Paper

Paper

Sort by: Newest posts
Avatar

Information Extraction trong OCR là gì? Phương pháp nào để giải quyết bài toán?

1.4K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

[B5'] 3D Photography using Context-aware Layered Depth Inpainting - Tạo ảnh 3D từ ảnh tĩnh

203 0 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Một Số Lưu Ý Khi Đọc Research Paper Cho Người Mới

5.2K 19 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
48
Avatar

[Paper Explain][Segmentation] Tóm tắt nội dung và implement paper BiSeNet với PyTorch

2.0K 13 2
 • Avatar
33
Avatar

[Paper Explained] Product Quantization for Approximate Nearest Neighbor Search

1.0K 5 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
18
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.