Neural Networks

Neural Networks

Sort by: Newest posts

Mạng Neural Network

73 0 0
1

Cách xây dựng một mạng Nơ-ron đơn giản chỉ bằng Python

798 5 2
6

[Machine Learning] Tổng quan về mạng Neural nhân tạo

311 0 2
4

Tìm niềm cảm hứng để bắt đầu học Deep Learning

299 0 0
4

Cheat Sheets cho AI, Neural Networks, Machine Learning, Deep Learning và Big Data

476 14 0
7

Tổng quan về Artificial Neural Network

3.3K 0 2
6

Machine Learning với Javascript.

1.9K 11 0
23

Dùng thử xem Machine Learning có gì ghê gớm ?!?

2.2K 20 8
22

Neural Network Fundamental 5: Back Propagation Proof

169 0 0
0

Neural Network Fundamental 4: Gradient descent, back propagation

346 0 0
0

Machine Learning thật thú vị (2): Tạo sách văn học và game Mario

4.5K 11 1
12

Neural Network Fundamental 2: Representation and Forward Propagation

288 0 0
1

Neural Network Fundamental 1: Intuition and Notation

473 0 0
2

Understanding Convolutional Neural Networks for Natural Language processing

1.2K 0 3
1

Overview of Artificial Neural Networks and its Applications

202 0 0
1

Neural Network Part 2: Back Propagation Algorithm

374 0 0
0

Neural Networks and Deep Learning - Part 2: Perceptron

1.8K 1 1
3

An Introduction to Neural Network Part: 01

137 0 0
1

Neural Networks and Deep Learning - Part 1: The basic of Neural Networks

2.3K 1 0
1

Neural Networks