Image Processing

Image Processing

Sort by: Newest posts

Image Stitching - thuật toán đằng sau công nghệ ảnh Panorama

1.2K 2 2
15

Phát hiện vùng da dựa trên không gian màu HSV & YCbCr

215 1 0
5

Deep Learning và bài toán ước lượng mức độ thiệt hại sau thảm họa dựa trên ảnh vệ tinh

483 4 0
13

Hướng dẫn sử dụng thư viện PILLOW để xử lý hình ảnh trong Python cho người mới bắt đầu.

1.0K 1 0
1

Nhận diện biển số xe Việt Nam

5.5K 14 13
31

Tuần 5: Gradient and edge.

601 0 0
1

Tuần 4: Spatial Filtering - Các phép lọc trong không gian điểm ảnh

759 1 0
3

[Deep Learning]: Break 1 hệ thống captcha dễ hay khó?

992 9 5
16

Tuần 3: Histogram - Histogram equalization

834 1 2
4

U-net : Kiến trúc mạnh mẽ cho Segmentation

1.4K 1 1
9

Tuần 2: Phép toán với điểm - Điểu chỉnh độ tương phản

947 0 1
3

Làm quen với OpenCV: Đọc, hiển thị và lưu ảnh

2.1K 2 0
2

Mass image resizing with imaginary

400 11 0
14

Xử lí ảnh: thuật toán cân bằng histogram ảnh

6.2K 0 1
5

OpenCV: Watermarking image

550 0 0
3

Tuần 1: Giới thiệu xử lý ảnh

2.5K 2 0
2

Xây dựng ứng dụng realtime tự động nhận diện khuôn mặt

1.6K 4 6
12

Ứng dụng thuật toán Harris Corner Detector trong bài toán nối ảnh (Phần I)

1.5K 5 1
12

Nhận dạng ảnh cơ bản với Python

3.9K 3 2
4

Biến ảnh của bạn thành các tác phẩm hội hoạ với Neural Style Transfer

1.0K 1 2
9

Image Processing