Image Processing

Image Processing

Sort by: Newest posts
Avatar

Trích xuất thông tin bảng biểu cực đơn giản với OpenCV

2.0K 13 19
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
34
Avatar

Image Stitching - thuật toán đằng sau công nghệ ảnh Panorama

3.3K 2 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
20
Avatar

Phát hiện vùng da dựa trên không gian màu HSV & YCbCr

496 1 0
6
Avatar

Deep Learning và bài toán ước lượng mức độ thiệt hại sau thảm họa dựa trên ảnh vệ tinh

905 5 0
16
Avatar

Hướng dẫn sử dụng thư viện PILLOW để xử lý hình ảnh trong Python cho người mới bắt đầu.

5.5K 1 0
1
Avatar

Nhận diện biển số xe Việt Nam

16.4K 24 24
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
50
Avatar

Tuần 5: Gradient and edge.

3.7K 0 0
2
Avatar

Tuần 4: Spatial Filtering - Các phép lọc trong không gian điểm ảnh

3.0K 1 1
 • Avatar
6
Avatar

[Deep Learning]: Break 1 hệ thống captcha dễ hay khó?

1.3K 9 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Tuần 3: Histogram - Histogram equalization

6.6K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

U-net : Kiến trúc mạnh mẽ cho Segmentation

3.9K 3 1
 • Avatar
11
Avatar

Tuần 2: Phép toán với điểm - Điểu chỉnh độ tương phản

3.5K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Làm quen với OpenCV: Đọc, hiển thị và lưu ảnh

5.7K 2 0
2
Avatar

Mass image resizing with imaginary

575 12 0
16
Avatar

Xử lí ảnh: thuật toán cân bằng histogram ảnh

16.8K 0 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

OpenCV: Watermarking image

1.2K 0 0
3
Avatar

Tuần 1: Giới thiệu xử lý ảnh

7.2K 2 0
6
Avatar

Xây dựng ứng dụng realtime tự động nhận diện khuôn mặt

3.2K 4 9
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Ứng dụng thuật toán Harris Corner Detector trong bài toán nối ảnh (Phần I)

3.1K 5 1
 • Avatar
12
Avatar

Nhận dạng ảnh cơ bản với Python

11.3K 5 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
5

Image Processing


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.