Japanese

Japanese

Sort by: Newest posts
Avatar

CÁC MẪU CÂU TIẾNG NHẬT DÀNH CHO IT

48 0 0
1
Avatar

Xây dựng mô hình dịch máy cho cặp ngôn ngữ Nhật - Việt

247 1 0
6
Avatar

Phân tích nội dung và tạo đám mây từ khóa (word cloud) từ đoạn văn bản tiếng Nhật

262 0 1
 • Avatar
11
Avatar

17 điều cho tuổi 30 - Honda Ken - Điều 4

159 1 0
2
Avatar

17 điều cho tuổi 30 - Honda Ken - Điều 3

184 1 0
2
Avatar

Sự khác nhau về thiết kế trải nghiệm người dùng trên ứng dụng dành cho người Mỹ và người Nhật

180 0 0
1
Avatar

Xây dựng sentence matrix biểu diễn cho câu, đoạn văn tiếng Nhật

497 0 0
7
Avatar

Các tip tìm kiếm từ, cụm từ tiếng Nhật bằng Google

384 0 0
4
Avatar

Wasshoi nghĩa là gì ?

756 0 0
2
Avatar

Tại sao người Nhật lại phán đoán tính cách qua nhóm máu!?

692 0 0
0
Avatar

Từ tượng thanh tượng hình trong tiếng Nhật (phần cuối)

263 0 0
0
Avatar

Từ tượng thanh tượng hình trong tiếng Nhật (tiếp tiếp)

275 0 0
0
Avatar

Từ tượng thanh tượng hình trong tiếng Nhật (tiếp)

443 1 0
2
Avatar

Kĩ thuật đọc header của tập tin CSV có định dạng tiếng Nhật

388 0 0
1
Avatar

17 điều cho tuổi 30 - Honda Ken - Điều 2

362 11 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
23
Avatar

17 điều cho tuổi 30 - Honda Ken - Điều 1

800 24 19
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
39
Avatar

[Japanese Email at Work][Part 1] Cách viết Email chào hỏi đến Khách Hàng mới

240 0 1
 • Avatar
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.