Linear Regression

Linear Regression

Sort by: Newest posts
Avatar

[Basic Machine Learning] Part 1 - Linear Regression + Gradient Descent Explained - Series Study ML with me

562 2 0
6
Avatar

Tìm Hiểu Công Thức Toán Của Phương Pháp Hồi Quy Tuyến Tính Qua Bài Toán Dự Báo Xả Lũ (Understanding The Linear Regression)

8.6K 1 0
3
Avatar

Linear regression với Gradient Descent

4.1K 3 1
 • Avatar
4
Avatar

Sự khác nhau giữa Linear Classification và Linear Regression? Tất cả những gì bạn cần biết về 2 mô hình cơ bản nhất ML.

4.9K 8 3
 • Avatar
 • Avatar
23
Avatar

[Handbook] Linear Regession

462 1 0
2
Avatar

Linear Regession with One Variable

191 1 0
3
Avatar

Hướng dẫn tự học Tensorflow cơ bản - Phần 2 - Linear Regression

2.4K 4 2
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Machine Learning thật thú vị (1): Dự đoán giá nhà đất

18.2K 40 4
 • Avatar
 • Avatar
45
Avatar

Ứng dụng Machine Learning để phân loại spam SMS

5.6K 7 3
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Machine Learning Algorithms From Scratch With Ruby: Linear Regression

837 2 1
 • Avatar
3
Avatar

Machine Learning - Linear Regression with One Variable

4.6K 4 1
 • Avatar
8

Linear Regression


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.