Image

Bạn đã biết về thuộc tính object-fit của CSS chưa?

134 1 0
5

Top 3 website cung cấp tài nguyên thiết kế dự đoán sẽ là xu hướng của năm 2019

467 9 5
6

Tối ưu hóa hình ảnh cho trang web

1.7K 18 5
17

Tìm hiểu về SVG

318 1 0
4

Xây dựng thư viện javascript của riêng mình - Xây dựng thư viện crop ảnh (Phần 2)

211 4 3
11

Xây dựng thư viện javascript của riêng mình - Xây dựng thư viện crop ảnh

408 8 1
13

Docker: Chưa biết gì đến biết dùng (Phần 2 - Dockerfile)

10.7K 34 18
44

GIF, PNG, JPG và SVG. Nên dùng định dạng nào?

1.1K 1 0
1

Hướng dẫn sử dụng thư viện Glide Image

785 0 0
1

Quản lý và xử ảnh với Carrierwave version

108 2 0
1

Product with multi image by gem Paperclip

61 0 0
0

Core Image Filter

126 0 0
0