cnn

cnn

Sort by: Newest posts
Avatar

Human Pose Classification with CNN and LSTM

191 0 0
7
Avatar

Tìm hiểu về Convolutional Neural Networks (CNN)

634 1 0
4
Avatar

[Xử lý video] Ứng dụng ConvNets trong kiến trúc hai luồng (Two-stream) cho nhận dạng video

114 0 0
3
Avatar

Nghiên cứu và ứng dụng các kỹ thuật nhận dạng cảm xúc qua khuôn mặt

1.4K 1 0
5
Avatar

[Deep Learning] Tìm hiểu về mạng tích chập (CNN)

12.9K 6 2
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Tìm hiểu về Convolutional Neural Network và làm một ví dụ nhỏ về phân loại ảnh

6.3K 1 0
2
Avatar

Tìm hiểu về SSD MultiBox Real-Time Object Detection

4.7K 1 1
 • Avatar
10
Avatar

Separable Convolutions - Toward realtime object detection applications

1.5K 1 0
9
Avatar

Deploy ứng dụng Machine learning lên Web server. Phần 7: Ứng dụng CNN trong nhận diện cảm xúc

1.5K 4 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Mời góp ý new project Facial Expression Real Time.

282 0 0
2
Avatar

Mời góp ý new project face verification 12 singer việt nam

945 1 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Mời các bạn góp ý project multi digit recognition với CNN

268 0 1
 • Avatar
2
Avatar

Mời góp ý project Shape Recognition sử dụng CNN trong deep learning

456 0 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Sử dụng CNN trong bài toán nhận dạng mặt người ( Phần 1 )

11.9K 6 0
8
Avatar

Ứng dụng Convolutional Neural Network trong bài toán phân loại ảnh

30.7K 7 15
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
15
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.