Object detection

Object detection

Sort by: Newest posts
Avatar

Tổng quan Super-resolution và các bài toán về Object Detection

153 1 2
  • Avatar
  • Avatar
13
Avatar

[Paper Explain] TOOD: Thống nhất Classification và Localization cho Object Detection

236 2 0
9
Avatar

YOLOv3 - tinh chỉnh để trở nên tốt hơn

368 2 0
7
Avatar

[Paper Explain] YOLOv7: Sử dụng các "trainable bag-of-freebies" đưa YOLO lên một tầm cao mới (phần 3)

1.4K 3 7
Avatar

DINO: SOTA của Object Detection có gì hay ho

471 2 0
14
Avatar

[paper explain] RCNet: Kiến trúc FPN đỉnh cao cho object detection ?

416 1 0
12
Avatar

YOLOv2: Tốt hơn, nhanh hơn và mạnh mẽ hơn

476 1 0
10
Avatar

[Paper Explain] YOLOv7: Sử dụng các "trainable bag-of-freebies" đưa YOLO lên một tầm cao mới (phần 2)

2.4K 3 2
  • Avatar
  • Avatar
28
Avatar

YOLOv1 - Nhận diện vật thể chỉ ngó 1 lần - Khởi nguồn

664 3 0
11
Avatar

[Paper Explain] YOLOv7: Sử dụng các "trainable bag-of-freebies" đưa YOLO lên một tầm cao mới (Phần 1)

4.1K 10 0
35
Avatar

[Paper Explain] Deformable DETR: Transformer kiểu mới cho bài toán Object Detection

587 3 0
13
Avatar

[Paper Explain] Object Detection with Transfromer: DETR

446 1 1
  • Avatar
15
Avatar

[Paper Explain] VoVNet - Backbone tiết kiệm điện năng cho Object Detection

645 1 3
Avatar

Tổng hợp kiến thức từ YOLOv1 đến YOLOv5 (Phần 3)

4.5K 6 0
15
Avatar

Tăng tốc thử nghiệm Object Detection với MMDetection

768 5 1
  • Avatar
13
Avatar

Tổng hợp kiến thức từ YOLOv1 đến YOLOv5 (Phần 2)

3.7K 6 0
21
Avatar

Deformable DETR: Phương pháp tiếp cận end-to-end cho bài toán object detection

1.2K 10 2
  • Avatar
  • Avatar
25
Avatar

Tổng hợp kiến thức từ YOLOv1 đến YOLOv5 (Phần 1)

3.2K 5 2
  • Avatar
  • Avatar
20
Avatar

[Paper Explain] Thủ thuật làm tăng độ chính xác cho các mạng Object Detection

844 3 0
9
Avatar

Sau khi bỏ được anchor, trong tương lai object detection sẽ bỏ được hoàn toàn NMS?

756 2 0
6

Object detection


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.