Keras

Keras

Sort by: Newest posts
Avatar

Xây dựng mô hình dịch máy cho cặp ngôn ngữ Nhật - Việt

247 1 0
6
Avatar

Xây dựng input pipeline cho dữ liệu dạng ảnh với Tensoflow Keras

89 0 0
3
Avatar

Classification of MNIST handwritten characters by Keras

20 0 0
0
Avatar

[Image Segmentation] SINet: Extreme Lightweight Portrait Segmentation - SINet Paper Explaination and Coding Implementation

1.0K 9 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
22
Avatar

Data generator với Keras

1.6K 1 0
9
Avatar

Intent Recognition với BERT sử dụng Keras và TensorFlow 2

381 0 0
1
Avatar

Nhận diện cảm xúc khuôn mặt đơn giản với Keras

2.0K 1 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Giới thiệu về Deep Learning, thư viện Keras

2.4K 1 0
3
Avatar

Tăng cường dữ liệu trong deep learning

2.3K 1 0
6
Avatar

Làm quen với Keras

8.5K 5 7
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Giải trí mùa corona - Ứng dụng Deep Learning tự động chơi game oản tù tì với deeplearn.js

1.8K 9 7
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
26
Avatar

Tách lời khỏi nhạc: công cụ không thể thiếu cho các producer phòng ngủ

1.7K 8 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
23
Avatar

Biến ảnh của bạn thành các tác phẩm hội hoạ với Neural Style Transfer

1.6K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Faster RCNN for Object Detection with Keras

4.0K 2 1
 • Avatar
7
Avatar

Deploy ứng dụng Machine learning lên Web server. Phần 7: Ứng dụng CNN trong nhận diện cảm xúc

1.4K 4 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Mời góp ý project Shape Recognition sử dụng CNN trong deep learning

447 0 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Build Face ID for Web with Keras

1.5K 3 0
5
Avatar

Intro to Keras The Python Deep Learning library

272 0 0
0
Avatar

Libraries for deep learning: Keras - Visualizing data [Part 2]

947 2 0
2
Avatar

Libraries for deep learning: Keras [Part 1]

772 1 0
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.