Image Processing

Image Processing

Sort by: Newest posts

Trích xuất thông tin bảng biểu cực đơn giản với OpenCV

559 6 19
20

Image Stitching - thuật toán đằng sau công nghệ ảnh Panorama

1.8K 2 2
17

Phát hiện vùng da dựa trên không gian màu HSV & YCbCr

293 1 0
5

Deep Learning và bài toán ước lượng mức độ thiệt hại sau thảm họa dựa trên ảnh vệ tinh

597 4 0
13

Hướng dẫn sử dụng thư viện PILLOW để xử lý hình ảnh trong Python cho người mới bắt đầu.

1.7K 1 0
1

Nhận diện biển số xe Việt Nam

7.8K 15 15
33

Tuần 5: Gradient and edge.

1.0K 0 0
1

Tuần 4: Spatial Filtering - Các phép lọc trong không gian điểm ảnh

1.1K 1 0
4

[Deep Learning]: Break 1 hệ thống captcha dễ hay khó?

1.0K 9 5
16

Tuần 3: Histogram - Histogram equalization

1.2K 1 2
4

U-net : Kiến trúc mạnh mẽ cho Segmentation

2.0K 1 1
9

Tuần 2: Phép toán với điểm - Điểu chỉnh độ tương phản

1.3K 0 2
4

Làm quen với OpenCV: Đọc, hiển thị và lưu ảnh

2.6K 2 0
2

Mass image resizing with imaginary

449 12 0
15

Xử lí ảnh: thuật toán cân bằng histogram ảnh

7.8K 0 1
5

OpenCV: Watermarking image

755 0 0
3

Tuần 1: Giới thiệu xử lý ảnh

3.5K 2 0
3

Xây dựng ứng dụng realtime tự động nhận diện khuôn mặt

2.0K 4 7
13

Ứng dụng thuật toán Harris Corner Detector trong bài toán nối ảnh (Phần I)

1.9K 5 1
12

Nhận dạng ảnh cơ bản với Python

5.2K 3 3
4

Image Processing