Image

Sort by: Newest posts

Giảm tối đa dung lượng ảnh với TinyPNG API trong ứng dụng Laravel

85 1 0
2

Web image detection image with Google Cloud Vision API

83 1 0
0

Biến ảnh của bạn thành các tác phẩm hội hoạ với Neural Style Transfer

227 1 2
7

Android - Lấy hình ảnh thu nhỏ và đầy đủ từ camera.

118 0 0
0

Bạn đã biết về thuộc tính object-fit của CSS chưa?

411 1 0
5

Top 3 website cung cấp tài nguyên thiết kế dự đoán sẽ là xu hướng của năm 2019

545 9 5
6

Tối ưu hóa hình ảnh cho trang web

2.6K 19 5
18

Tìm hiểu về SVG

792 3 0
5

Xây dựng thư viện javascript của riêng mình - Xây dựng thư viện crop ảnh (Phần 2)

225 4 3
11

Xây dựng thư viện javascript của riêng mình - Xây dựng thư viện crop ảnh

585 9 1
13

Docker: Chưa biết gì đến biết dùng (Phần 2 - Dockerfile)

16.6K 40 25
63

GIF, PNG, JPG và SVG. Nên dùng định dạng nào?

1.3K 1 0
1

Hướng dẫn sử dụng thư viện Glide Image

862 0 0
1

Quản lý và xử ảnh với Carrierwave version

125 2 0
1

Product with multi image by gem Paperclip

63 0 0
0

Core Image Filter

137 0 0
0