Interview

Interview

Sort by: Newest posts
Avatar

React.js - Những Câu Hỏi Phỏng Vấn Thường Gặp - Phần 1

857 9 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
20
Avatar

Những câu hỏi nhạy cảm khi phỏng vấn QC/QA - DDTCMT

138 1 5
 • Avatar
0
Avatar

Interview từ A đến Y| Phần 2| Làm thế nào để trả lời câu hỏi: Hãy kể về lỗi lầm của bạn trong quá khứ

66 0 0
0
Avatar

Interview Question : Mobile application testing

152 1 0
0
Avatar

Machine Learning & Deep Learning Interview Questions (P1)

452 5 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Chuyện đó không dễ lắm

972 2 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
22
Avatar

NHỮNG CÂU TRẢ LỜI PHỎNG VẤN QC // MANUAL TESTER // FRESHER - DDTCMT

508 1 6
 • Avatar
0
Avatar

Đề thi interview DevOps ở Châu Âu

3.3K 8 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

5 câu hỏi phỏng vấn Frontend giúp bạn tự tin hơn khi sử dụng bất đồng bộ trong Javascript

625 5 0
5
Avatar

Một số câu hỏi phỏng vấn liên quan đến SQL mà bạn nên biết^^

957 2 2
 • Avatar
 • Avatar
0
Avatar

Câu hỏi phỏng vấn intern iOS Developer và đáp án

343 4 0
1
Avatar

[Angular interview] Browser và xử lí song song với JS

760 3 0
8
Avatar

Những câu hỏi phỏng vấn Javascript rất đỗi thông dụng

1.8K 4 0
10
Avatar

Giải đáp thắc mắc về Variable và bộ nhớ trong Python

1.2K 5 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Sự khác nhau giữa Linear Classification và Linear Regression? Tất cả những gì bạn cần biết về 2 mô hình cơ bản nhất ML.

2.2K 7 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
21
Avatar

5 lời khuyên cho các cuộc phỏng vấn technical

274 0 0
3
Avatar

Các câu hỏi phỏng vấn Ruby on Rails Developer - Phần 5

346 1 0
3
Avatar

Android Developer nên biết các Cấu trúc dữ liệu này cho buổi Interview tiếp theo

370 5 2
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Hành trang cho những bạn đi phỏng vấn PHP ( Cơ bản )

4.7K 11 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

JBoss Fuse Interview Questions

134 2 1
 • Avatar
3
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.