Deep Learing

Deep Learing

Sort by: Newest posts
Avatar

Sinh ảnh cùng với MixNMatch: độ chân thực đến đáng gờm

232 1 0
5
Avatar

Cats vs Dogs Classification using CNN Keras

295 1 0
5
Avatar

[Paper Explain] EFFICIENT MASKED FACE RECOGNITION METHOD DURING THECOVID-19 PANDEMIC

429 1 3
  • Avatar
  • Avatar
16
Avatar

Mô hình GANILLA cho bài toán Unpaired Image to Image Translation

258 1 2
  • Avatar
  • Avatar
7
Avatar

ArcFace: Một Bước Tiến Trong Nhận Diện Khuôn Mặt

801 1 0
4
Avatar

Triển khai các mô hình với OpenVINO

404 2 0
6
Avatar

Toonify: Biến chân dung thành nhân vật hoạt hình với StyleGAN

846 2 3
  • Avatar
  • Avatar
7
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.