Neural Networks

Neural Networks

Sort by: Newest posts

Mạng Neural Network

1.9K 0 0
1

Cách xây dựng một mạng Nơ-ron đơn giản chỉ bằng Python

3.4K 6 2
7

[Machine Learning] Tổng quan về mạng Neural nhân tạo

592 0 2
4

Tìm niềm cảm hứng để bắt đầu học Deep Learning

454 0 0
5

Cheat Sheets cho AI, Neural Networks, Machine Learning, Deep Learning và Big Data

677 16 0
10

Tổng quan về Artificial Neural Network

7.3K 1 2
5

Machine Learning với Javascript.

2.3K 13 0
26

Dùng thử xem Machine Learning có gì ghê gớm ?!?

2.6K 21 8
23

Neural Network Fundamental 5: Back Propagation Proof

263 0 0
0

Neural Network Fundamental 4: Gradient descent, back propagation

523 0 0
0

Machine Learning thật thú vị (2): Tạo sách văn học và game Mario

5.9K 13 1
15

Neural Network Fundamental 2: Representation and Forward Propagation

611 0 0
1

Neural Network Fundamental 1: Intuition and Notation

607 0 0
2

Understanding Convolutional Neural Networks for Natural Language processing

1.5K 0 3
1

Overview of Artificial Neural Networks and its Applications

338 0 0
1

Neural Network Part 2: Back Propagation Algorithm

485 0 0
0

An Introduction to Neural Network Part: 01

182 0 0
1

Neural Networks