Keras

Keras

Sort by: Newest posts
Avatar

Cats vs Dogs Classification using CNN Keras

610 2 0
7
Avatar

Xây dựng mô hình dịch máy cho cặp ngôn ngữ Nhật - Việt

994 1 1
  • Avatar
8
Avatar

Xây dựng input pipeline cho dữ liệu dạng ảnh với Tensoflow Keras

483 1 0
3
Avatar

Classification of MNIST handwritten characters by Keras

167 0 0
0
Avatar

[Image Segmentation] SINet: Extreme Lightweight Portrait Segmentation - SINet Paper Explaination and Coding Implementation

1.3K 10 3
Avatar

Data generator với Keras

3.6K 1 0
12
Avatar

Intent Recognition với BERT sử dụng Keras và TensorFlow 2

611 0 0
1
Avatar

Nhận diện cảm xúc khuôn mặt đơn giản với Keras

3.9K 2 6
Avatar

Giới thiệu về Deep Learning, thư viện Keras

5.4K 4 0
4
Avatar

Tăng cường dữ liệu trong deep learning

6.9K 4 3
Avatar

Làm quen với Keras

20.3K 7 7
Avatar

Giải trí mùa corona - Ứng dụng Deep Learning tự động chơi game oản tù tì với deeplearn.js

2.2K 9 7
Avatar

Tách lời khỏi nhạc: công cụ không thể thiếu cho các producer phòng ngủ

2.1K 9 4
Avatar

Biến ảnh của bạn thành các tác phẩm hội hoạ với Neural Style Transfer

2.5K 2 2
  • Avatar
  • Avatar
12
Avatar

Faster RCNN for Object Detection with Keras

5.2K 2 1
  • Avatar
9
Avatar

Deploy ứng dụng Machine learning lên Web server. Phần 7: Ứng dụng CNN trong nhận diện cảm xúc

1.8K 4 3
Avatar

Mời góp ý project Shape Recognition sử dụng CNN trong deep learning

481 0 5
Avatar

Build Face ID for Web with Keras

2.3K 3 0
5
Avatar

Intro to Keras The Python Deep Learning library

350 0 0
0
Avatar

Libraries for deep learning: Keras - Visualizing data [Part 2]

1.0K 2 0
3
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.