Biometric

Biometric

Sort by: Newest posts

Sử dụng sinh trắc học trên Android

170 2 1
4

Tích hợp Touch ID và Face ID trong React Native App

83 0 0
1

Thiết lập Biometric Authentication trong ứng dụng Android

216 0 1
1

Xác thực vân tay trong android

196 3 0
4

[Android] One Biometric API Over all Android

193 0 2
1

[Deep Learning] Chẩn đoán bệnh võng mạc đái tháo đường với Deep Learning - Diabetic Retinopathy Kaggle Competition

1.3K 3 5
18

[Machine Learning] Sử dụng sóng não EEG để nhận biết và kiểm soát giấc ngủ của con người!

1.0K 4 2
9

5 bước tích hợp Biometric Authentication vào ứng dụng Android

711 1 0
2