Linear Regression

Linear Regression

Sort by: Newest posts
Avatar

Tìm Hiểu Công Thức Toán Của Phương Pháp Hồi Quy Tuyến Tính Qua Bài Toán Dự Báo Xả Lũ (Understanding The Linear Regression)

283 1 0
2
Avatar

Linear regression với Gradient Descent

1.7K 1 1
 • Avatar
3
Avatar

Sự khác nhau giữa Linear Classification và Linear Regression? Tất cả những gì bạn cần biết về 2 mô hình cơ bản nhất ML.

2.2K 7 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
21
Avatar

[Handbook] Linear Regession

284 1 0
2
Avatar

Linear Regession with One Variable

123 1 0
3
Avatar

Hướng dẫn tự học Tensorflow cơ bản - Phần 2 - Linear Regression

1.9K 5 2
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Machine Learning thật thú vị (1): Dự đoán giá nhà đất

13.8K 35 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
39
Avatar

Ứng dụng Machine Learning để phân loại spam SMS

3.8K 7 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Machine Learning Algorithms From Scratch With Ruby: Linear Regression

632 1 1
 • Avatar
2
Avatar

Machine Learning - Linear Regression with One Variable

3.3K 4 1
 • Avatar
7

Linear Regression


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.