Interview

Interview

Sort by: Newest posts
Avatar

1OO Câu hỏi hay phỏng vấn cho các Ruby Developer | Trần Hữu Thắng

168 3 1
 • Avatar
6
Avatar

Làm gì khi website truy cập chậm? Câu trả lời tưởng dễ, nhưng thật ra không hề dễ.

1.6K 17 1
 • Avatar
20
Avatar

React.js - Những Câu Hỏi Phỏng Vấn Thường Gặp - Phần 1

1.0K 9 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
20
Avatar

Những câu hỏi nhạy cảm khi phỏng vấn QC/QA - DDTCMT

151 1 5
 • Avatar
0
Avatar

Interview từ A đến Y| Phần 2| Làm thế nào để trả lời câu hỏi: Hãy kể về lỗi lầm của bạn trong quá khứ

76 0 0
0
Avatar

Interview Question : Mobile application testing

177 1 0
0
Avatar

Machine Learning & Deep Learning Interview Questions (P1)

485 6 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Chuyện đó không dễ lắm

1.0K 2 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
25
Avatar

NHỮNG CÂU TRẢ LỜI PHỎNG VẤN QC // MANUAL TESTER // FRESHER - DDTCMT

811 1 6
 • Avatar
0
Avatar

Đề thi interview DevOps ở Châu Âu

3.3K 8 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

5 câu hỏi phỏng vấn Frontend giúp bạn tự tin hơn khi sử dụng bất đồng bộ trong Javascript

643 5 0
5
Avatar

Một số câu hỏi phỏng vấn liên quan đến SQL mà bạn nên biết^^

1.4K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
0
Avatar

Câu hỏi phỏng vấn intern iOS Developer và đáp án

396 4 0
1
Avatar

[Angular interview] Browser và xử lí song song với JS

789 3 0
8
Avatar

Những câu hỏi phỏng vấn Javascript rất đỗi thông dụng

1.8K 4 0
11
Avatar

Giải đáp thắc mắc về Variable và bộ nhớ trong Python

1.3K 5 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Sự khác nhau giữa Linear Classification và Linear Regression? Tất cả những gì bạn cần biết về 2 mô hình cơ bản nhất ML.

2.5K 7 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
22
Avatar

5 lời khuyên cho các cuộc phỏng vấn technical

287 0 0
4
Avatar

Các câu hỏi phỏng vấn Ruby on Rails Developer - Phần 5

365 1 0
3
Avatar

Android Developer nên biết các Cấu trúc dữ liệu này cho buổi Interview tiếp theo

404 5 2
 • Avatar
 • Avatar
3
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.