Interview

Interview

Sort by: Newest posts

Sự khác nhau giữa Linear Classification và Linear Regression? Tất cả những gì bạn cần biết về 2 mô hình cơ bản nhất ML.

183 4 2
17

5 lời khuyên cho các cuộc phỏng vấn technical

126 0 0
3

Các câu hỏi phỏng vấn Ruby on Rails Developer - Phần 5

31 1 0
4

Android Developer nên biết các Cấu trúc dữ liệu này cho buổi Interview tiếp theo

143 4 1
2

Hành trang cho những bạn đi phỏng vấn PHP ( Cơ bản )

1.0K 10 3
8

JBoss Fuse Interview Questions

30 2 1
3

150 câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn kiểm thử phần mềm hàng đầu (Phần 4)

75 1 0
1

150 câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn kiểm thử phần mềm hàng đầu (Phần 3)

153 1 0
0

150 câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn kiểm thử phần mềm hàng đầu (Phần 2)

117 1 0
0

[AI Interview] 12 câu hỏi phỏng vấn Deep Learning siêu hay không thể bỏ qua

3.0K 10 2
30

Kinh Nghiệm Phỏng Vấn Developer

278 0 0
0

Những câu hỏi mình thường hỏi ứng viên khi phỏng vấn AI - Phần 1 - Lý thuyết toán cơ bản

2.8K 16 8
20

Tôi đã phỏng vấn ở Sillicon valley như thế nào - part 1

973 3 7
22

[Laravel]Hỏi đáp về Laravel Phần 2

1.4K 7 10
17

Angular 7 Interview Questions

252 1 0
4

[Laravel]Hỏi đáp về Laravel Phần 1

3.5K 13 6
28

PHP Interview Questions

275 2 0
2

Một số câu hỏi phỏng vấn Android bạn nên lưu ý (phần 2)

3.2K 8 3
15

Tại sao nhà sáng lập Rails tự động loại 80% ứng viên kỹ sư phần mềm

198 0 0
3

Một số câu hỏi phỏng vấn Android bạn nên lưu ý (phần 1)

8.8K 28 8
43