Object detection

Object detection

Sort by: Newest posts
Avatar

[Paper Explain] Deformable DETR: Transformer kiểu mới cho bài toán Object Detection

95 0 0
8
Avatar

Object Detection with Transfromer: DETR

114 0 1
 • Avatar
8
Avatar

[Paper Explain] VoVNet - Backbone tiết kiệm điện năng cho Object Detection

373 1 2
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Tổng hợp kiến thức từ YOLOv1 đến YOLOv5 (Phần 3)

1.2K 2 0
9
Avatar

Tăng tốc thử nghiệm Object Detection với MMDetection

413 5 1
 • Avatar
12
Avatar

Tổng hợp kiến thức từ YOLOv1 đến YOLOv5 (Phần 2)

1.1K 1 0
12
Avatar

Deformable DETR: Phương pháp tiếp cận end-to-end cho bài toán object detection

821 8 2
 • Avatar
 • Avatar
22
Avatar

Tổng hợp kiến thức từ YOLOv1 đến YOLOv5 (Phần 1)

1.1K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

[Paper Explain] Thủ thuật làm tăng độ chính xác cho các mạng Object Detection

291 2 0
6
Avatar

Sau khi bỏ được anchor, trong tương lai object detection sẽ bỏ được hoàn toàn NMS?

456 2 0
6
Avatar

[Paper Explain] Generalized Focal Loss V2: Learning Reliable Localization Quality Estimation for Dense Object Detection

144 0 0
5
Avatar

[Paper Explain] Generalized Focal Loss: Learning Qualified and Distributed Bounding Boxes for Dense Object Detection

299 0 1
 • Avatar
8
Avatar

Sử dụng Colab train YOLOv5 với custom dataset phát hiện các đối tượng đặc thù

2.1K 1 6
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

[Paper Explain] YOLOX: đi ngược lại những người tiền nhiệm

1.1K 2 4
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

[Paper Explain] YOLOR: Sự khởi đầu cho một xu hướng mới?

993 3 2
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Object detection đơn giản sử dụng Template Matching và OpenCV

1.3K 0 0
9
Avatar

YOLOv1 - Ý tưởng chính

929 0 0
4
Avatar

Tìm hiểu và triển khai thuật toán Non Maximum Suppression

2.7K 4 1
 • Avatar
15
Avatar

CenterNet - CenterTrack - TraDeS: Từ object detection đến multiple object tracking

1.5K 11 9
 • Avatar
 • Avatar
34
Avatar

Một số hàm mất mát sử dụng cho Object Detection

957 0 0
9

Object detection


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.