deeplearning

deeplearning

Sort by: Newest posts

Quantum Machine Learning - Khi Vật Lý Lượng Tử Và Machine Learning Gặp Nhau

505 3 4
9

Trí tuệ nhân tạo đánh đánh giá độ đẹp trai, xinh gái của bạn ra sao...??? - Xây dựng Model Deep Learning cho bài toán Beauty Evaluate

2.7K 5 23
24

Tìm hiểu về class activation maping - Tại sao các mạng thần kinh lại đưa ra quyết định như vậy?

599 5 8
15

AI Deployment in Production _ phần 1

130 0 0
2

AI nhìn hình tạo công thức món ăn.

53 0 0
0