Image

Image

Sort by: Newest posts

Giảm tối đa dung lượng ảnh với TinyPNG API trong ứng dụng Laravel

193 2 0
2

Web image detection image with Google Cloud Vision API

123 1 0
0

Biến ảnh của bạn thành các tác phẩm hội hoạ với Neural Style Transfer

347 1 2
7

Android - Lấy hình ảnh thu nhỏ và đầy đủ từ camera.

203 0 0
0

Bạn đã biết về thuộc tính object-fit của CSS chưa?

886 1 0
5

Top 3 website cung cấp tài nguyên thiết kế dự đoán sẽ là xu hướng của năm 2019

557 9 5
6

Tối ưu hóa hình ảnh cho trang web

3.1K 20 5
17

Tìm hiểu về SVG

1.0K 3 0
5

Xây dựng thư viện javascript của riêng mình - Xây dựng thư viện crop ảnh (Phần 2)

237 4 3
11

Xây dựng thư viện javascript của riêng mình - Xây dựng thư viện crop ảnh

696 9 1
13

Docker: Chưa biết gì đến biết dùng (Phần 2 - Dockerfile)

20.7K 43 27
77

GIF, PNG, JPG và SVG. Nên dùng định dạng nào?

1.4K 1 0
1

Hướng dẫn sử dụng thư viện Glide Image

903 0 0
1

Quản lý và xử ảnh với Carrierwave version

138 2 0
1

Product with multi image by gem Paperclip

66 0 0
0

Core Image Filter

144 0 0
0