Neural Networks

Neural Networks

Sort by: Newest posts
Avatar

Mạng Neural Network

2.6K 0 0
2
Avatar

Cách xây dựng một mạng Nơ-ron đơn giản chỉ bằng Python

5.4K 8 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

[Machine Learning] Tổng quan về mạng Neural nhân tạo

688 0 2
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Tìm niềm cảm hứng để bắt đầu học Deep Learning

499 0 0
5
Avatar

Cheat Sheets cho AI, Neural Networks, Machine Learning, Deep Learning và Big Data

794 16 0
10
Avatar

Tổng quan về Artificial Neural Network

9.4K 1 2
 • Avatar
6
Avatar

Machine Learning với Javascript.

2.5K 13 0
26
Avatar

Dùng thử xem Machine Learning có gì ghê gớm ?!?

2.8K 21 8
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
23
Avatar

Neural Network Fundamental 5: Back Propagation Proof

287 0 0
0
Avatar

Neural Network Fundamental 4: Gradient descent, back propagation

588 0 0
0
Avatar

Machine Learning thật thú vị (2): Tạo sách văn học và game Mario

6.4K 14 1
 • Avatar
16
Avatar

Neural Network Fundamental 2: Representation and Forward Propagation

986 0 0
1
Avatar

Neural Network Fundamental 1: Intuition and Notation

737 0 0
2
Avatar

Understanding Convolutional Neural Networks for Natural Language processing

1.7K 0 3
 • Avatar
 • Avatar
1
Avatar

Overview of Artificial Neural Networks and its Applications

397 0 0
1
Avatar

Neural Network Part 2: Back Propagation Algorithm

556 1 0
0
Avatar

An Introduction to Neural Network Part: 01

202 1 0
1

Neural Networks


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.