Keras

Keras

Sort by: Newest posts

Classification of MNIST handwritten characters by Keras

10 0 0
0

[Image Segmentation] SINet: Extreme Lightweight Portrait Segmentation - SINet Paper Explaination and Coding Implementation

857 9 3
22

Data generator với Keras

1.0K 1 0
7

Intent Recognition với BERT sử dụng Keras và TensorFlow 2

293 0 0
1

Nhận diện cảm xúc khuôn mặt đơn giản với Keras

1.3K 1 3
2

Giới thiệu về Deep Learning, thư viện Keras

1.5K 1 0
3

Tăng cường dữ liệu trong deep learning

1.2K 1 0
5

Làm quen với Keras

4.9K 5 7
5

Giải trí mùa corona - Ứng dụng Deep Learning tự động chơi game oản tù tì với deeplearn.js

1.6K 9 7
26

Tách lời khỏi nhạc: công cụ không thể thiếu cho các producer phòng ngủ

1.5K 7 4
23

Biến ảnh của bạn thành các tác phẩm hội hoạ với Neural Style Transfer

1.2K 1 2
9

Faster RCNN for Object Detection with Keras

3.4K 2 1
7

Deploy ứng dụng Machine learning lên Web server. Phần 7: Ứng dụng CNN trong nhận diện cảm xúc

1.3K 4 3
8

Mời góp ý project Shape Recognition sử dụng CNN trong deep learning

415 0 5
6

Build Face ID for Web with Keras

1.4K 3 0
4

Intro to Keras The Python Deep Learning library

255 0 0
0

Libraries for deep learning: Keras - Visualizing data [Part 2]

926 2 0
2

Libraries for deep learning: Keras [Part 1]

731 1 0
2