Keras

Keras

Sort by: Newest posts

[Image Segmentation] SINet: Extreme Lightweight Portrait Segmentation - SINet Paper Explaination and Coding Implementation

492 8 2
21

Data generator với Keras

423 1 0
5

Intent Recognition với BERT sử dụng Keras và TensorFlow 2

144 0 0
1

Nhận diện cảm xúc khuôn mặt đơn giản với Keras

390 1 3
2

Giới thiệu về Deep Learning, thư viện Keras

471 0 0
2

Tăng cường dữ liệu trong deep learning

514 1 0
5

Làm quen với Keras

1.6K 1 7
4

Giải trí mùa corona - Ứng dụng Deep Learning tự động chơi game oản tù tì với deeplearn.js

1.3K 9 7
26

Tách lời khỏi nhạc: công cụ không thể thiếu cho các producer phòng ngủ

1.4K 7 4
23

Biến ảnh của bạn thành các tác phẩm hội hoạ với Neural Style Transfer

904 1 2
9

Faster RCNN for Object Detection with Keras

2.5K 2 1
7

Deploy ứng dụng Machine learning lên Web server. Phần 7: Ứng dụng CNN trong nhận diện cảm xúc

1.2K 4 3
7

Mời góp ý project Shape Recognition sử dụng CNN trong deep learning

357 0 5
6

Build Face ID for Web with Keras

1.2K 3 0
3

Intro to Keras The Python Deep Learning library

230 0 0
0

Libraries for deep learning: Keras - Visualizing data [Part 2]

877 2 0
2

Libraries for deep learning: Keras [Part 1]

677 1 0
2