deeplearning

deeplearning

Sort by: Newest posts
Avatar

Từ lý thuyết lượng tử đến Quantum Neural Network (phần 2) - Simple Quantum Neural Network

220 1 3
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Imbalance Problem in Object Detection

443 2 0
12
Avatar

Jittor Framework - Cứu cánh giúp tối ưu tốc độ cho các mô hình Deep Learning

478 2 0
4
Avatar

Sinh tín hiệu hình sine với mô hình GAN

255 0 0
4
Avatar

Tìm hiểu về kiến trúc Transformer

1.2K 5 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Tìm hiểu về cơ chế Attention

1.5K 3 0
7
Avatar

Spatial Transformation trong Adversarial ML

106 1 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Các chỉ số đánh giá được sử dụng cho bài toán Image Generation: IS, FID, PSNR, SSIM,...

1.2K 2 3
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Tìm hiểu về Latent Space

1.2K 2 0
10
Avatar

Rút ngắn thời gian train model với TPU

3.0K 5 3
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

Quantum Machine Learning - Khi Vật Lý Lượng Tử Và Machine Learning Gặp Nhau

1.6K 4 4
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Trí tuệ nhân tạo đánh đánh giá độ đẹp trai, xinh gái của bạn ra sao...??? - Xây dựng Model Deep Learning cho bài toán Beauty Evaluate

3.7K 7 23
 • Avatar
 • Avatar
25
Avatar

Tìm hiểu về class activation maping - Tại sao các mạng thần kinh lại đưa ra quyết định như vậy?

1.8K 9 8
 • Avatar
 • Avatar
20
Avatar

AI Deployment in Production _ phần 1

245 0 0
2
Avatar

AI nhìn hình tạo công thức món ăn.

84 0 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.