Artificial Intelligence

Which companies will use more on transcription?

2 0 0
0

Holographic Computing Possibilities with Windows Mixed Reality App Development

7 0 0
0

Ứng dụng Deep Learning cho bài toán nhận diện chữ viết (OCR)

262 0 0
5

Giới thiệu về các pre-trained models trong lĩnh vực Computer Vision

347 2 3
7

Xây dựng hệ thống gợi ý đơn giản với Keras

162 2 0
5

How to make a Chatbot with Artificial Intelligence (AI)?

184 0 0
0

What Are Chatbots? Benefits of Chatbot in Business Solutions.

21 0 0
0

BERT- bước đột phá mới trong công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên của Google

1.0K 8 5
28

Hệ thống nhận diện gương mặt hoạt động như thế nào?

3.3K 7 12
23

Lý thuyết về mạng Bayes và ứng dụng vào bài toán lọc thư rác

1.7K 13 10
23

Iris Data Analysis và Machine Learning (Python)

183 0 0
0

Exploring the Future of Mobile App Development

121 0 0
0

Làm quen với xử lý ngôn ngữ tự nhiên

327 2 2
5

Cheat Sheets cho AI, Neural Networks, Machine Learning, Deep Learning và Big Data

374 10 0
7

Microsoft công bố về Project Kinect for Azure cùng với nhiều công nghệ khác hỗ trợ phát triển giải pháp AI hướng dến Edge và Cloud.

55 0 0
0

IoT and AI: Thinking Linking Things - Age of VUI

353 2 0
1

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong bán lẻ như thế nào?

692 3 0
4

Phương thức xây dựng nền tảng AI để giúp doanh nghiệp tạo ra những ưu thế cạnh tranh mới trong kỷ nguyên 4.0

218 0 0
2

Tại sao AI và IoT cần làm việc như một chiếc xe đạp đôi?

340 1 1
0

[Computer Vision] Object Detection (nhận diện vật thể) chỉ với 10 dòng code sử dụng ImageAI

4.0K 9 1
13

Artificial Intelligence