sharpComputerVision

sharpComputerVision

Sort by: Newest posts

U-net : Kiến trúc mạnh mẽ cho Segmentation

17 0 0
2

Giới thiệu mạng ResNet

13 0 0
1

RaLSGAN cho bài toán Motorbike Generator trong cuộc thi Zalo Challenge

81 3 0
1

[Computer Vision] Phát hiện gương mặt và nhận diện nụ cười đơn giản cho người mới bắt đầu

458 3 1
3

[Computer Vision] Real-time object detection chỉ với 29 dòng lệnh

1.3K 6 6
7

Mask R-CNN cho Image Segmentation (Code with Python)

385 1 0
1

Có thể hay Không thể thực hành photoshop với Deep Learning?

77 0 0
2

Bài 1: Mạng GAN - mang đem lại sự sáng tạo cho trí tuệ nhân tạo!

227 1 0
1

sharpComputerVision