Image Processing

Image Processing

Sort by: Newest posts
Avatar

Xây dựng bài toán tự động xóa vật thể bất kì bằng Deep Learning

146 2 0
4
Avatar

NeuronNetwork Bài toán Traffic Sign Detection với bộ dữ liệu TT100K

190 1 0
1
Avatar

Xây dựng bài toán tự động xóa vật thể bất kì bằng Deep Learning

678 3 1
 • Avatar
8
Avatar

Trích xuất thông tin bảng biểu cực đơn giản với OpenCV

3.0K 15 19
 • Avatar
 • Avatar
38
Avatar

Image Stitching - thuật toán đằng sau công nghệ ảnh Panorama

4.2K 3 3
 • Avatar
 • Avatar
23
Avatar

Phát hiện vùng da dựa trên không gian màu HSV & YCbCr

669 1 0
6
Avatar

Deep Learning và bài toán ước lượng mức độ thiệt hại sau thảm họa dựa trên ảnh vệ tinh

1.1K 5 0
17
Avatar

Hướng dẫn sử dụng thư viện PILLOW để xử lý hình ảnh trong Python cho người mới bắt đầu.

8.3K 1 0
1
Avatar

Nhận diện biển số xe Việt Nam

21.3K 25 27
 • Avatar
 • Avatar
53
Avatar

Tuần 5: Gradient and edge.

5.5K 0 0
2
Avatar

Tuần 4: Spatial Filtering - Các phép lọc trong không gian điểm ảnh

4.2K 1 1
 • Avatar
6
Avatar

[Deep Learning]: Break 1 hệ thống captcha dễ hay khó?

1.6K 9 6
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

Tuần 3: Histogram - Histogram equalization

9.4K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

U-net : Kiến trúc mạnh mẽ cho Segmentation

5.8K 3 1
 • Avatar
13
Avatar

Tuần 2: Phép toán với điểm - Điểu chỉnh độ tương phản

5.2K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Làm quen với OpenCV: Đọc, hiển thị và lưu ảnh

8.5K 2 0
3
Avatar

Server ảnh và resize ảnh miễn phí mà xịn như AWS với imaginary

683 12 0
16
Avatar

Xử lí ảnh: thuật toán cân bằng histogram ảnh

20.8K 0 2
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

OpenCV: Watermarking image

1.4K 0 0
3
Avatar

Tuần 1: Giới thiệu xử lý ảnh

9.8K 3 0
8

Image Processing


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.