cnn

cnn

Sort by: Newest posts
Avatar

Human Pose Classification with CNN and LSTM

456 1 1
 • Avatar
7
Avatar

Tìm hiểu về Convolutional Neural Networks (CNN)

1.7K 2 0
4
Avatar

[Xử lý video] Ứng dụng ConvNets trong kiến trúc hai luồng (Two-stream) cho nhận dạng video

271 0 0
4
Avatar

Nghiên cứu và ứng dụng các kỹ thuật nhận dạng cảm xúc qua khuôn mặt

2.9K 1 0
5
Avatar

[Deep Learning] Tìm hiểu về mạng tích chập (CNN)

21.8K 8 3
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Tìm hiểu về Convolutional Neural Network và làm một ví dụ nhỏ về phân loại ảnh

9.4K 1 0
2
Avatar

Tìm hiểu về SSD MultiBox Real-Time Object Detection

5.8K 1 1
 • Avatar
12
Avatar

Separable Convolutions - Toward realtime object detection applications

1.9K 1 0
9
Avatar

Deploy ứng dụng Machine learning lên Web server. Phần 7: Ứng dụng CNN trong nhận diện cảm xúc

1.6K 4 3
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Mời góp ý new project Facial Expression Real Time.

292 0 0
2
Avatar

Mời góp ý new project face verification 12 singer việt nam

1.0K 1 3
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Mời các bạn góp ý project multi digit recognition với CNN

292 0 1
 • Avatar
2
Avatar

Mời góp ý project Shape Recognition sử dụng CNN trong deep learning

471 0 5
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Sử dụng CNN trong bài toán nhận dạng mặt người ( Phần 1 )

13.3K 6 0
9
Avatar

Ứng dụng Convolutional Neural Network trong bài toán phân loại ảnh

32.9K 7 15
 • Avatar
 • Avatar
15
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.