Image

Biến ảnh của bạn thành các tác phẩm hội hoạ với Neural Style Transfer

47 0 2
4

Android - Lấy hình ảnh thu nhỏ và đầy đủ từ camera.

63 0 0
0

Bạn đã biết về thuộc tính object-fit của CSS chưa?

239 1 0
5

Top 3 website cung cấp tài nguyên thiết kế dự đoán sẽ là xu hướng của năm 2019

523 9 5
6

Tối ưu hóa hình ảnh cho trang web

2.3K 19 5
18

Tìm hiểu về SVG

575 3 0
5

Xây dựng thư viện javascript của riêng mình - Xây dựng thư viện crop ảnh (Phần 2)

221 4 3
11

Xây dựng thư viện javascript của riêng mình - Xây dựng thư viện crop ảnh

510 8 1
13

Docker: Chưa biết gì đến biết dùng (Phần 2 - Dockerfile)

13.8K 38 24
57

GIF, PNG, JPG và SVG. Nên dùng định dạng nào?

1.2K 1 0
1

Hướng dẫn sử dụng thư viện Glide Image

831 0 0
1

Quản lý và xử ảnh với Carrierwave version

121 2 0
1

Product with multi image by gem Paperclip

61 0 0
0

Core Image Filter

132 0 0
0