Artificial Intelligence

Sort by: Newest posts

Deep Learning cơ bản, giới thiệu về Keras

53 1 0
3

Top AI Development Company

75 0 0
0

Artificial Intelligence vs Machine Learning vs Deep Learning

19 0 0
0

How AI is set to disrupt the workflow management space?

17 1 1
1

Có thể áp Artificial Intelligence vàoTrading không?

68 0 0
1

Ứng dụng Deep Learning vào bài toán giấu tin trong ảnh (Image steganography)

256 1 4
6

Holographic Computing Possibilities with Windows Mixed Reality App Development

13 0 0
0

Ứng dụng Deep Learning cho bài toán nhận diện chữ viết (OCR)

925 1 0
7

Giới thiệu về các pre-trained models trong lĩnh vực Computer Vision

1.3K 4 3
6

Xây dựng hệ thống gợi ý đơn giản với Keras

233 3 2
5

How to make a Chatbot with Artificial Intelligence (AI)?

205 0 0
0

What Are Chatbots? Benefits of Chatbot in Business Solutions.

26 0 0
0

BERT- bước đột phá mới trong công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên của Google

1.2K 8 5
31

Hệ thống nhận diện gương mặt hoạt động như thế nào?

5.7K 8 12
24

Lý thuyết về mạng Bayes và ứng dụng vào bài toán lọc thư rác

2.3K 14 10
24

Iris Data Analysis và Machine Learning (Python)

310 0 0
1

Exploring the Future of Mobile App Development

126 0 0
0

Làm quen với xử lý ngôn ngữ tự nhiên

480 2 2
5

Cheat Sheets cho AI, Neural Networks, Machine Learning, Deep Learning và Big Data

427 13 0
7

Microsoft công bố về Project Kinect for Azure cùng với nhiều công nghệ khác hỗ trợ phát triển giải pháp AI hướng dến Edge và Cloud.

62 0 0
0

Artificial Intelligence