sharpComputerVision

sharpComputerVision

Sort by: Newest posts

Tìm hiểu về class activation maping - Tại sao các mạng thần kinh lại đưa ra quyết định như vậy?

420 3 6
12

Làm quen với Keras

242 0 2
4

[Part-1] Các kiến trúc mạng Deep Learning trong việc giải bài toán Semantic Segment (phân vùng ngữ nghĩa ảnh)

127 0 0
3

U-net : Kiến trúc mạnh mẽ cho Segmentation

480 0 1
6

Giới thiệu mạng ResNet

315 0 0
2

RaLSGAN cho bài toán Motorbike Generator trong cuộc thi Zalo Challenge

122 3 0
1

[Computer Vision] Phát hiện gương mặt và nhận diện nụ cười đơn giản cho người mới bắt đầu

594 3 1
3

[Computer Vision] Real-time object detection chỉ với 29 dòng lệnh

1.4K 6 14
7

Mask R-CNN cho Image Segmentation (Code with Python)

682 1 0
2

Có thể hay Không thể thực hành photoshop với Deep Learning?

97 1 0
3

Bài 1: Mạng GAN - mang đem lại sự sáng tạo cho trí tuệ nhân tạo!

426 1 0
1

sharpComputerVision