Machine Learning

Machine Learning

Sort by: Newest posts
Avatar

Thử làm ứng dụng tô màu ảnh với mạng Deep Learning

3.2K 8 7
 • Avatar
 • Avatar
26
Avatar

Xây dựng hệ thống gợi ý đơn giản với Keras

1.3K 6 9
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Lựa chọn giải thuật Machine Learning tốt nhất cho vấn đề hồi quy của bạn

1.9K 1 0
4
Avatar

Nhận dạng ảnh mây trên "MÂY" với AutoML Vision

814 1 4
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Bắt đầu với ML cho một mobile dev - Part 2

299 3 0
2
Avatar

Dăm ba phép tính cơ bản với Computational Graphs trong TensorFlow

2.1K 3 0
8
Avatar

Data visualization trong Machine Learning - Phần 2

2.5K 4 1
 • Avatar
9
Avatar

Công nghệ Matrix Factorization cho Hệ thống gợi ý

4.1K 5 1
 • Avatar
6
Avatar

Kaggle Challenge Solution: Quick, Draw! Doodle Recognition Challenge

1.3K 5 5
 • Avatar
 • Avatar
21
Avatar

Xây dựng hệ thống kiểm soát nhận dạng khuôn mặt với OpenCV Dlib và Deep Learning

27.4K 23 47
 • Avatar
 • Avatar
30
Avatar

Machine Learning hoạt động như thế nào? Thần thoại và sự thật

1.0K 2 1
 • Avatar
4
Avatar

Phần 3: Deep Learning cho Chatbot - Thiết kế generative Chatbot

2.4K 3 1
 • Avatar
5
Avatar

Phần 2: Deep Learning cho Chatbot - Tạo một retrieval-based model Chatbot

3.7K 2 5
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Phần 1: Deep learning cho Chatbot – Giới thiệu

7.6K 7 2
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Hiểu hơn về BERT: Bước nhảy lớn của Google

16.5K 15 12
 • Avatar
 • Avatar
61
Avatar

Deploy ứng dụng Machine learning lên Web server. Phần 6: Dự báo đa bước, đa biến với LSTM - Keras - Python

1.3K 3 0
1
Avatar

Hệ thống nhận diện gương mặt hoạt động như thế nào?

19.4K 10 12
 • Avatar
 • Avatar
28
Avatar

Bắt đầu với ML cho một mobile dev - Part 1

449 0 0
0
Avatar

Ai cũng có thể hiểu được Machine Learning 🤖👶Phần 1: Tại sao Machine Learning lại được quan tâm hơn bao giờ hết.

439 3 2
 • Avatar
 • Avatar
2
Avatar

Data visualization trong Machine Learning - Phần 1

4.7K 5 3
 • Avatar
 • Avatar
12
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.