Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

Sort by: Newest posts

Tại sao mạng tích chập lại hoạt động hiệu quả?

3.3K 12 12
42

Xây dựng hệ thống nhận dạng khuôn mặt real time - Phần 1: Làm quen bài toán nhận dạng khuôn mặt với Approximate Nearest Neighbors Oh Yeah(Annoy)

959 8 8
7

Xây dựng ứng dụng IOS nhận dạng hoa quả với tập dữ liệu của bạn

243 0 0
4

Giải thuật Jaccard

440 0 0
2

Artificial Intelligence – The Future Of Upcoming Healthcare Technologies

52 0 0
0

Trí tuệ nhân tạo với Swift

121 0 1
1

Perceptron Learning Algorithm

599 1 0
2

5 bước thực hiện AI Proof of Concept (PoC)

417 0 0
1

Trí tuệ nhân tạo : Từ dự án PoC đến giai đoạn Production

346 3 7
6

[Computer Vision] Real-time object detection chỉ với 29 dòng lệnh

1.7K 6 14
7

Xin Đừng Ngáo AI...

5.7K 9 11
69

Web App Development: 12 Best Practices You Can't Miss

116 0 0
1

Bài học rút ra từ sự thất bại của các dự án AI Proof of Concepts

1.2K 7 0
24

Latest Web Application Development Trends

127 0 0
0

AI powered learner centered feedback

8 0 0
0

Top AI Development Company

111 0 0
0

Artificial Intelligence vs Machine Learning vs Deep Learning

66 0 0
0

How AI is set to disrupt the workflow management space?

25 1 1
1

Có thể áp Artificial Intelligence vàoTrading không?

335 3 1
3

Ứng dụng Deep Learning vào bài toán giấu tin trong ảnh (Image steganography)

782 1 9
7

Artificial Intelligence