Keras

Keras

Sort by: Newest posts
Avatar

Cats vs Dogs Classification using CNN Keras

351 1 0
5
Avatar

Xây dựng mô hình dịch máy cho cặp ngôn ngữ Nhật - Việt

669 1 0
7
Avatar

Xây dựng input pipeline cho dữ liệu dạng ảnh với Tensoflow Keras

216 1 0
3
Avatar

Classification of MNIST handwritten characters by Keras

36 0 0
0
Avatar

[Image Segmentation] SINet: Extreme Lightweight Portrait Segmentation - SINet Paper Explaination and Coding Implementation

1.2K 10 3
 • Avatar
 • Avatar
23
Avatar

Data generator với Keras

3.0K 1 0
12
Avatar

Intent Recognition với BERT sử dụng Keras và TensorFlow 2

552 0 0
1
Avatar

Nhận diện cảm xúc khuôn mặt đơn giản với Keras

3.2K 1 6
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Giới thiệu về Deep Learning, thư viện Keras

4.2K 3 0
4
Avatar

Tăng cường dữ liệu trong deep learning

5.1K 3 3
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Làm quen với Keras

16.1K 5 7
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Giải trí mùa corona - Ứng dụng Deep Learning tự động chơi game oản tù tì với deeplearn.js

2.1K 9 7
 • Avatar
 • Avatar
26
Avatar

Tách lời khỏi nhạc: công cụ không thể thiếu cho các producer phòng ngủ

2.0K 8 4
 • Avatar
 • Avatar
23
Avatar

Biến ảnh của bạn thành các tác phẩm hội hoạ với Neural Style Transfer

2.2K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Faster RCNN for Object Detection with Keras

4.9K 2 1
 • Avatar
7
Avatar

Deploy ứng dụng Machine learning lên Web server. Phần 7: Ứng dụng CNN trong nhận diện cảm xúc

1.6K 4 3
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Mời góp ý project Shape Recognition sử dụng CNN trong deep learning

471 0 5
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Build Face ID for Web with Keras

2.0K 3 0
5
Avatar

Intro to Keras The Python Deep Learning library

310 0 0
0
Avatar

Libraries for deep learning: Keras - Visualizing data [Part 2]

994 2 0
3
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.