Object detection

Object detection

Sort by: Newest posts
Avatar

Open vocabulary object detection - xu hướng mới trong phát hiện đối tượng

97 0 0
2
Avatar

Template Matching giải quyết bài toán Object Detection đơn giản

380 1 0
2
Avatar

YOLO-NAS: Mô hình phát hiện đối tượng YOLO mới đánh bại YOLOv6 & YOLOv8

3.4K 1 0
10
Avatar

[Paper Explain] YOLOF: Lời tạm biệt cho multi-scale features trong Object Detection?

985 0 0
12
Avatar

[Paper Explain] RTMDet: YOLO của OpenMMLab

1.0K 1 0
8
Avatar

Hành trình cùng Junction X Hanoi 2023

409 0 3
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Zero-shot Object Detection with Detic

1.5K 3 4
 • Avatar
 • Avatar
21
Avatar

YOLOv4 - Kỷ nguyên mới cho những mô hình họ YOLO

3.1K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

MAP TRONG OBJECT DETECTION

3.4K 2 5
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Tổng quan: Unsupervised domain adaptation for Object detection

581 1 1
 • Avatar
15
Avatar

Tổng quan Super-resolution và các bài toán về Object Detection

1.1K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

[Paper Explain] TOOD: Thống nhất Classification và Localization cho Object Detection

1.0K 2 0
16
Avatar

YOLOv3 - tinh chỉnh để trở nên tốt hơn

2.0K 2 0
10
Avatar

[Paper Explain] YOLOv7: Sử dụng các "trainable bag-of-freebies" đưa YOLO lên một tầm cao mới (phần 3)

4.1K 4 7
 • Avatar
 • Avatar
20
Avatar

DINO: SOTA của Object Detection có gì hay ho

1.1K 3 0
15
Avatar

[paper explain] RCNet: Kiến trúc FPN đỉnh cao cho object detection ?

1.3K 1 0
16
Avatar

YOLOv2: Tốt hơn, nhanh hơn và mạnh mẽ hơn

1.4K 3 0
13
Avatar

[Paper Explain] YOLOv7: Sử dụng các "trainable bag-of-freebies" đưa YOLO lên một tầm cao mới (phần 2)

4.6K 3 6
 • Avatar
 • Avatar
28
Avatar

YOLOv1 - Nhận diện vật thể chỉ ngó 1 lần - Khởi nguồn

3.7K 5 1
 • Avatar
14
Avatar

[Paper Explain] YOLOv7: Sử dụng các "trainable bag-of-freebies" đưa YOLO lên một tầm cao mới (Phần 1)

9.2K 12 0
40

Object detection


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.