Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

Sort by: Newest posts

Tại sao mạng tích chập lại hoạt động hiệu quả?

2.4K 10 8
35

Xây dựng hệ thống nhận dạng khuôn mặt real time - Phần 1: Làm quen bài toán nhận dạng khuôn mặt với Approximate Nearest Neighbors Oh Yeah(Annoy)

543 6 3
5

Xây dựng ứng dụng IOS nhận dạng hoa quả với tập dữ liệu của bạn

205 0 0
4

Giải thuật Jaccard

351 0 0
2

Artificial Intelligence – The Future Of Upcoming Healthcare Technologies

40 0 0
0

Trí tuệ nhân tạo với Swift

92 0 1
1

Perceptron Learning Algorithm

222 1 0
2

5 bước thực hiện AI Proof of Concept (PoC)

153 0 0
1

Trí tuệ nhân tạo : Từ dự án PoC đến giai đoạn Production

308 3 7
5

[Computer Vision] Real-time object detection chỉ với 29 dòng lệnh

1.4K 6 14
7

Xin Đừng Ngáo AI...

4.8K 9 11
66

Web App Development: 12 Best Practices You Can't Miss

115 0 0
1

Bài học rút ra từ sự thất bại của các dự án AI Proof of Concepts

1.0K 7 0
23

Latest Web Application Development Trends

126 0 0
0

AI powered learner centered feedback

7 0 0
0

Top AI Development Company

106 0 0
0

Artificial Intelligence vs Machine Learning vs Deep Learning

58 0 0
0

How AI is set to disrupt the workflow management space?

21 1 1
1

Có thể áp Artificial Intelligence vàoTrading không?

238 1 1
3

Ứng dụng Deep Learning vào bài toán giấu tin trong ảnh (Image steganography)

560 1 5
6

Artificial Intelligence