Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

Sort by: Newest posts
Avatar

Tổng quan Trí tuệ nhân tạo. Phân biệt AI - Machine Learning - Deep Learning

326 2 0
5
Avatar

7 Tips to Help You Get Started With Machine Learning

79 0 0
1
Avatar

Confusion Matrix / Ma trận nhầm lẫn / Ma trận lỗi

1.3K 0 0
3
Avatar

Tại sao mạng tích chập lại hoạt động hiệu quả?

6.4K 14 12
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
48
Avatar

Xây dựng hệ thống nhận dạng khuôn mặt real time - Phần 1: Làm quen bài toán nhận dạng khuôn mặt với Approximate Nearest Neighbors Oh Yeah(Annoy)

3.9K 10 9
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Xây dựng ứng dụng IOS nhận dạng hoa quả với tập dữ liệu của bạn

544 0 0
4
Avatar

Giải thuật Jaccard

1.4K 1 0
3
Avatar

Artificial Intelligence – The Future Of Upcoming Healthcare Technologies

158 0 0
0
Avatar

Trí tuệ nhân tạo với Swift

320 0 1
 • Avatar
1
Avatar

Perceptron Learning Algorithm

3.3K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

5 bước thực hiện AI Proof of Concept (PoC)

2.6K 0 0
2
Avatar

Trí tuệ nhân tạo : Từ dự án PoC đến giai đoạn Production

570 3 7
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

[Computer Vision] Real-time object detection chỉ với 29 dòng lệnh

3.0K 5 14
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Xin Đừng Ngáo AI...

6.8K 10 11
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
76
Avatar

Web App Development: 12 Best Practices You Can't Miss

147 0 0
1
Avatar

Bài học rút ra từ sự thất bại của các dự án AI Proof of Concepts

1.7K 8 0
31
Avatar

Latest Web Application Development Trends

144 0 0
0
Avatar

AI powered learner centered feedback

22 0 0
0
Avatar

Top AI Development Company

176 1 0
0
Avatar

Artificial Intelligence vs Machine Learning vs Deep Learning

131 0 0
0

Artificial Intelligence


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.