Interview

PHP Interview Questions

191 2 0
0

Một số câu hỏi phỏng vấn Android bạn nên lưu ý (phần 2)

542 4 3
11

Tại sao nhà sáng lập Rails tự động loại 80% ứng viên kỹ sư phần mềm

101 0 0
3

Một số câu hỏi phỏng vấn Android bạn nên lưu ý (phần 1)

2.9K 24 8
35

Những câu hỏi phỏng vấn về GIT cần nhớ ngay

837 16 3
11

Một vài câu hỏi phỏng vấn sql (phần 2)

357 7 0
5

Chuyện phỏng vấn hay là về bài toán format số tiền. [Update ngày, 9/8]

2.6K 9 23
17

Một vài câu sql thường gặp trong phỏng vấn sql (phần 1)

818 7 2
8

Tôi đã tăng gấp đôi lương của mình và có một công việc tuyệt vời sau 5 tháng như thế nào

2.6K 17 7
18

[Series] Giải quyết các câu hỏi lập trình trong phỏng vấn [Facebook - phần 1]

559 5 5
6

Một số câu hỏi Phỏng vấn Ruby on Rails Developer

844 8 4
6

10 khái niệm Javascript bạn cần biết để phỏng vấn

515 6 0
0

Developer nên trả lời thế nào cho câu hỏi "Hãy giới thiệu về bản thân" trong khi phỏng vấn?

407 1 0
1

Tại sao 80% các ứng viên kỹ sư phần mềm bị người sáng lập Rails từ chối?

677 2 0
3

[Chia sẻ] Tổng hợp những câu hỏi kinh điển khi phỏng vấn kỹ thuật vị trí Ruby Dev - Phần 2: Ruby, Rails

1.5K 9 4
4

[Chia sẻ] Tổng hợp những câu hỏi kinh điển khi phỏng vấn kỹ thuật vị trí Ruby Dev - Phần 1: SQL, OOP

4.8K 18 6
15

Phỏng vấn Ruby on Rails Developer

3.3K 41 1
25