Image

Image

Sort by: Newest posts

[Android] Image Color Change With ColorMatrix

85 0 0
0

Chống sao chép hình ảnh bất hợp pháp với watermark image

834 6 15
30

Giảm tối đa dung lượng ảnh với TinyPNG API trong ứng dụng Laravel

399 1 0
2

Web image detection image with Google Cloud Vision API

197 0 0
0

Biến ảnh của bạn thành các tác phẩm hội hoạ với Neural Style Transfer

577 1 2
7

Android - Lấy hình ảnh thu nhỏ và đầy đủ từ camera.

459 0 0
1

Bạn đã biết về thuộc tính object-fit của CSS chưa?

1.8K 1 1
6

Top 3 website cung cấp tài nguyên thiết kế dự đoán sẽ là xu hướng của năm 2019

610 10 5
7

Tối ưu hóa hình ảnh cho trang web

4.1K 21 5
19

Tìm hiểu về SVG

1.7K 3 0
5

Xây dựng thư viện javascript của riêng mình - Xây dựng thư viện crop ảnh (Phần 2)

255 3 3
11

Xây dựng thư viện javascript của riêng mình - Xây dựng thư viện crop ảnh

894 9 1
14

GIF, PNG, JPG và SVG. Nên dùng định dạng nào?

1.7K 1 0
1

Hướng dẫn sử dụng thư viện Glide Image

1.1K 0 0
1

Quản lý và xử ảnh với Carrierwave version

154 2 0
1

Product with multi image by gem Paperclip

71 0 0
0

Core Image Filter

164 0 0
0