Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

Sort by: Newest posts
Avatar

7 Tips to Help You Get Started With Machine Learning

51 0 0
1
Avatar

Confusion Matrix / Ma trận nhầm lẫn / Ma trận lỗi

199 0 0
3
Avatar

Tại sao mạng tích chập lại hoạt động hiệu quả?

5.9K 14 12
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
47
Avatar

Xây dựng hệ thống nhận dạng khuôn mặt real time - Phần 1: Làm quen bài toán nhận dạng khuôn mặt với Approximate Nearest Neighbors Oh Yeah(Annoy)

3.6K 10 9
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Xây dựng ứng dụng IOS nhận dạng hoa quả với tập dữ liệu của bạn

504 0 0
4
Avatar

Giải thuật Jaccard

1.1K 1 0
3
Avatar

Artificial Intelligence – The Future Of Upcoming Healthcare Technologies

146 0 0
0
Avatar

Trí tuệ nhân tạo với Swift

273 0 1
 • Avatar
1
Avatar

Perceptron Learning Algorithm

2.6K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

5 bước thực hiện AI Proof of Concept (PoC)

2.1K 0 0
2
Avatar

Trí tuệ nhân tạo : Từ dự án PoC đến giai đoạn Production

539 3 7
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

[Computer Vision] Real-time object detection chỉ với 29 dòng lệnh

2.8K 6 14
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Xin Đừng Ngáo AI...

6.6K 9 11
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
75
Avatar

Web App Development: 12 Best Practices You Can't Miss

141 0 0
1
Avatar

Bài học rút ra từ sự thất bại của các dự án AI Proof of Concepts

1.6K 8 0
30
Avatar

Latest Web Application Development Trends

142 0 0
0
Avatar

AI powered learner centered feedback

20 0 0
0
Avatar

Top AI Development Company

173 1 0
0
Avatar

Artificial Intelligence vs Machine Learning vs Deep Learning

119 0 0
0
Avatar

How AI is set to disrupt the workflow management space?

45 1 1
 • Avatar
1

Artificial Intelligence


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.