Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

Sort by: Newest posts

Tại sao mạng tích chập lại hoạt động hiệu quả?

3.8K 12 12
44

Xây dựng hệ thống nhận dạng khuôn mặt real time - Phần 1: Làm quen bài toán nhận dạng khuôn mặt với Approximate Nearest Neighbors Oh Yeah(Annoy)

1.4K 10 8
8

Xây dựng ứng dụng IOS nhận dạng hoa quả với tập dữ liệu của bạn

271 0 0
4

Giải thuật Jaccard

548 0 0
2

Artificial Intelligence – The Future Of Upcoming Healthcare Technologies

67 0 0
0

Trí tuệ nhân tạo với Swift

135 0 1
1

Perceptron Learning Algorithm

817 1 0
2

5 bước thực hiện AI Proof of Concept (PoC)

722 0 0
1

Trí tuệ nhân tạo : Từ dự án PoC đến giai đoạn Production

379 3 7
6

[Computer Vision] Real-time object detection chỉ với 29 dòng lệnh

1.9K 6 14
8

Xin Đừng Ngáo AI...

5.9K 9 11
69

Web App Development: 12 Best Practices You Can't Miss

122 0 0
1

Bài học rút ra từ sự thất bại của các dự án AI Proof of Concepts

1.3K 8 0
26

Latest Web Application Development Trends

130 0 0
0

AI powered learner centered feedback

9 0 0
0

Top AI Development Company

124 0 0
0

Artificial Intelligence vs Machine Learning vs Deep Learning

74 0 0
0

How AI is set to disrupt the workflow management space?

27 1 1
1

Có thể áp Artificial Intelligence vàoTrading không?

426 3 1
2

Ứng dụng Deep Learning vào bài toán giấu tin trong ảnh (Image steganography)

855 1 9
7

Artificial Intelligence