Paper

Paper

Sort by: Newest posts

Information Extraction trong OCR là gì? Phương pháp nào để giải quyết bài toán?

1.1K 3 2
8

[B5'] 3D Photography using Context-aware Layered Depth Inpainting - Tạo ảnh 3D từ ảnh tĩnh

196 0 3
10

Một Số Lưu Ý Khi Đọc Research Paper Cho Người Mới

4.7K 19 4
47

[Paper Explain][Segmentation] Tóm tắt nội dung và implement paper BiSeNet với PyTorch

1.8K 12 2
32

[Paper Explained] Product Quantization for Approximate Nearest Neighbor Search

913 4 6
17