cnn

cnn

Sort by: Newest posts
Avatar

Introduction Backpropagation CNN(Series 2)

66 2 0
3
Avatar

[paper explain] Scaling Up Your Kernels to 31x31: Sự trở lại mạnh mẽ của CNN trên đường đua ImageNet

442 2 7
 • Avatar
 • Avatar
19
Avatar

Human Pose Classification with CNN and LSTM

1.2K 2 1
 • Avatar
7
Avatar

Tìm hiểu về Convolutional Neural Networks (CNN)

4.8K 2 0
4
Avatar

[Xử lý video] Ứng dụng ConvNets trong kiến trúc hai luồng (Two-stream) cho nhận dạng video

501 0 0
5
Avatar

Nghiên cứu và ứng dụng các kỹ thuật nhận dạng cảm xúc qua khuôn mặt

5.0K 2 0
7
Avatar

[Deep Learning] Tìm hiểu về mạng tích chập (CNN)

37.6K 10 4
 • Avatar
 • Avatar
20
Avatar

Tìm hiểu về Convolutional Neural Network và làm một ví dụ nhỏ về phân loại ảnh

13.9K 1 1
 • Avatar
2
Avatar

Tìm hiểu về SSD MultiBox Real-Time Object Detection

7.4K 1 1
 • Avatar
12
Avatar

Separable Convolutions - Toward realtime object detection applications

2.6K 4 0
10
Avatar

Deploy ứng dụng Machine learning lên Web server. Phần 7: Ứng dụng CNN trong nhận diện cảm xúc

1.9K 4 3
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Mời góp ý new project Facial Expression Real Time.

308 0 0
2
Avatar

Mời góp ý new project face verification 12 singer việt nam

1.0K 1 3
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Mời các bạn góp ý project multi digit recognition với CNN

318 0 1
 • Avatar
2
Avatar

Mời góp ý project Shape Recognition sử dụng CNN trong deep learning

501 0 5
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Sử dụng CNN trong bài toán nhận dạng mặt người ( Phần 1 )

15.6K 8 0
11
Avatar

Ứng dụng Convolutional Neural Network trong bài toán phân loại ảnh

36.1K 12 15
 • Avatar
 • Avatar
18
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.