Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

589 1722 49 2.3M
Silver Content Creator
Avatar

Data Analytics cho người mới bắt đầu như mình (Part 2)

762 2 0
6
Avatar

Data Analytics cho người mới bắt đầu như mình (Part 1)

956 0 2
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Chưa phân biệt được Database, Data warehouse và Data lake?

1.8K 4 6
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Chập chững tìm hiểu về Data Science

851 1 0
15
Avatar

Tính chất của Self-Attention và Transformer trong Computer Vision

1.4K 4 8
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

"Dạy AI làm bác sĩ" - Thực hành bài toán phân vùng ảnh y tế với mô hình Transformer

999 3 0
9
Avatar

Triển khai ý tưởng nhanh hơn bao giờ hết với Notion AI

1.6K 7 6
 • Avatar
 • Avatar
23
Avatar

[Paper Explained] Triple-Sigmoid Activation Function for Deep Open-Set Recognition

227 0 0
8
Avatar

"Đu trend" ChatGPT - Sinh augmentation data cho bài toán NLP

1.4K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

[Paper Explain] PSPNet - Mô hình Deep Learning kinh điển cho bài toán Semantic Segmentation

933 2 0
8
Avatar

ChatGPT hay là "Chết GPT"?

5.3K 11 35
 • Avatar
 • Avatar
103
Avatar

[paper explain] Meta Pseudo Labels: khi ngai vàng thuộc về Semi-Supervised

605 2 6
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

[Paper Explain] MetaFormer: Khi Attention is NOT all you need cho bài toán phân loại ảnh

1.0K 3 6
 • Avatar
 • Avatar
20
Avatar

Những sự thật thú vị về PT4AL: một SOTA Active Learning

357 1 0
12
Avatar

ChatGPT và 10 điều tồi tệ nhất có thể xảy ra

1.3K 1 0
17
Avatar

Xử lý dữ liệu hơi lớn một xíu với Dask

607 3 1
 • Avatar
7
Avatar

[Paper Explain] EfficientFormer: Vision Transformers at MobileNet Speed

640 0 0
8
Avatar

[paper explain] Scaling Up Your Kernels to 31x31: Sự trở lại mạnh mẽ của CNN trên đường đua ImageNet

575 3 7
 • Avatar
 • Avatar
20
Avatar

Polars - thư viện xử lý dữ liệu DataFrame nhanh hơn cả Pandas!!!!

1.7K 5 2
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

[Paper Explain] TOOD: Thống nhất Classification và Localization cho Object Detection

1.0K 2 0
16
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.