Artificial Intelligence

What Are Chatbots? Benefits of Chatbot in Business Solutions.

13 0 0
0

BERT- bước đột phá mới trong công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên của Google

725 8 4
28

Hệ thống nhận diện gương mặt hoạt động như thế nào?

1.1K 8 10
22

Lý thuyết về mạng Bayes và ứng dụng vào bài toán lọc thư rác

552 9 5
18

Iris Data Analysis và Machine Learning (Python)

77 0 0
0

Exploring the Future of Mobile App Development

104 0 0
0

Làm quen với xử lý ngôn ngữ tự nhiên

111 2 2
5

Cheat Sheets cho AI, Neural Networks, Machine Learning, Deep Learning và Big Data

269 10 0
7

Microsoft công bố về Project Kinect for Azure cùng với nhiều công nghệ khác hỗ trợ phát triển giải pháp AI hướng dến Edge và Cloud.

41 0 0
0

IoT and AI: Thinking Linking Things - Age of VUI

333 2 0
1

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong bán lẻ như thế nào?

651 3 0
4

Phương thức xây dựng nền tảng AI để giúp doanh nghiệp tạo ra những ưu thế cạnh tranh mới trong kỷ nguyên 4.0

183 0 0
2

Tại sao AI và IoT cần làm việc như một chiếc xe đạp đôi?

215 1 1
0

[Computer Vision] Object Detection (nhận diện vật thể) chỉ với 10 dòng code sử dụng ImageAI

2K 8 1
13

Machine Learning cho người mới bắt đầu (Part 3)

651 0 0
5

Making chatbot with BotPlatform, Integrated in Mobile

200 1 0
4

Conversation & Chatbot System

226 2 0
3

Hệ thống truy vấn hình ảnh Thời trang sử dụng Deep Learning trên nền tảng Mobile và Cloud Computing

1.3K 10 2
12

Artificial Intelligence driven Mobile Apps

217 0 0
4

Machine Learning cho người mới bắt đầu (Part 2)

1K 1 0
5

Artificial Intelligence