Neural Networks

Neural Networks

Sort by: Newest posts

Mạng Neural Network

1.6K 0 0
1

Cách xây dựng một mạng Nơ-ron đơn giản chỉ bằng Python

2.8K 5 2
6

[Machine Learning] Tổng quan về mạng Neural nhân tạo

541 0 2
4

Tìm niềm cảm hứng để bắt đầu học Deep Learning

436 0 0
5

Cheat Sheets cho AI, Neural Networks, Machine Learning, Deep Learning và Big Data

640 16 0
10

Tổng quan về Artificial Neural Network

6.7K 1 2
5

Machine Learning với Javascript.

2.2K 13 0
25

Dùng thử xem Machine Learning có gì ghê gớm ?!?

2.6K 21 8
23

Neural Network Fundamental 5: Back Propagation Proof

256 0 0
0

Neural Network Fundamental 4: Gradient descent, back propagation

497 0 0
0

Machine Learning thật thú vị (2): Tạo sách văn học và game Mario

5.7K 13 1
15

Neural Network Fundamental 2: Representation and Forward Propagation

548 0 0
1

Neural Network Fundamental 1: Intuition and Notation

591 0 0
2

Understanding Convolutional Neural Networks for Natural Language processing

1.5K 0 3
1

Overview of Artificial Neural Networks and its Applications

325 0 0
1

Neural Network Part 2: Back Propagation Algorithm

473 0 0
0

Neural Networks and Deep Learning - Part 2: Perceptron

2.7K 1 1
2

An Introduction to Neural Network Part: 01

178 0 0
1

Neural Networks and Deep Learning - Part 1: The basic of Neural Networks

3.4K 1 0
1

Neural Networks