Image

Top 3 website cung cấp tài nguyên thiết kế dự đoán sẽ là xu hướng của năm 2019

268 9 4
6

Tối ưu hóa hình ảnh cho trang web

585 12 4
9

Tìm hiểu về SVG

165 0 0
3

Xây dựng thư viện javascript của riêng mình - Xây dựng thư viện crop ảnh (Phần 2)

179 4 3
11

Xây dựng thư viện javascript của riêng mình - Xây dựng thư viện crop ảnh

336 8 1
13

Docker: Chưa biết gì đến biết dùng (Phần 2 - Dockerfile)

8.7K 24 11
39

GIF, PNG, JPG và SVG. Nên dùng định dạng nào?

987 0 0
1

Hướng dẫn sử dụng thư viện Glide Image

755 0 0
1

Quản lý và xử ảnh với Carrierwave version

100 2 0
1

Product with multi image by gem Paperclip

59 0 0
0

Core Image Filter

123 0 0
0