Neural Networks

Neural Networks

Sort by: Newest posts

Mạng Neural Network

161 0 0
1

Cách xây dựng một mạng Nơ-ron đơn giản chỉ bằng Python

1.1K 5 2
6

[Machine Learning] Tổng quan về mạng Neural nhân tạo

338 0 2
4

Tìm niềm cảm hứng để bắt đầu học Deep Learning

346 0 0
4

Cheat Sheets cho AI, Neural Networks, Machine Learning, Deep Learning và Big Data

511 14 0
7

Tổng quan về Artificial Neural Network

4.1K 1 2
6

Machine Learning với Javascript.

1.9K 12 0
25

Dùng thử xem Machine Learning có gì ghê gớm ?!?

2.4K 21 8
23

Neural Network Fundamental 5: Back Propagation Proof

190 0 0
0

Neural Network Fundamental 4: Gradient descent, back propagation

395 0 0
0

Machine Learning thật thú vị (2): Tạo sách văn học và game Mario

4.8K 11 1
13

Neural Network Fundamental 2: Representation and Forward Propagation

337 0 0
1

Neural Network Fundamental 1: Intuition and Notation

496 0 0
2

Understanding Convolutional Neural Networks for Natural Language processing

1.3K 0 3
1

Overview of Artificial Neural Networks and its Applications

222 0 0
1

Neural Network Part 2: Back Propagation Algorithm

392 0 0
0

Neural Networks and Deep Learning - Part 2: Perceptron

2.0K 1 1
3

An Introduction to Neural Network Part: 01

144 0 0
1

Neural Networks and Deep Learning - Part 1: The basic of Neural Networks

2.7K 1 0
1

Neural Networks