Neural Networks

Neural Networks

Sắp xếp theo: Bài viết mới nhất
Avatar

[Liệu bạn có biết] Bài 1: Cách xác định số hidden layers tối ưu trong Neural Network

505 1 0
3
Avatar

Introduction Backpropagation ANN(Series 1)

92 3 0
3
Avatar

Mạng Neural Network

5.6K 1 0
3
Avatar

Cách xây dựng một mạng Nơ-ron đơn giản chỉ bằng Python

13.9K 11 4
  • Avatar
  • Avatar
15
Avatar

[Machine Learning] Tổng quan về mạng Neural nhân tạo

1.1K 0 2
  • Avatar
  • Avatar
4
Avatar

Tìm niềm cảm hứng để bắt đầu học Deep Learning

765 0 0
5
Avatar

Cheat Sheets cho AI, Neural Networks, Machine Learning, Deep Learning và Big Data

1.3K 17 0
13
Avatar

Tổng quan về Artificial Neural Network

17.1K 2 2
  • Avatar
7
Avatar

Machine Learning với Javascript.

3.5K 13 0
26
Avatar

Dùng thử xem Machine Learning có gì ghê gớm ?!?

3.1K 22 8
  • Avatar
  • Avatar
23
Avatar

Neural Network Fundamental 5: Back Propagation Proof

418 0 0
0
Avatar

Neural Network Fundamental 4: Gradient descent, back propagation

1.0K 0 0
0
Avatar

Machine Learning thật thú vị (2): Tạo sách văn học và game Mario

7.2K 14 1
  • Avatar
17
Avatar

Neural Network Fundamental 2: Representation and Forward Propagation

1.7K 0 0
3
Avatar

Neural Network Fundamental 1: Intuition and Notation

1.1K 0 0
2
Avatar

Understanding Convolutional Neural Networks for Natural Language processing

2.6K 0 3
  • Avatar
  • Avatar
2
Avatar

Overview of Artificial Neural Networks and its Applications

703 0 0
1
Avatar

Neural Network Part 2: Back Propagation Algorithm

1.1K 1 0
0
Avatar

An Introduction to Neural Network Part: 01

298 1 0
2
Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí