Machine Learning

Machine Learning

Sort by: Newest posts
Avatar

Xin Đừng Ngáo AI...

8.1K 14 11
 • Avatar
 • Avatar
87
Avatar

Một số hàm kích hoạt trong các mô hình Deep learning, tại sao chúng lại quan trọng đến vậy ? - Part 1: Hàm Sigmoid

19.8K 5 0
7
Avatar

Viết hệ thống nhận diện gương mặt bằng face-api-js

1.2K 7 4
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

10 sự thật thú vị về Machine Learning mà bạn nên biết

393 0 0
2
Avatar

Giới thiệu Principal Component Analysis

7.0K 0 0
0
Avatar

Compression model: Áp dụng các kỹ thuật nén để tăng hiệu năng sử dụng các mô hình deep learning(Phần 1)

4.5K 10 12
 • Avatar
 • Avatar
30
Avatar

Xây dựng ứng dụng realtime tự động nhận diện khuôn mặt

4.8K 5 10
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

Feature Engineering (Phần 5): Phương pháp nâng cao để xử lý dữ liệu dạng văn bản, phi cấu trúc (2/2)

1.5K 1 0
5
Avatar

Giới thiệu về Connectionist Temporal Classification (CTC) (Phần 2)

2.8K 0 0
2
Avatar

Tách lời khỏi nhạc: công cụ không thể thiếu cho các producer phòng ngủ

2.3K 9 4
 • Avatar
 • Avatar
24
Avatar

Generative adversarial networks(GAN) và ứng dụng của nó trong deepfakes

4.5K 4 0
11
Avatar

Feature Engineering (Phần 5): Phương pháp nâng cao để xử lý dữ liệu dạng văn bản, phi cấu trúc (1/2)

1.1K 3 0
10
Avatar

Giới thiệu về Machine Learning

2.0K 0 0
1
Avatar

CTC và bài toán sequence to sequence

1.5K 1 0
8
Avatar

Xây dựng hệ gợi ý với Machine Learning bằng Laravel

3.5K 6 1
 • Avatar
15
Avatar

Giới thiệu về Connectionist Temporal Classification (CTC) (Phần 1)

8.2K 2 0
6
Avatar

Modern Recommendation Systems in Real Application

1.4K 3 3
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Phần 1: Khởi động - Giới thiệu về ngôn ngữ R

1.9K 1 0
1
Avatar

Cách xây dựng một mạng Nơ-ron đơn giản chỉ bằng Python

14.9K 11 4
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

Xác suất thống kê ứng dụng trong việc đổ công sức vào một mối quan hệ...

1.4K 4 6
 • Avatar
 • Avatar
24
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.