Image Processing

Image Processing

Sort by: Newest posts

Trích xuất thông tin bảng biểu cực đơn giản với OpenCV

1.0K 9 19
27

Image Stitching - thuật toán đằng sau công nghệ ảnh Panorama

2.4K 2 3
18

Phát hiện vùng da dựa trên không gian màu HSV & YCbCr

360 1 0
6

Deep Learning và bài toán ước lượng mức độ thiệt hại sau thảm họa dựa trên ảnh vệ tinh

696 4 0
15

Hướng dẫn sử dụng thư viện PILLOW để xử lý hình ảnh trong Python cho người mới bắt đầu.

2.8K 1 0
1

Nhận diện biển số xe Việt Nam

11.0K 22 18
43

Tuần 5: Gradient and edge.

1.8K 0 0
1

Tuần 4: Spatial Filtering - Các phép lọc trong không gian điểm ảnh

1.6K 1 1
5

[Deep Learning]: Break 1 hệ thống captcha dễ hay khó?

1.1K 9 5
16

Tuần 3: Histogram - Histogram equalization

3.0K 1 2
4

U-net : Kiến trúc mạnh mẽ cho Segmentation

2.6K 1 1
9

Tuần 2: Phép toán với điểm - Điểu chỉnh độ tương phản

2.0K 1 2
5

Làm quen với OpenCV: Đọc, hiển thị và lưu ảnh

3.6K 2 0
2

Mass image resizing with imaginary

482 12 0
15

Xử lí ảnh: thuật toán cân bằng histogram ảnh

11.7K 0 2
5

OpenCV: Watermarking image

1.0K 0 0
3

Tuần 1: Giới thiệu xử lý ảnh

4.6K 2 0
4

Xây dựng ứng dụng realtime tự động nhận diện khuôn mặt

2.5K 4 7
16

Ứng dụng thuật toán Harris Corner Detector trong bài toán nối ảnh (Phần I)

2.2K 5 1
12

Nhận dạng ảnh cơ bản với Python

7.1K 4 5
5

Image Processing