Neural Networks

Neural Networks

Sort by: Newest posts

[Machine Learning] Tổng quan về mạng Neural nhân tạo

284 0 2
4

Tìm niềm cảm hứng để bắt đầu học Deep Learning

242 0 0
4

Cheat Sheets cho AI, Neural Networks, Machine Learning, Deep Learning và Big Data

436 13 0
7

Tổng quan về Artificial Neural Network

2.4K 0 2
5

Machine Learning với Javascript.

1.6K 11 0
22

Dùng thử xem Machine Learning có gì ghê gớm ?!?

2.1K 20 8
22

Neural Network Fundamental 5: Back Propagation Proof

161 0 0
0

Neural Network Fundamental 4: Gradient descent, back propagation

315 0 0
0

Machine Learning thật thú vị (2): Tạo sách văn học và game Mario

4.0K 10 0
12

Neural Network Fundamental 2: Representation and Forward Propagation

252 0 0
1

Neural Network Fundamental 1: Intuition and Notation

450 0 0
2

Understanding Convolutional Neural Networks for Natural Language processing

1.0K 0 3
1

Overview of Artificial Neural Networks and its Applications

183 0 0
1

Neural Network Part 2: Back Propagation Algorithm

347 0 0
0

Neural Networks and Deep Learning - Part 2: Perceptron

1.6K 1 1
3

An Introduction to Neural Network Part: 01

121 0 0
1

Neural Networks and Deep Learning - Part 1: The basic of Neural Networks

2.0K 1 0
1

Neural Networks