Japanese

Japanese

Sort by: Newest posts

Sự khác nhau về thiết kế trải nghiệm người dùng trên ứng dụng dành cho người Mỹ và người Nhật

123 0 0
1

Xây dựng sentence matrix biểu diễn cho câu, đoạn văn tiếng Nhật

316 0 0
6

Các tip tìm kiếm từ, cụm từ tiếng Nhật bằng Google

266 0 0
4

Wasshoi nghĩa là gì ?

565 0 0
2

Tại sao người Nhật lại phán đoán tính cách qua nhóm máu!?

578 0 0
0

Từ tượng thanh tượng hình trong tiếng Nhật (phần cuối)

189 0 0
0

Từ tượng thanh tượng hình trong tiếng Nhật (tiếp tiếp)

154 0 0
0

Từ tượng thanh tượng hình trong tiếng Nhật (tiếp)

309 1 0
2

Kĩ thuật đọc header của tập tin CSV có định dạng tiếng Nhật

342 0 0
1

[Japanese Email at Work][Part 1] Cách viết Email chào hỏi đến Khách Hàng mới

218 0 1
0