Image Segmentation

Image Segmentation

Sort by: Newest posts
Avatar

[Paper Explained] Boostrapping Semantic Segmentation with Regional Contrast (ReCo)

144 0 0
5
Avatar

Tổng quan về SAM - Công cụ segment vật thể bằng prompt cho bài toán Image Segmentation

587 0 1
  • Avatar
5
Avatar

Xây dựng bài toán tự động xóa vật thể bất kì bằng Deep Learning

412 5 0
7
Avatar

Xây dựng bài toán tự động xóa vật thể bất kì bằng Deep Learning

1.0K 4 1
  • Avatar
8
Avatar

[Paper Explaination] V-Net: Fully Convolutional Neural Networks for Volumetric Medical Image Segmentation

503 9 0
11
Avatar

[Paper Explaination] A survey of loss functions for semantic segmentation

2.3K 17 1
  • Avatar
20
Avatar

Segment hình ảnh máy bay từ vệ tinh sử dụng Unet

658 9 0
12
Avatar

Bài toán trích xuất thông tin từ hóa đơn

8.1K 12 18
  • Avatar
  • Avatar
26
Avatar

[Image Segmentation] SINet: Extreme Lightweight Portrait Segmentation - SINet Paper Explaination and Coding Implementation

1.4K 10 4
  • Avatar
  • Avatar
24

Image Segmentation


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.