Neural Networks

Neural Networks

Sort by: Newest posts
Avatar

Mạng Neural Network

3.3K 0 0
2
Avatar

Cách xây dựng một mạng Nơ-ron đơn giản chỉ bằng Python

7.4K 8 4
  • Avatar
  • Avatar
10
Avatar

[Machine Learning] Tổng quan về mạng Neural nhân tạo

792 0 2
  • Avatar
  • Avatar
4
Avatar

Tìm niềm cảm hứng để bắt đầu học Deep Learning

565 0 0
5
Avatar

Cheat Sheets cho AI, Neural Networks, Machine Learning, Deep Learning và Big Data

901 16 0
11
Avatar

Tổng quan về Artificial Neural Network

11.0K 1 2
  • Avatar
7
Avatar

Machine Learning với Javascript.

2.8K 13 0
26
Avatar

Dùng thử xem Machine Learning có gì ghê gớm ?!?

2.9K 22 8
  • Avatar
  • Avatar
24
Avatar

Neural Network Fundamental 5: Back Propagation Proof

321 0 0
0
Avatar

Neural Network Fundamental 4: Gradient descent, back propagation

695 0 0
0
Avatar

Machine Learning thật thú vị (2): Tạo sách văn học và game Mario

6.6K 14 1
  • Avatar
16
Avatar

Neural Network Fundamental 2: Representation and Forward Propagation

1.1K 0 0
3
Avatar

Neural Network Fundamental 1: Intuition and Notation

827 0 0
2
Avatar

Understanding Convolutional Neural Networks for Natural Language processing

1.9K 0 3
  • Avatar
  • Avatar
1
Avatar

Overview of Artificial Neural Networks and its Applications

460 0 0
1
Avatar

Neural Network Part 2: Back Propagation Algorithm

671 1 0
0
Avatar

An Introduction to Neural Network Part: 01

226 1 0
1

Neural Networks


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.