Image Processing

Image Processing

Sort by: Newest posts
Avatar

Trích xuất thông tin bảng biểu cực đơn giản với OpenCV

1.4K 12 19
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
32
Avatar

Image Stitching - thuật toán đằng sau công nghệ ảnh Panorama

2.8K 2 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
19
Avatar

Phát hiện vùng da dựa trên không gian màu HSV & YCbCr

403 1 0
6
Avatar

Deep Learning và bài toán ước lượng mức độ thiệt hại sau thảm họa dựa trên ảnh vệ tinh

799 5 0
16
Avatar

Hướng dẫn sử dụng thư viện PILLOW để xử lý hình ảnh trong Python cho người mới bắt đầu.

4.2K 1 0
1
Avatar

Nhận diện biển số xe Việt Nam

13.3K 23 20
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
47
Avatar

Tuần 5: Gradient and edge.

2.7K 0 0
1
Avatar

Tuần 4: Spatial Filtering - Các phép lọc trong không gian điểm ảnh

2.2K 1 1
 • Avatar
6
Avatar

[Deep Learning]: Break 1 hệ thống captcha dễ hay khó?

1.2K 9 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Tuần 3: Histogram - Histogram equalization

4.9K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

U-net : Kiến trúc mạnh mẽ cho Segmentation

3.3K 2 1
 • Avatar
11
Avatar

Tuần 2: Phép toán với điểm - Điểu chỉnh độ tương phản

2.8K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Làm quen với OpenCV: Đọc, hiển thị và lưu ảnh

4.6K 2 0
2
Avatar

Mass image resizing with imaginary

527 12 0
16
Avatar

Xử lí ảnh: thuật toán cân bằng histogram ảnh

14.6K 0 2
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

OpenCV: Watermarking image

1.1K 0 0
3
Avatar

Tuần 1: Giới thiệu xử lý ảnh

5.8K 2 0
4
Avatar

Xây dựng ứng dụng realtime tự động nhận diện khuôn mặt

3.0K 4 8
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Ứng dụng thuật toán Harris Corner Detector trong bài toán nối ảnh (Phần I)

2.6K 5 1
 • Avatar
12
Avatar

Nhận dạng ảnh cơ bản với Python

9.1K 4 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
5

Image Processing


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.