Biometric

Biometric

Sort by: Newest posts
Avatar

Sử dụng sinh trắc học trên Android

423 2 1
  • Avatar
4
Avatar

Tích hợp Touch ID và Face ID trong React Native App

762 0 0
1
Avatar

Thiết lập Biometric Authentication trong ứng dụng Android

576 0 1
  • Avatar
1
Avatar

[Android] One Biometric API Over all Android

255 0 2
  • Avatar
  • Avatar
1
Avatar

[Deep Learning] Chẩn đoán bệnh võng mạc đái tháo đường với Deep Learning - Diabetic Retinopathy Kaggle Competition

2.0K 3 5
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
18
Avatar

[Machine Learning] Sử dụng sóng não EEG để nhận biết và kiểm soát giấc ngủ của con người!

1.8K 5 2
  • Avatar
  • Avatar
9
Avatar

5 bước tích hợp Biometric Authentication vào ứng dụng Android

1.2K 1 0
3
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.