Japanese

Japanese

Sort by: Newest posts
Avatar

[Các yếu tố kỹ thuật (技術要素) #1] Giao diện người dùng ヒューマンインタフェース

144 4 0
6
Avatar

Thuật ngữ quản lý dự án bằng tiếng Nhật.

340 3 0
7
Avatar

[Hệ thống máy tính (コンピュータシステム)]Phần cứng máy tính ハードウェア

84 4 0
6
Avatar

[Hệ thống máy tính (コンピュータシステム)]Phần mềm máy tính (ソフトウェア)

102 2 0
7
Avatar

[Hệ thống máy tính (コンピュータシステム)]Các yếu tố cầu thành hệ thống(システム構成要素)

111 2 3
  • Avatar
  • Avatar
6
Avatar

[Hệ thống máy tính (コンピュータシステム)] Các yếu tố cấu thành máy tính コンピュータ構成要素

241 2 0
7
Avatar

CÁC MẪU CÂU TIẾNG NHẬT DÀNH CHO IT

134 1 0
1
Avatar

Xây dựng mô hình dịch máy cho cặp ngôn ngữ Nhật - Việt

659 1 0
7
Avatar

Phân tích nội dung và tạo đám mây từ khóa (word cloud) từ đoạn văn bản tiếng Nhật

943 0 1
  • Avatar
11
Avatar

17 điều cho tuổi 30 - Honda Ken - Điều 4

163 1 0
2
Avatar

17 điều cho tuổi 30 - Honda Ken - Điều 3

204 1 0
2
Avatar

Sự khác nhau về thiết kế trải nghiệm người dùng trên ứng dụng dành cho người Mỹ và người Nhật

237 0 0
1
Avatar

Xây dựng sentence matrix biểu diễn cho câu, đoạn văn tiếng Nhật

666 0 0
7
Avatar

Các tip tìm kiếm từ, cụm từ tiếng Nhật bằng Google

508 0 0
4
Avatar

Wasshoi nghĩa là gì ?

992 0 0
3
Avatar

Tại sao người Nhật lại phán đoán tính cách qua nhóm máu!?

800 0 0
0
Avatar

Từ tượng thanh tượng hình trong tiếng Nhật (phần cuối)

394 0 0
0
Avatar

Từ tượng thanh tượng hình trong tiếng Nhật (tiếp tiếp)

513 0 0
0
Avatar

Từ tượng thanh tượng hình trong tiếng Nhật (tiếp)

806 1 0
2
Avatar

Kĩ thuật đọc header của tập tin CSV có định dạng tiếng Nhật

462 0 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.