Deep Learing

Deep Learing

Sort by: Newest posts
Avatar

Trí Tuệ Nhân Tạo - Khái Quát Về Trí Tuệ Nhân Tạo, Lịch Sử Hình Thành và Ứng Dụng

301 1 1
  • Avatar
1
Avatar

[Paper Explain] RAFT: Recurrent All-Pairs Field Transforms - Mô hình Deep Learning cho bài toán Optical Flow

356 3 0
9
Avatar

[Paper Explain] Swin Transformer: Hierarchical Vision Transformer using Shifted Windows

814 4 0
14
Avatar

Sinh ảnh cùng với MixNMatch: độ chân thực đến đáng gờm

278 1 0
7
Avatar

Cats vs Dogs Classification using CNN Keras

615 2 0
7
Avatar

[Paper Explain] EFFICIENT MASKED FACE RECOGNITION METHOD DURING THECOVID-19 PANDEMIC

523 1 5
Avatar

Mô hình GANILLA cho bài toán Unpaired Image to Image Translation

300 1 2
  • Avatar
  • Avatar
7
Avatar

ArcFace: Một Bước Tiến Trong Nhận Diện Khuôn Mặt

1.4K 1 0
5
Avatar

Triển khai các mô hình với OpenVINO

630 2 0
8
Avatar

Toonify: Biến chân dung thành nhân vật hoạt hình với StyleGAN

1.0K 3 3
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.