Keras

Keras

Sort by: Newest posts

[Image Segmentation] SINet: Extreme Lightweight Portrait Segmentation - SINet Paper Explaination and Coding Implementation

780 9 2
21

Data generator với Keras

819 1 0
6

Intent Recognition với BERT sử dụng Keras và TensorFlow 2

239 0 0
1

Nhận diện cảm xúc khuôn mặt đơn giản với Keras

985 1 3
2

Giới thiệu về Deep Learning, thư viện Keras

1.1K 1 0
3

Tăng cường dữ liệu trong deep learning

996 1 0
5

Làm quen với Keras

3.6K 5 7
4

Giải trí mùa corona - Ứng dụng Deep Learning tự động chơi game oản tù tì với deeplearn.js

1.5K 9 7
26

Tách lời khỏi nhạc: công cụ không thể thiếu cho các producer phòng ngủ

1.5K 7 4
23

Biến ảnh của bạn thành các tác phẩm hội hoạ với Neural Style Transfer

1.1K 1 2
9

Faster RCNN for Object Detection with Keras

3.1K 2 1
7

Deploy ứng dụng Machine learning lên Web server. Phần 7: Ứng dụng CNN trong nhận diện cảm xúc

1.2K 4 3
8

Mời góp ý project Shape Recognition sử dụng CNN trong deep learning

392 0 5
6

Build Face ID for Web with Keras

1.3K 3 0
3

Intro to Keras The Python Deep Learning library

246 0 0
0

Libraries for deep learning: Keras - Visualizing data [Part 2]

908 2 0
2

Libraries for deep learning: Keras [Part 1]

714 1 0
2