Japanese

Japanese

Sort by: Newest posts

Xây dựng mô hình dịch máy cho cặp ngôn ngữ Nhật - Việt

192 1 0
6

Phân tích nội dung và tạo đám mây từ khóa (word cloud) từ đoạn văn bản tiếng Nhật

151 0 1
11

17 điều cho tuổi 30 - Honda Ken - Điều 4

156 1 0
2

17 điều cho tuổi 30 - Honda Ken - Điều 3

182 1 0
2

Sự khác nhau về thiết kế trải nghiệm người dùng trên ứng dụng dành cho người Mỹ và người Nhật

172 0 0
1

Xây dựng sentence matrix biểu diễn cho câu, đoạn văn tiếng Nhật

472 0 0
7

Các tip tìm kiếm từ, cụm từ tiếng Nhật bằng Google

342 0 0
4

Wasshoi nghĩa là gì ?

708 0 0
2

Tại sao người Nhật lại phán đoán tính cách qua nhóm máu!?

668 0 0
0

Từ tượng thanh tượng hình trong tiếng Nhật (phần cuối)

246 0 0
0

Từ tượng thanh tượng hình trong tiếng Nhật (tiếp tiếp)

236 0 0
0

Từ tượng thanh tượng hình trong tiếng Nhật (tiếp)

405 1 0
2

Kĩ thuật đọc header của tập tin CSV có định dạng tiếng Nhật

381 0 0
1

17 điều cho tuổi 30 - Honda Ken - Điều 2

358 11 4
23

17 điều cho tuổi 30 - Honda Ken - Điều 1

787 24 19
39

[Japanese Email at Work][Part 1] Cách viết Email chào hỏi đến Khách Hàng mới

233 0 1
0