Interview

Sort by: Newest posts

Kinh Nghiệm Phỏng Vấn Developer

136 0 0
0

Những câu hỏi mình thường hỏi ứng viên khi phỏng vấn AI - Phần 1 - Lý thuyết toán cơ bản

1.2K 9 7
15

Tôi đã phỏng vấn ở Sillicon valley như thế nào - part 1

860 2 7
21

[Laravel]Hỏi đáp về Laravel Phần 2

470 4 9
17

Angular 7 Interview Questions

182 1 0
2

[Laravel]Hỏi đáp về Laravel Phần 1

1.3K 7 6
22

Những câu hỏi kĩ thuật đau đầu khi phỏng vấn

201 2 0
0

PHP Interview Questions

239 2 0
0

Một số câu hỏi phỏng vấn Android bạn nên lưu ý (phần 2)

1.4K 7 3
12

Tại sao nhà sáng lập Rails tự động loại 80% ứng viên kỹ sư phần mềm

131 0 0
3

Một số câu hỏi phỏng vấn Android bạn nên lưu ý (phần 1)

5.1K 27 8
37

Những câu hỏi phỏng vấn về GIT cần nhớ ngay

1.1K 17 3
13

Một vài câu hỏi phỏng vấn sql (phần 2)

1.2K 7 0
5

Chuyện phỏng vấn hay là về bài toán format số tiền. [Update ngày, 9/8]

2.7K 9 23
17

Một vài câu sql thường gặp trong phỏng vấn sql (phần 1)

1.2K 8 2
9

Tôi đã tăng gấp đôi lương của mình và có một công việc tuyệt vời sau 5 tháng như thế nào

3.0K 19 7
22

[Series] Giải quyết các câu hỏi lập trình trong phỏng vấn [Facebook - phần 1]

858 5 7
6

Một số câu hỏi Phỏng vấn Ruby on Rails Developer

1.0K 8 4
7

Developer nên trả lời thế nào cho câu hỏi "Hãy giới thiệu về bản thân" trong khi phỏng vấn?

457 1 0
1

Tại sao 80% các ứng viên kỹ sư phần mềm bị người sáng lập Rails từ chối?

695 2 0
3