deeplearning

deeplearning

Sort by: Newest posts
Avatar

Sinh tín hiệu hình sine với mô hình GAN

119 0 0
4
Avatar

Tìm hiểu về kiến trúc Transformer

262 1 2
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Tìm hiểu về cơ chế Attention

153 0 0
4
Avatar

Spatial Transformation trong Adversarial ML

84 1 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Các chỉ số đánh giá được sử dụng cho bài toán Image Generation: IS, FID, PSNR, SSIM,...

283 1 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Tìm hiểu về Latent Space

706 2 0
9
Avatar

Rút ngắn thời gian train model với TPU

1.6K 2 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Quantum Machine Learning - Khi Vật Lý Lượng Tử Và Machine Learning Gặp Nhau

1.2K 4 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

Trí tuệ nhân tạo đánh đánh giá độ đẹp trai, xinh gái của bạn ra sao...??? - Xây dựng Model Deep Learning cho bài toán Beauty Evaluate

3.4K 7 23
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
25
Avatar

Tìm hiểu về class activation maping - Tại sao các mạng thần kinh lại đưa ra quyết định như vậy?

1.3K 7 8
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
19
Avatar

AI Deployment in Production _ phần 1

191 0 0
2
Avatar

AI nhìn hình tạo công thức món ăn.

71 0 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.