Linear Regression

Linear Regression

Sort by: Newest posts

Tìm Hiểu Công Thức Toán Của Phương Pháp Hồi Quy Tuyến Tính Qua Bài Toán Dự Báo Xả Lũ (Understanding The Linear Regression)

74 1 0
2

Linear regression với Gradient Descent

863 1 0
2

Sự khác nhau giữa Linear Classification và Linear Regression? Tất cả những gì bạn cần biết về 2 mô hình cơ bản nhất ML.

1.5K 7 3
21

[Handbook] Linear Regession

195 1 0
2

Linear Regession with One Variable

107 1 0
3

Hướng dẫn tự học Tensorflow cơ bản - Phần 2 - Linear Regression

1.7K 5 2
10

Machine Learning thật thú vị (1): Dự đoán giá nhà đất

12.6K 33 3
37

Ứng dụng Machine Learning để phân loại spam SMS

3.0K 7 3
7

Machine Learning Algorithms From Scratch With Ruby: Linear Regression

502 1 1
2

Machine Learning - Linear Regression with One Variable

2.9K 4 1
6

Linear Regression