về chatbot

24.4K 14 5
14

Giải thích Machine Learning với các bạn "mù" công nghệ thế nào?!!

1.0K 1 2
5

[Unity+Machine Learning] Tập 2: Training model cho sample của Unity.

752 0 0
2

Machine Learning - Thử làm Nhà Thiên Văn Dự Báo Thời Tiết

4.0K 6 6
10

Làm thế nào để xây dựng một Recommender System (RS) - Phần 3

3.5K 2 1
5

Neural Network Fundamental 5: Back Propagation Proof

215 0 0
0

Build Face ID for Web with Keras

1.2K 3 0
3

Machine Learning thật thú vị (8): Đánh lừa hệ thống mạng nơron trong Machine Learning

3.2K 1 1
4

Machine Learning thật thú vị (7): Tại sao Machine Learning vẫn chưa thể so sánh với bộ não con người? - mô hình DCGANs

3.2K 2 0
11

Machine Learning thật thú vị (6): Nhận diện giọng nói

8.7K 6 8
12

Áp dụng Machine learning, xây dựng ứng dụng chatbot của riêng bạn.

9.0K 21 13
22

[Unity+Machine Learning] Tập 1: Tạo môi trường training.

1.6K 0 0
1

Neural Network Fundamental 4: Gradient descent, back propagation

437 0 0
0

Machine Learning thật thú vị (5): Dịch ngôn ngữ, chatbot và mô tả ảnh với RNN

3.7K 4 3
5