Keras

Keras

Sort by: Newest posts

Data generator với Keras

150 1 0
5

Intent Recognition với BERT sử dụng Keras và TensorFlow 2

76 0 0
1

Nhận diện cảm xúc khuôn mặt đơn giản với Keras

222 1 3
2

Giới thiệu về Deep Learning, thư viện Keras

176 0 0
2

Tăng cường dữ liệu trong deep learning

249 1 0
5

Làm quen với Keras

702 0 7
4

Giải trí mùa corona - Ứng dụng Deep Learning tự động chơi game oản tù tì với deeplearn.js

1.2K 9 7
26

Tách lời khỏi nhạc: công cụ không thể thiếu cho các producer phòng ngủ

1.3K 7 4
23

Biến ảnh của bạn thành các tác phẩm hội hoạ với Neural Style Transfer

741 1 2
8

Faster RCNN for Object Detection with Keras

2.1K 2 1
4

Deploy ứng dụng Machine learning lên Web server. Phần 7: Ứng dụng CNN trong nhận diện cảm xúc

1.1K 4 3
7

Mời góp ý project Shape Recognition sử dụng CNN trong deep learning

341 0 5
6

Build Face ID for Web with Keras

1.2K 3 0
3

Intro to Keras The Python Deep Learning library

226 0 0
0

Libraries for deep learning: Keras - Visualizing data [Part 2]

859 2 0
2

Libraries for deep learning: Keras [Part 1]

649 1 0
2