Linear Regression

Linear Regression

Sort by: Newest posts
Avatar

[Basic Machine Learning] Part 1 - Linear Regression + Gradient Descent Explained - Series Study ML with me

424 2 0
5
Avatar

Tìm Hiểu Công Thức Toán Của Phương Pháp Hồi Quy Tuyến Tính Qua Bài Toán Dự Báo Xả Lũ (Understanding The Linear Regression)

4.3K 1 0
3
Avatar

Linear regression với Gradient Descent

3.4K 2 1
  • Avatar
3
Avatar

Sự khác nhau giữa Linear Classification và Linear Regression? Tất cả những gì bạn cần biết về 2 mô hình cơ bản nhất ML.

4.0K 8 3
Avatar

[Handbook] Linear Regession

392 1 0
2
Avatar

Linear Regession with One Variable

168 1 0
3
Avatar

Hướng dẫn tự học Tensorflow cơ bản - Phần 2 - Linear Regression

2.3K 4 2
  • Avatar
  • Avatar
10
Avatar

Machine Learning thật thú vị (1): Dự đoán giá nhà đất

16.7K 39 4
Avatar

Ứng dụng Machine Learning để phân loại spam SMS

5.0K 7 3
Avatar

Machine Learning Algorithms From Scratch With Ruby: Linear Regression

778 2 1
  • Avatar
3
Avatar

Machine Learning - Linear Regression with One Variable

4.2K 4 1
  • Avatar
7

Linear Regression


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.