Linear Regression

Linear Regression

Sort by: Newest posts

Tìm Hiểu Công Thức Toán Của Phương Pháp Hồi Quy Tuyến Tính Qua Bài Toán Dự Báo Xả Lũ (Understanding The Linear Regression)

187 1 0
2

Linear regression với Gradient Descent

1.1K 1 1
2

Sự khác nhau giữa Linear Classification và Linear Regression? Tất cả những gì bạn cần biết về 2 mô hình cơ bản nhất ML.

1.7K 7 3
21

[Handbook] Linear Regession

237 1 0
2

Linear Regession with One Variable

117 1 0
3

Hướng dẫn tự học Tensorflow cơ bản - Phần 2 - Linear Regression

1.7K 5 2
10

Machine Learning thật thú vị (1): Dự đoán giá nhà đất

13.0K 34 3
38

Ứng dụng Machine Learning để phân loại spam SMS

3.3K 7 3
7

Machine Learning Algorithms From Scratch With Ruby: Linear Regression

560 1 1
2

Machine Learning - Linear Regression with One Variable

3.0K 4 1
6

Linear Regression