Interview

Interview

Sort by: Newest posts

5 câu hỏi phỏng vấn Frontend giúp bạn tự tin hơn khi sử dụng bất đồng bộ trong Javascript

107 4 0
4

Một số câu hỏi phỏng vấn liên quan đến SQL mà bạn nên biết^^

276 2 1
0

Câu hỏi phỏng vấn intern iOS Developer và đáp án

181 3 0
0

[Angular interview] Browser và xử lí song song với JS

659 3 0
7

Những câu hỏi phỏng vấn Javascript rất đỗi thông dụng

1.3K 4 0
7

Giải đáp thắc mắc về Variable và bộ nhớ trong Python

1.1K 5 5
9

Sự khác nhau giữa Linear Classification và Linear Regression? Tất cả những gì bạn cần biết về 2 mô hình cơ bản nhất ML.

1.5K 7 3
21

5 lời khuyên cho các cuộc phỏng vấn technical

213 0 0
3

Các câu hỏi phỏng vấn Ruby on Rails Developer - Phần 5

194 1 0
3

Android Developer nên biết các Cấu trúc dữ liệu này cho buổi Interview tiếp theo

243 4 2
2

Hành trang cho những bạn đi phỏng vấn PHP ( Cơ bản )

2.7K 10 3
12

JBoss Fuse Interview Questions

91 2 1
3

150 câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn kiểm thử phần mềm hàng đầu (Phần 4)

269 1 0
1

150 câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn kiểm thử phần mềm hàng đầu (Phần 3)

309 1 0
0

150 câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn kiểm thử phần mềm hàng đầu (Phần 2)

267 1 0
0

[AI Interview] 12 câu hỏi phỏng vấn Deep Learning siêu hay không thể bỏ qua

8.2K 12 4
45

Kinh Nghiệm Phỏng Vấn Developer

647 1 0
0

Những câu hỏi mình thường hỏi ứng viên khi phỏng vấn AI - Phần 1 - Lý thuyết toán cơ bản

4.9K 16 8
21

Tôi đã phỏng vấn ở Sillicon valley như thế nào - part 1

1.0K 5 7
23

[Laravel]Hỏi đáp về Laravel Phần 2

2.8K 7 10
19