Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

Sort by: Newest posts

Tại sao mạng tích chập lại hoạt động hiệu quả?

4.8K 12 12
45

Xây dựng hệ thống nhận dạng khuôn mặt real time - Phần 1: Làm quen bài toán nhận dạng khuôn mặt với Approximate Nearest Neighbors Oh Yeah(Annoy)

2.4K 10 9
10

Xây dựng ứng dụng IOS nhận dạng hoa quả với tập dữ liệu của bạn

354 0 0
4

Giải thuật Jaccard

771 0 0
2

Artificial Intelligence – The Future Of Upcoming Healthcare Technologies

108 0 0
0

Trí tuệ nhân tạo với Swift

199 0 1
1

Perceptron Learning Algorithm

1.5K 1 2
3

5 bước thực hiện AI Proof of Concept (PoC)

1.2K 0 0
1

Trí tuệ nhân tạo : Từ dự án PoC đến giai đoạn Production

442 3 7
6

[Computer Vision] Real-time object detection chỉ với 29 dòng lệnh

2.3K 6 14
9

Xin Đừng Ngáo AI...

6.3K 9 11
73

Web App Development: 12 Best Practices You Can't Miss

132 0 0
1

Bài học rút ra từ sự thất bại của các dự án AI Proof of Concepts

1.4K 8 0
30

Latest Web Application Development Trends

137 0 0
0

AI powered learner centered feedback

14 0 0
0

Top AI Development Company

158 1 0
0

Artificial Intelligence vs Machine Learning vs Deep Learning

90 0 0
0

How AI is set to disrupt the workflow management space?

41 1 1
1

Có thể áp Artificial Intelligence vàoTrading không?

584 3 1
2

Holographic Computing Possibilities with Windows Mixed Reality App Development

33 0 0
0

Artificial Intelligence