Image Processing

Image Processing

Sort by: Newest posts
Avatar

Xử lý thumbnail trong các ứng dụng hiện đại

1.3K 17 3
Avatar

Xây dựng bài toán tự động xóa vật thể bất kì bằng Deep Learning

238 2 0
4
Avatar

NeuronNetwork Bài toán Traffic Sign Detection với bộ dữ liệu TT100K

432 1 0
1
Avatar

Xây dựng bài toán tự động xóa vật thể bất kì bằng Deep Learning

798 4 1
  • Avatar
8
Avatar

Trích xuất thông tin bảng biểu cực đơn giản với OpenCV

3.9K 16 20
Avatar

Image Stitching - thuật toán đằng sau công nghệ ảnh Panorama

4.9K 3 4
Avatar

Phát hiện vùng da dựa trên không gian màu HSV & YCbCr

763 0 0
6
Avatar

Deep Learning và bài toán ước lượng mức độ thiệt hại sau thảm họa dựa trên ảnh vệ tinh

1.2K 5 1
  • Avatar
17
Avatar

Hướng dẫn sử dụng thư viện PILLOW để xử lý hình ảnh trong Python cho người mới bắt đầu.

11.0K 1 0
1
Avatar

Nhận diện biển số xe Việt Nam

25.2K 28 30
Avatar

Tuần 5: Gradient and edge.

7.4K 0 0
3
Avatar

Tuần 4: Spatial Filtering - Các phép lọc trong không gian điểm ảnh

5.4K 2 1
  • Avatar
6
Avatar

[Deep Learning]: Break 1 hệ thống captcha dễ hay khó?

1.9K 9 6
Avatar

Tuần 3: Histogram - Histogram equalization

12.9K 2 2
  • Avatar
  • Avatar
7
Avatar

U-net : Kiến trúc mạnh mẽ cho Segmentation

7.5K 3 1
  • Avatar
16
Avatar

Tuần 2: Phép toán với điểm - Điểu chỉnh độ tương phản

6.6K 4 2
  • Avatar
  • Avatar
14
Avatar

Làm quen với OpenCV: Đọc, hiển thị và lưu ảnh

11.2K 2 0
3
Avatar

Server ảnh và resize ảnh miễn phí mà xịn như AWS với imaginary

821 12 0
16
Avatar

Xử lí ảnh: thuật toán cân bằng histogram ảnh

26.0K 0 2
  • Avatar
  • Avatar
11
Avatar

OpenCV: Watermarking image

1.5K 0 0
3

Image Processing


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.