Image Processing

Image Processing

Sắp xếp theo: Bài viết mới nhất
Avatar

Template Matching giải quyết bài toán Object Detection đơn giản

190 1 0
2
Avatar

Nhận diện và trích xuất thông tin biển số xe Việt Nam - Identify and Extract Vietnamese License Plate information

1.2K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Xử lý thumbnail trong các ứng dụng hiện đại

2.1K 22 3
 • Avatar
 • Avatar
46
Avatar

Xây dựng bài toán tự động xóa vật thể bất kì bằng Deep Learning

425 5 0
7
Avatar

NeuronNetwork Bài toán Traffic Sign Detection với bộ dữ liệu TT100K

1.0K 1 0
1
Avatar

Xây dựng bài toán tự động xóa vật thể bất kì bằng Deep Learning

1.0K 4 1
 • Avatar
8
Avatar

Trích xuất thông tin bảng biểu cực đơn giản với OpenCV

5.9K 21 21
 • Avatar
 • Avatar
49
Avatar

Image Stitching - thuật toán đằng sau công nghệ ảnh Panorama

6.5K 5 4
 • Avatar
 • Avatar
28
Avatar

Phát hiện vùng da dựa trên không gian màu HSV & YCbCr

987 0 0
6
Avatar

Deep Learning và bài toán ước lượng mức độ thiệt hại sau thảm họa dựa trên ảnh vệ tinh

1.5K 6 2
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Hướng dẫn sử dụng thư viện PILLOW để xử lý hình ảnh trong Python cho người mới bắt đầu.

15.7K 1 0
1
Avatar

Nhận diện biển số xe Việt Nam

31.8K 29 30
 • Avatar
 • Avatar
60
Avatar

Tuần 5: Gradient and edge.

10.6K 0 2
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Tuần 4: Spatial Filtering - Các phép lọc trong không gian điểm ảnh

7.8K 4 3
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

[Deep Learning]: Break 1 hệ thống captcha dễ hay khó?

2.6K 9 6
 • Avatar
 • Avatar
19
Avatar

Tuần 3: Histogram - Histogram equalization

20.5K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

U-net : Kiến trúc mạnh mẽ cho Segmentation

11.4K 3 1
 • Avatar
20
Avatar

Tuần 2: Phép toán với điểm - Điểu chỉnh độ tương phản

9.3K 4 2
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Làm quen với OpenCV: Đọc, hiển thị và lưu ảnh

15.3K 3 0
3
Avatar

Server ảnh và resize ảnh miễn phí mà xịn như AWS với imaginary

1.0K 14 0
17
Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí