Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

Sort by: Newest posts
Avatar

YOLOv2: Tốt hơn, nhanh hơn và mạnh mẽ hơn

358 1 0
10
Avatar

How DevOps tools Can Help You Win the Race for machine learning

133 0 0
1
Avatar

How Does Programming Language Help in AI Development?

81 0 0
2
Avatar

Conda virtual environment: thực hành, làm việc với AI nói riêng một cách hiệu quả

1.5K 1 0
7
Avatar

Tổng quan Trí tuệ nhân tạo. Phân biệt AI - Machine Learning - Deep Learning

1.0K 2 0
6
Avatar

7 Tips to Help You Get Started With Machine Learning

113 0 0
0
Avatar

Confusion Matrix / Ma trận nhầm lẫn / Ma trận lỗi <P1>

8.5K 1 0
6
Avatar

Tại sao mạng tích chập lại hoạt động hiệu quả?

7.3K 18 12
Avatar

Xây dựng hệ thống nhận dạng khuôn mặt real time - Phần 1: Làm quen bài toán nhận dạng khuôn mặt với Approximate Nearest Neighbors Oh Yeah(Annoy)

4.7K 11 9
Avatar

Xây dựng ứng dụng IOS nhận dạng hoa quả với tập dữ liệu của bạn

701 0 0
4
Avatar

Giải thuật Jaccard

2.2K 1 1
  • Avatar
3
Avatar

Artificial Intelligence – The Future Of Upcoming Healthcare Technologies

219 0 0
0
Avatar

Trí tuệ nhân tạo với Swift

409 0 1
  • Avatar
1
Avatar

Perceptron Learning Algorithm

5.1K 2 2
  • Avatar
  • Avatar
3
Avatar

5 bước thực hiện AI Proof of Concept (PoC)

4.5K 0 0
2
Avatar

Trí tuệ nhân tạo : Từ dự án PoC đến giai đoạn Production

661 3 7
Avatar

[Computer Vision] Real-time object detection chỉ với 29 dòng lệnh

3.6K 5 14
Avatar

Xin Đừng Ngáo AI...

7.2K 11 11
Avatar

Web App Development: 12 Best Practices You Can't Miss

160 0 0
1
Avatar

Bài học rút ra từ sự thất bại của các dự án AI Proof of Concepts

2.0K 9 0
32

Artificial Intelligence


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.