Image

Image

Sort by: Newest posts

Chống sao chép hình ảnh bất hợp pháp với watermark image

521 6 15
28

Giảm tối đa dung lượng ảnh với TinyPNG API trong ứng dụng Laravel

275 1 0
2

Web image detection image with Google Cloud Vision API

150 0 0
0

Biến ảnh của bạn thành các tác phẩm hội hoạ với Neural Style Transfer

402 1 2
7

Android - Lấy hình ảnh thu nhỏ và đầy đủ từ camera.

276 0 0
1

Bạn đã biết về thuộc tính object-fit của CSS chưa?

1.2K 1 0
6

Top 3 website cung cấp tài nguyên thiết kế dự đoán sẽ là xu hướng của năm 2019

577 10 5
7

Tối ưu hóa hình ảnh cho trang web

3.5K 21 5
18

Tìm hiểu về SVG

1.2K 3 0
5

Xây dựng thư viện javascript của riêng mình - Xây dựng thư viện crop ảnh (Phần 2)

241 4 3
11

Xây dựng thư viện javascript của riêng mình - Xây dựng thư viện crop ảnh

755 9 1
14

GIF, PNG, JPG và SVG. Nên dùng định dạng nào?

1.5K 1 0
1

Hướng dẫn sử dụng thư viện Glide Image

936 0 0
1

Quản lý và xử ảnh với Carrierwave version

144 2 0
1

Product with multi image by gem Paperclip

67 0 0
0

Core Image Filter

151 0 0
0