Naive Bayes

Naive Bayes

Sort by: Newest posts
Avatar

Thuật toán Naive Bayes

192 0 0
1
Avatar

Xây dựng mô hình lọc thư rác bằng Naive Bayes

5.6K 5 6
  • Avatar
  • Avatar
2
Avatar

Phân lớp với Navie Bayes Classification - Mô hình và ứng dụng

5.4K 2 2
  • Avatar
  • Avatar
3
Avatar

Thuật toán phân lớp Naive Bayes

40.5K 5 31
  • Avatar
  • Avatar
10
Avatar

Gaussian Naive Bayes

3.8K 0 0
-1
Avatar

Ứng dụng Machine Learning để phân loại spam SMS

5.9K 7 3
  • Avatar
  • Avatar
7
Avatar

Ứng dụng thuật toán Naive Bayes trong giải quyết bài toán chuẩn đoán bệnh tiểu đường

30.5K 23 3
  • Avatar
  • Avatar
30
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.