Interview

Tôi đã phỏng vấn ở Sillicon valley như thế nào - part 1

774 2 7
20

[Laravel]Hỏi đáp về Laravel Phần 2

285 4 7
16

Angular 7 Interview Questions

147 1 0
2

[Laravel]Hỏi đáp về Laravel Phần 1

785 7 6
20

Những câu hỏi kĩ thuật đau đầu khi phỏng vấn

174 1 0
0

PHP Interview Questions

228 2 0
0

Một số câu hỏi phỏng vấn Android bạn nên lưu ý (phần 2)

982 7 3
12

Tại sao nhà sáng lập Rails tự động loại 80% ứng viên kỹ sư phần mềm

121 0 0
3

Một số câu hỏi phỏng vấn Android bạn nên lưu ý (phần 1)

4.0K 27 8
36

Những câu hỏi phỏng vấn về GIT cần nhớ ngay

1.0K 17 3
13

Một vài câu hỏi phỏng vấn sql (phần 2)

632 7 0
5

Chuyện phỏng vấn hay là về bài toán format số tiền. [Update ngày, 9/8]

2.7K 9 23
17

Một vài câu sql thường gặp trong phỏng vấn sql (phần 1)

1.0K 7 2
8

Tôi đã tăng gấp đôi lương của mình và có một công việc tuyệt vời sau 5 tháng như thế nào

2.8K 19 7
20

[Series] Giải quyết các câu hỏi lập trình trong phỏng vấn [Facebook - phần 1]

723 5 7
6

Một số câu hỏi Phỏng vấn Ruby on Rails Developer

982 8 4
6

Developer nên trả lời thế nào cho câu hỏi "Hãy giới thiệu về bản thân" trong khi phỏng vấn?

443 1 0
1

Tại sao 80% các ứng viên kỹ sư phần mềm bị người sáng lập Rails từ chối?

689 2 0
3

[Chia sẻ] Tổng hợp những câu hỏi kinh điển khi phỏng vấn kỹ thuật vị trí Ruby Dev - Phần 2: Ruby, Rails

1.7K 9 4
5

[Chia sẻ] Tổng hợp những câu hỏi kinh điển khi phỏng vấn kỹ thuật vị trí Ruby Dev - Phần 1: SQL, OOP

5.5K 18 6
15