Image

Image

Sort by: Newest posts

[Android] Image Color Change With ColorMatrix

77 0 0
0

Chống sao chép hình ảnh bất hợp pháp với watermark image

788 6 15
30

Giảm tối đa dung lượng ảnh với TinyPNG API trong ứng dụng Laravel

342 1 0
2

Web image detection image with Google Cloud Vision API

170 0 0
0

Biến ảnh của bạn thành các tác phẩm hội hoạ với Neural Style Transfer

466 1 2
7

Android - Lấy hình ảnh thu nhỏ và đầy đủ từ camera.

353 0 0
1

Bạn đã biết về thuộc tính object-fit của CSS chưa?

1.4K 1 1
6

Top 3 website cung cấp tài nguyên thiết kế dự đoán sẽ là xu hướng của năm 2019

597 10 5
7

Tối ưu hóa hình ảnh cho trang web

3.8K 20 5
18

Tìm hiểu về SVG

1.5K 3 0
5

Xây dựng thư viện javascript của riêng mình - Xây dựng thư viện crop ảnh (Phần 2)

243 3 3
11

Xây dựng thư viện javascript của riêng mình - Xây dựng thư viện crop ảnh

817 9 1
14

GIF, PNG, JPG và SVG. Nên dùng định dạng nào?

1.6K 1 0
1

Hướng dẫn sử dụng thư viện Glide Image

979 0 0
1

Quản lý và xử ảnh với Carrierwave version

147 2 0
1

Product with multi image by gem Paperclip

69 0 0
0

Core Image Filter

155 0 0
0