Machine Learning

Sort by: Newest posts

Deep Learning cơ bản, giới thiệu về Keras

67 1 0
3

Làm thế nào để xây dựng một pipeline phân tích xử lý Big Data (Part 2)

1.3K 4 0
1

Machine Learning thật thú vị - Nhập môn về Học sâu

892 1 0
0

Artificial Intelligence - Introduction (AI to ML beginner part 1)

244 3 0
0

Neural Networks and Deep Learning - Part 1: The basic of Neural Networks

1.9K 1 0
1

Machine Learning

154 0 2
3

Tiếng Nhật có khó không?

309 0 0
0

Ứng dụng Support Vector Machine trong bài toán phân loại hoa

3.7K 3 1
3

Support Vector Machine trong học máy - Một cái nhìn đơn giản hơn

6.8K 4 0
5

Mô hình hồi quy ứng dụng trong bài toán dự đoán giá bất động sản - Machine Learning (phần 3)

739 2 0
4

Top machine Learning algorithms

1.0K 2 0
0

Thực đơn và công thức cho Machine Learning

724 1 0
2

Apache Mahout và ứng dụng của nó

580 1 0
1

Mô hình hồi quy ứng dụng trong bài toán dự đoán giá bất động sản - Machine Learning (phần 2)

2.8K 5 0
3

Bài toán dự đoán (prediction) dựa trên mô hình hồi quy trong Machine Learning

4.0K 7 0
6

Làm thế nào để xây dựng một pipeline phân tích xử lý Big Data (Part 1)

3.0K 5 0
2

Machine Learning thật thú vị (Phần 2)

1.2K 0 0
1

Machine Learning thật thú vị

627 2 0
2

Natural Language Processing - Maximum Entropy Modeling Algorithm and Sentiment Analysis Problem

539 0 0
3

Tại sao Alpha Go chiến thắng cờ vây là một bước ngoặt lịch sử loài người?

651 2 1
5