deeplearning

deeplearning

Sort by: Newest posts

Tìm hiểu về Latent Space

93 0 0
5

Rút ngắn thời gian train model với TPU

595 2 3
10

Quantum Machine Learning - Khi Vật Lý Lượng Tử Và Machine Learning Gặp Nhau

669 4 4
12

Trí tuệ nhân tạo đánh đánh giá độ đẹp trai, xinh gái của bạn ra sao...??? - Xây dựng Model Deep Learning cho bài toán Beauty Evaluate

2.8K 6 23
25

Tìm hiểu về class activation maping - Tại sao các mạng thần kinh lại đưa ra quyết định như vậy?

708 6 8
16

AI Deployment in Production _ phần 1

138 0 0
2

AI nhìn hình tạo công thức món ăn.

56 0 0
0