Interview

Interview

Sort by: Newest posts

150 câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn kiểm thử phần mềm hàng đầu (Phần 3)

124 1 0
0

150 câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn kiểm thử phần mềm hàng đầu (Phần 2)

67 1 0
0

[AI Interview] 12 câu hỏi phỏng vấn Deep Learning siêu hay không thể bỏ qua

1.6K 9 1
24

Kinh Nghiệm Phỏng Vấn Developer

189 0 0
0

Những câu hỏi mình thường hỏi ứng viên khi phỏng vấn AI - Phần 1 - Lý thuyết toán cơ bản

2.2K 14 8
18

Tôi đã phỏng vấn ở Sillicon valley như thế nào - part 1

912 2 7
21

[Laravel]Hỏi đáp về Laravel Phần 2

1.0K 6 9
17

Angular 7 Interview Questions

230 1 0
3

[Laravel]Hỏi đáp về Laravel Phần 1

2.5K 11 6
25

Những câu hỏi kĩ thuật đau đầu khi phỏng vấn

335 2 0
1

PHP Interview Questions

257 2 0
1

Một số câu hỏi phỏng vấn Android bạn nên lưu ý (phần 2)

2.5K 7 3
15

Tại sao nhà sáng lập Rails tự động loại 80% ứng viên kỹ sư phần mềm

172 0 0
3

Một số câu hỏi phỏng vấn Android bạn nên lưu ý (phần 1)

7.4K 28 8
41

Những câu hỏi phỏng vấn về GIT cần nhớ ngay

1.4K 17 3
14

Một vài câu hỏi phỏng vấn sql (phần 2)

2.9K 7 0
5

Chuyện phỏng vấn hay là về bài toán format số tiền. [Update ngày, 9/8]

2.8K 9 23
17

Một vài câu sql thường gặp trong phỏng vấn sql (phần 1)

1.8K 9 2
10

Tôi đã tăng gấp đôi lương của mình và có một công việc tuyệt vời sau 5 tháng như thế nào

3.5K 22 7
24

[Series] Giải quyết các câu hỏi lập trình trong phỏng vấn [Facebook - phần 1]

1.1K 5 7
6