Neural Networks

Neural Networks

Sort by: Newest posts
Avatar

Mạng Neural Network

4.5K 1 0
3
Avatar

Cách xây dựng một mạng Nơ-ron đơn giản chỉ bằng Python

10.5K 10 4
Avatar

[Machine Learning] Tổng quan về mạng Neural nhân tạo

980 0 2
  • Avatar
  • Avatar
4
Avatar

Tìm niềm cảm hứng để bắt đầu học Deep Learning

661 0 0
5
Avatar

Cheat Sheets cho AI, Neural Networks, Machine Learning, Deep Learning và Big Data

1.0K 17 0
11
Avatar

Tổng quan về Artificial Neural Network

13.7K 2 2
  • Avatar
7
Avatar

Machine Learning với Javascript.

3.1K 13 0
26
Avatar

Dùng thử xem Machine Learning có gì ghê gớm ?!?

2.9K 22 8
Avatar

Neural Network Fundamental 5: Back Propagation Proof

374 0 0
0
Avatar

Neural Network Fundamental 4: Gradient descent, back propagation

897 0 0
0
Avatar

Machine Learning thật thú vị (2): Tạo sách văn học và game Mario

6.9K 14 1
  • Avatar
17
Avatar

Neural Network Fundamental 2: Representation and Forward Propagation

1.4K 0 0
3
Avatar

Neural Network Fundamental 1: Intuition and Notation

967 0 0
2
Avatar

Understanding Convolutional Neural Networks for Natural Language processing

2.2K 0 3
  • Avatar
  • Avatar
1
Avatar

Overview of Artificial Neural Networks and its Applications

590 0 0
1
Avatar

Neural Network Part 2: Back Propagation Algorithm

967 1 0
0
Avatar

An Introduction to Neural Network Part: 01

265 1 0
2

Neural Networks


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.