Image

Image

Sort by: Newest posts

Hướng dẫn xử lý Image Depth Maps Tutorial cho iOS Part 2

20 0 0
0

[Android] Image Color Change With ColorMatrix

99 0 0
0

Chống sao chép hình ảnh bất hợp pháp với watermark image

892 6 15
31

Giảm tối đa dung lượng ảnh với TinyPNG API trong ứng dụng Laravel

525 1 0
2

Web image detection image with Google Cloud Vision API

261 0 0
0

Biến ảnh của bạn thành các tác phẩm hội hoạ với Neural Style Transfer

751 1 2
8

Bạn đã biết về thuộc tính object-fit của CSS chưa?

2.3K 1 1
6

Top 3 website cung cấp tài nguyên thiết kế dự đoán sẽ là xu hướng của năm 2019

650 10 5
7

Tối ưu hóa hình ảnh cho trang web

4.7K 21 5
19

Tìm hiểu về SVG

2.1K 3 0
6

Xây dựng thư viện javascript của riêng mình - Xây dựng thư viện crop ảnh (Phần 2)

271 4 3
11

Xây dựng thư viện javascript của riêng mình - Xây dựng thư viện crop ảnh

1.0K 10 1
14

GIF, PNG, JPG và SVG. Nên dùng định dạng nào?

1.9K 1 0
1

Hướng dẫn sử dụng thư viện Glide Image

1.0K 0 0
1

Quản lý và xử ảnh với Carrierwave version

183 2 0
1

Product with multi image by gem Paperclip

71 0 0
0

Core Image Filter

180 0 0
0