Deep Learing

Deep Learing

Sort by: Newest posts
Avatar

Mô hình GANILLA cho bài toán Unpaired Image to Image Translation

161 1 2
  • Avatar
  • Avatar
7
Avatar

ArcFace: Một Bước Tiến Trong Nhận Diện Khuôn Mặt

317 0 0
4
Avatar

Triển khai các mô hình với OpenVINO

210 2 0
6
Avatar

Toonify: Biến chân dung thành nhân vật hoạt hình với StyleGAN

713 1 3
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
7
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.