cnn

cnn

Sort by: Newest posts
Avatar

Introduction Backpropagation CNN(Series 2)

224 3 0
3
Avatar

[paper explain] Scaling Up Your Kernels to 31x31: Sự trở lại mạnh mẽ của CNN trên đường đua ImageNet

583 3 7
 • Avatar
 • Avatar
20
Avatar

Tìm hiểu về Convolutional Neural Networks (CNN)

9.6K 4 0
11
Avatar

[Xử lý video] Ứng dụng ConvNets trong kiến trúc hai luồng (Two-stream) cho nhận dạng video

726 0 0
5
Avatar

Nghiên cứu và ứng dụng các kỹ thuật nhận dạng cảm xúc qua khuôn mặt

7.4K 3 0
7
Avatar

[Deep Learning] Tìm hiểu về mạng tích chập (CNN)

57.9K 12 6
 • Avatar
 • Avatar
24
Avatar

Tìm hiểu về Convolutional Neural Network và làm một ví dụ nhỏ về phân loại ảnh

18.4K 2 1
 • Avatar
2
Avatar

Tìm hiểu về SSD MultiBox Real-Time Object Detection

8.8K 1 1
 • Avatar
11
Avatar

Separable Convolutions - Toward realtime object detection applications

3.6K 5 0
11
Avatar

Deploy ứng dụng Machine learning lên Web server. Phần 7: Ứng dụng CNN trong nhận diện cảm xúc

2.1K 4 3
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Mời góp ý new project Facial Expression Real Time.

326 0 0
2
Avatar

Mời góp ý new project face verification 12 singer việt nam

1.1K 1 3
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Mời các bạn góp ý project multi digit recognition với CNN

340 0 1
 • Avatar
2
Avatar

Mời góp ý project Shape Recognition sử dụng CNN trong deep learning

527 0 5
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Sử dụng CNN trong bài toán nhận dạng mặt người ( Phần 1 )

17.3K 8 0
11
Avatar

Ứng dụng Convolutional Neural Network trong bài toán phân loại ảnh

39.0K 12 15
 • Avatar
 • Avatar
18
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.