deeplearning

deeplearning

Sort by: Newest posts

Tìm hiểu về Latent Space

396 2 0
8

Rút ngắn thời gian train model với TPU

1.0K 2 3
11

Quantum Machine Learning - Khi Vật Lý Lượng Tử Và Machine Learning Gặp Nhau

1.0K 4 4
13

Trí tuệ nhân tạo đánh đánh giá độ đẹp trai, xinh gái của bạn ra sao...??? - Xây dựng Model Deep Learning cho bài toán Beauty Evaluate

3.2K 7 23
25

Tìm hiểu về class activation maping - Tại sao các mạng thần kinh lại đưa ra quyết định như vậy?

1.0K 6 8
17

AI Deployment in Production _ phần 1

159 0 0
2

AI nhìn hình tạo công thức món ăn.

64 0 0
0