Data Mining

Data Mining

Sắp xếp theo: Bài viết mới nhất
Avatar

Data Modeling là gì? Lợi ích mà data modeling?

3.3K 2 0
4
Avatar

Lựa chọn những thuộc tính quan trọng nhất trong một tập dữ liệu

2.0K 7 4
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Feature Engineering (Phần 3): Feature engineering với dữ liệu dạng phân loại (Categorical Data)

8.8K 4 1
 • Avatar
12
Avatar

Lưu trữ dữ liệu time series với InfluxDB cùng bài toán về dữ liệu chứng khoán

7.7K 4 6
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Feature Engineering (Phần 2): Feature engineering với dữ liệu dạng số liên tục (Continuous Numeric Data)

4.2K 3 1
 • Avatar
7
Avatar

Giải thuật Adaboost ứng dụng trong nhận dạng biển số xe(Data Mining)

5.7K 0 0
2
Avatar

Feature Engineering (Phần 1): Vai trò của feature engineering với việc xây dựng mô hình học máy - cơ bản về đặc trưng của dữ liệu

3.6K 4 1
 • Avatar
10
Avatar

Kaggle Competition: Two Sigma: Using News to Predict Stock Movements

720 0 1
 • Avatar
2
Avatar

Data visualization trong Machine Learning - Phần 4

1.3K 0 0
0
Avatar

Data visualization trong Machine Learning - Phần 3

1.7K 0 0
1
Avatar

Data visualization trong Machine Learning - Phần 2

2.5K 4 1
 • Avatar
9
Avatar

Data visualization trong Machine Learning - Phần 1

4.6K 5 3
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu

3.5K 2 1
 • Avatar
4
Avatar

Phần 2: Tạo ra công nghệ đào tiền ảo

8.1K 10 5
 • Avatar
 • Avatar
20
Avatar

Recommender Systems

2.5K 2 0
3
Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí