Paper

Paper

Sort by: Newest posts

Information Extraction trong OCR là gì? Phương pháp nào để giải quyết bài toán?

303 1 2
7

[B5'] 3D Photography using Context-aware Layered Depth Inpainting - Tạo ảnh 3D từ ảnh tĩnh

161 0 3
10

Một Số Lưu Ý Khi Đọc Research Paper Cho Người Mới

3.9K 18 4
40

[Paper Explain][Segmentation] Tóm tắt nội dung và implement paper BiSeNet với PyTorch

1.5K 12 2
30

[Paper Explained] Product Quantization for Approximate Nearest Neighbor Search

706 3 6
12